Ansökningsnummer 200407395
Ansökningsdatum 2004-11-05
Registreringsnummer 375289
Registreringsdatum 2005-10-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-10-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); instruktions-och undervisningsmaterial (ej apparater); skriv- eller ritböcker; anteckningsböcker; böcker; urklippsböcker; serieböcker; häften; affischer; kort; vykort; gratulationskort; meddelandekort (pappersvaror); musikaliska gratulationskort.

Klass: 21

Varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser; flaskor, termosflaskor; dricksglas; muggar, ej av ädelmetall; kapsylöppnare; korkskruvar; ljusstakar, ej av ädelmetall; skohorn; underlägg, ej av papper, andra än bordslinne.

Klass: 24

Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar, tyger för textil användning; tyger av skinnimitation; möbeltyger; tyger; dräll (tyger); hamptyger; tyger för fotbeklädnader; cheviot (tyger); bomullstyger; kräpptyger; bomullstyger (grova lösvävda); förritade tyger för broderi; fris (tyger); tunna bomullstyger; tryckta kalikåtyger; jersey (tyger); ylletyger; plastmaterial (ersättning för tyger); ramityger; rayontyger.

Klass: 25

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Klass: 28

Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; bollar för lek; bollar för spel; golfhandskar; racketar; slagträn för spel; julgransprydnader.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; utbildningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och hållande av symposier; utgivning av böcker; filmproduktion; publicering av texter; praktisk utbildning (instruktion); tjänster för implementering av utbildningsprocedurer; utbildning relaterad till hälsa; utbildning relaterad till utveckling av barns intellektuella förmåga; utbildning relaterad till utveckling av barns mentala förmåga; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); utbildningstjänster.