Ansökningsnummer 200904000
Ansökningsdatum 2009-05-20
Registreringsnummer 405726
Registreringsdatum 2009-09-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-09-11
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Konsultationer avseende företagsledning och -organisation.

Klass: 41

Undervisning/utbildning.