Vaxholm - hjärtat i skärgården

Varumärke tillhör VAXHOLMS KOMMUN

Ansökningsnummer 201500333
Ansökningsdatum 2015-01-16
Registreringsnummer 525907
Registreringsdatum 2015-07-31
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-07-31
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper; kartong; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 35

Informationstjänster avseende arbete och utvecklingsmöjligheter; personalrekrytering; opinionsundersökningar; affärs- och företagsutredningar;anordnande av utställningar för kommersiellt ändamål och reklamändamål; information och rådgivning avseende ovannämna tjänster.

Klass: 36

Förvaltarskap; fastighetsförmedlingar; bostadsförmedlingar;uthyrning av lägenheter, våningar och kontor; bidragsgivningstjänster som förmånsprogram; information och rådgivning avseende ovan nämna tjänster.

Klass: 37

Uppförande och anläggning av byggnationer, vägbeläggningar och vägar; reparation/underhåll avseende fastigheter, byggnader samt gator/vägar; installationstjänster avseende fastigheter, byggnader samt gator/vägar ; renhållning av vägar och offentliga utrymmen; skötsel och underhåll av gator och parklekar; (information kring alla ovannämnda områden); information och rådgivning avseende ovannämna tjänster.

Klass: 39

Transporttjänster; bilparkeringar; transport och lagring av avfall och sopor; turistinformation avseende resor; vattendistribution, vattenförsörjning, räddningsoperationer( transport); saltning av vägar; information och rådgivning avseende ovan nämna tjänster.

Klass: 40

Avfallshantering i form av bränning och förstöring av avfall; information och rådgivning avseende ovan nämnda tjänster.

Klass: 41

Undervisning- och utbildningstjänster; anordnande av handledning och instruktion; upplåtande av fritidsgårdar; kulturverksamhet; sport- och idrottsaktiviteter; underhållning; anordnande av tävlingar; arrangerande och hållande av konferenser, kongresser och seminarier; upplåtande av arenor, idrotts- och sportanläggningar; bibliotekstjänster; karriärinformation och- rådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); tillhandahållande/upplåtande av anläggningar för fritidsaktiviteter; arrangerande och hållande av instruktionskurser som förbereder ungdomar för arbete; fritidsverksamhet för barn utanför skoltid (barnomsorg); information och rådgivning avseende ovan nämna tjänster.

Klass: 42

Stadsplanering; arkitektverksamhet; konsulttjänster avseende miljövård; vetenskaplig och industriell forskning; inspektion av byggnader; utformning av vägnät; inspektion av vägar; stadsutveckling (miljö- och hållbarhetsfrågor); kvalitetskontroll och utfärdande av tillstånd för utskänkning av mat och dryck; kvalitetskontroll och utfärdande av tillstånd för utskänkning av alkohol; kontroll och utfärdande av tillstånd för parkeringsplatser, trafikomläggning; kvalitetskontroll och kontroll av hygien vid framställning av livsmedel; information och rådgivning avseende ovan nämna tjänster.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; daghem; ålderdomshem.

Klass: 44

Hälsovård; medicinska tjänster; psykosociala tjänster; anläggning, skötsel och underhåll avseende parker (grönområden), trädunderhåll; information och rådgivning avseende ovan nämna tjänster.

Klass: 45

Personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov avseende verksamhet enligt socialtjänslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade; juridiska tjänster; information och rådgivning avseende ovan nämna tjänster; konsultationer gällande lagstadgad socialförsäkring och bidragsrättigheter.