AVESTA KOMMUN

Varumärke tillhör AVESTA KOMMUN

Ansökningsnummer 200908345
Ansökningsdatum 2009-10-27
Registreringsnummer 408612
Registreringsdatum 2010-01-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-01-08
Typ Figurativt

AVESTA KOMMUN

Varor & Tjänster

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll.

Klass: 41

Undervisning; upplåtande av sportanläggningar; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet.

Klass: 42

Inspektion av byggnader; inspektion av varor för kvalitetskontroll.

Klass: 44

Hälsovård.