Sveriges yngsta stad

Varumärke tillhör SÄFFLE KOMMUN

Ansökningsnummer 201403098
Ansökningsdatum 2014-04-30
Registreringsnummer 521387
Registreringsdatum 2014-10-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-10-03
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 12

Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

Klass: 25

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Klass: 28

Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.