Storstockholms brandförsvar

Varumärke tillhör STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR

Ansökningsnummer 200900864
Ansökningsdatum 2009-02-03
Registreringsnummer 404659
Registreringsdatum 2009-06-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-06-26
Typ Figurativt

Storstockholms brandförsvar

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); räddningsutrustning; brandlarm; alarm; brandsläckningsapparater; telekommunikationssystem.

Klass: 16

Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); trycksaker; tryckta publikationer.

Klass: 38

Kommunikationstjänster; telekommunikation.

Klass: 39

Räddningsoperationer (transport).

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

Klass: 45

Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; räddningstjänster; brandsläckning; rådgivningstjänster relaterad till brandsäkerhet.