Center för eHälsa i samverkan

Varumärke tillhör SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

Ansökningsnummer 200910213
Ansökningsdatum 2009-12-16
Registreringsnummer 409882
Registreringsdatum 2010-03-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-03-12
Typ Figurativt

Center för eHälsa i samverkan

Varor & Tjänster

Klass: 35

Patientinformation on-line; varudemonstrationer on-line; systematisering av information i databaser, organisationsrådgivning till företag och offentliga inrättningar; återförsäljartjänster avseende dentala, farmaceutiska och veterinära preparat och substanser; återförsäljartjänster avseende kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument.

Klass: 38

IP-kommunikationstjänster; datorstödd sändning/överföring av sjuk- och hälsovårdsrelaterad information, inkluderande t.ex. patientjournaler och röntgenbilder; kommunikation via portal avseende sjuk- och hälsovårdsrelaterad information (sjukvårdsupplysning on-line).

Klass: 44

Hälsovård; informationstjänster relaterad till hälsovård; hälsovårdskonsultationstjänster (medicinsk); farmaceutisk rådgivning; medicinska tjänster och psykologtjänster, inkluderande sådana tjänster tillhandahållna via telefon och datanätverk; informations- och rådgivningstjänster inom tandläkarområdet; medicinsk rehabilitering; medicinska kliniker.