SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND

Varumärke tillhör SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND

Ansökningsnummer 200004666
Ansökningsdatum 2000-06-14
Registreringsnummer 374108
Registreringsdatum 2005-08-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-08-26
Typ Figurativt

SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND

Varor & Tjänster

Klass: 9

Alarm; brandlarm.

Klass: 38

Kommunikationstjänster utförda av larmcentraler eller liknande.

Klass: 39

Ambulanstransporter.

Klass: 41

Utbildning, nämligen brandskyddsutbildning, säkerhetsutbildning och ledningsutbildning av ledningspersonal.

Klass: 42

Brandsläckning avseende skogsbränder, vid trafikolyckor, villabränder och bränder i flerbostadshus.