RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Varumärke tillhör RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET STORGÖTEBORG

Ansökningsnummer 201504795
Ansökningsdatum 2015-07-07
Registreringsnummer 527824
Registreringsdatum 2015-11-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-11-10
Typ Figurativt

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Varor & Tjänster

Klass: