Ansökningsnummer 201000079
Ansökningsdatum 2010-01-08
Registreringsnummer 410331
Registreringsdatum 2010-04-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-04-09
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: