Ansökningsnummer 201703105
Ansökningsdatum 2017-05-02
Registreringsnummer 540557
Registreringsdatum 2017-07-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-07-05
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Personaltjänster; genomförande av motivationsprogram för anställda; informationstjänster relaterade till arbets- och kärriärmöjligheter; tjänster avseende karriärnätverk.

Klass: 41

Anordnande av föredrag; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion och kurser; anordnande av instruktionskurser i personlig utveckling; anordnande av instruktionskurser inom generellt ledarskap; anordnande av instruktion avseende kommunikationstekniker; anordnande av instruktionskurser; anordnande av juridiska fortbildningskurser; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av konferenser avseende handledning/instruktion; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av kurser för utvärdering av färdigheter; anordnande av kurser med hjälp av distansinlärningsmetoder; anordnande av personliga utvecklingskurser; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av prov i samband med undervisning/utbildning; anordnande av seminarier; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av seminarier rörande handledning/instruktion; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av spel rörande utbildning; anordnande av studiecirklar; anordnande av undervisningsaktiviteter; anordnande av undervisning; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningar och prov; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningssymposier; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utbildningskurser; anordnande av workshopar; anordnande av yrkesinriktade workshopar och utbildningskurser; anordnande och genomförande av workshopar (utbildning); anordnande och genomförande av workshopar; anordnande och genomförande av seminarier; anordnande och genomförande av utbildningsseminarier; anordnande och genomförande av utbildningskurser; anordnande och genomförande av kurser; anordnande och genomförande av lektioner; anordnande och genomförande av utbildningsdiskussionsgrupper, ej online; anordnande och genomförande av möten inom utbildningsområdet; arrangerande av kurser; arrangerande av program för undervisningsändamål; arrangerande och genomförande av workshopar (handledning/instruktion); arrangerande och hållande av studiecirklar; arrangerande och hållande av symposier; arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; arrangerande och ledning av seminarier; avancerad fortbildning; chefsutbildning; coachning [träning]; datorbaserad instruktion/handledning; datorbaserad utbildning; datorstödd handledning/instruktion; datorstödd utbildning/instruktion; distansundervisning; distansundervisningstjänster; examinationstjänster (utbildning); examinatortjänster; fastställande av standarder för instruktion/handledning; fastställande av utbildningsstandarder; fortbildning; förvaltning av utbildningstjänster; genomförande av kurser; genomförande av kurser, seminarier och workshopar; genomförande av seminarier; genomförande av studiecirklar och seminarier; genomförande av utbildningsseminarier; genomförande av utbildningar; genomförande av utbildningsevenemang; genomförande av workshopar; handledning/instruktion av personal; handledning/instruktion i anställningsskicklighet; handledning och instruktion; information avseende handledning/instruktion; information avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; information avseende utbildning; information om undervisning/utbildning; information om utbildningsexaminationstjänster; information om utbildning; informationstjänster relaterade till utbildning; instruktion/handledning i administration; instruktion/handledning (praktisk demonstration); instruktions- och undervisningstjänster; instruktionstjänster; intervjuer med samtida personer för utbildningsändamål; karriärinformation och -rådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärrådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärrådgivning [undervisning/utbildning]; korrespondenskurser, distansundervisning; kurser i självmedvetenhet [träning]; kurser i personlig utveckling; ledning av instruktionskurser; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser; ledning av utställningar för utbildningsändamål; organisation av undervisningsevenemang; organiserande av handledning/instruktion; organiserande av konferenser relaterade till yrkesutbildning; organiserande av kurser med hjälp av självinlärningsmetoder; organisering av datorrelaterade handlednings/instruktionskurser; organisering av korrespondenskurser; organisering av möten inom utbildningsområdet; organisering av seminarier rörande handledning/instruktion; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter; organisering av utbildningssymposier; organisering av utbildningskonventioner; organisering av utbildningsrelaterade konferenser; organisering av utbildningsseminarier; organisering av utställningar rörande utbildning; organisering av utställningar för utbildningsändamål; personalutbildning; personalutbildningstjänster avseende modern kontorsteknik; personalutbildningstjänster; personlig coachning [utbildning]; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier för utbildningsändamål; praktisk utbildning; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella kurser; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella seminarier; produktion av kursmaterial som distribueras vid yrkeskurser; produktion av kursmaterial som distribueras vid yrkesseminarier; produktion av kursmaterial som distribueras vid yrkesföreläsningar; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella föreläsningar; produktion och uthyrning av undervisnings- och instruktionsmaterial; rådgivning avseende yrkesrelaterad handledning; seminarier; spridning av utbildningsmaterial; tillhandahållande av fortbildnings- och vidareutbildningskurser; tillhandahållande av fortlöpande utbildningskurser; tillhandahållande av information om onlineutbildning; tillhandahållande av information avseende vidareutbildning via internet; tillhandahållande av korrespondenskurser; tillhandahållande av online-utbildning; tillhandahållande av undervisningskurser online; tillhandahållande av utbildningskurser; tillhandahållande av utbildningsseminarier online; tillhandahållande av utbildningsinformation; tjänster avseende arrangerande av program för undervisning; tjänster avseende handledning/instruktion för personal; tjänster avseende kommersiell utbildning; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; träningstjänster rörande yrkeshälsa; undervisning avseende kommunikationsfärdigheter; undervisning/utbildning av personal; undervisnings- och utbildningsinformation; undervisnings- och utbildningstjänster; undervisningsinformation online via databas eller internet; undervisningsinstruktion; upplåtande av yrkeskompetensutbildning; utbildning för vuxna; utbildning inom arbetsmiljöområdet; utbildning (praktisk -) [instruktion]; utbildning/undervisning; utbildning, undervisning och handledning; utbildningar; utbildnings- och instruktionstjänster inom området yrkeshälsa och yrkessäkerhet; utbildningsinformation; utbildningskurser; utbildningsseminarier; utbildningstjänster avseende tillhandahållande av instruktionskurser; utbildningstjänster avseende yrkesutbildning; utbildningstjänster avseende tillhandahållande av utbildningskurser; utbildningstjänster i form av korrespondenskurser; utbildningstjänster i form av korrespondensskolor; utbildningstjänster i form av handledning; utbildningstjänster rörande kommunikationsförmåga; utformning av utbildningskurser och examinationer; utveckling av utbildningshandböcker; utveckling av utbildningsmaterial; vidareutbildning; vidareutbildningskurser; vuxenutbildning; workshopar för utbildningsändamål; yrkesrådgivning och handledning [utbildningsråd]; yrkesrådgivning, rådgivning avseende handledning/instruktion och undervisning/utbildning; yrkesrelaterad handledning; yrkesutbildning; yrkesutbildning avseende förebyggande av hälsorelaterade problem; yrkesutbildnings- och undervisningstjänster.