YRKESHÖGSKOLA WERMLAND

Varumärke tillhör SUNNE KOMMUN

Ansökningsnummer 201201415
Ansökningsdatum 2012-02-21
Registreringsnummer 506050
Registreringsdatum 2012-06-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-06-29
Typ Figurativt

YRKESHÖGSKOLA WERMLAND

Varor & Tjänster

Klass: 35

Reklamverksamhet.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.