MOTALA KOMMUN

Varumärke tillhör MOTALA KOMMUN

Ansökningsnummer 1992-00666
Ansökningsdatum 1992-01-24
Registreringsnummer 246143
Registreringsdatum 1993-01-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2033-01-29
Typ Figurativt

MOTALA KOMMUN

Varor & Tjänster

Klass: 37

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 39

Räddningsverksamhet, distribution av rent vatten, bortledning av avloppsvatten.

Klass: 40

Rening av avloppsvatten, avfallshantering i form av omvandling och återvinning av avfall.

Klass: 41

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 42

Kommunala servicetjänster nämligen daghems-, fritidshems- samt förskoleverksamhet, hemtjänstverksamhet för äldre i form av vård, vårdboende för äldre; drift av dagcenter för äldre; individinriktade sociala omsorgsåtgärder för barn, ungdom och vuxna; hälsovård; lantmäteriverksamhet innefattande mätnings-, beräknings- och karteringsverksamhet; avfallshantering i form av bränning och förstöring av avfall; nyanläggning och underhåll av parker; arkitektverksamhet; framtagning av underlag för kartor och konstruktion (kartritning) av kartor; expertrådgivning (utan samband med affärsrörelse för konsumenter).