Minimeringsmästarna

Varumärke tillhör GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ansökningsnummer 201702487
Ansökningsdatum 2017-04-04
Registreringsnummer 539985
Registreringsdatum 2017-06-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-06-02
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 40

Informations, råd och konsulttjänster avseende återvinning av avfall och sopor.

Klass: 41

Anordnande av tävlingar för utbildningsändamål.