MUNKFORS RANSÄTER Munkfors Kommun

Varumärke tillhör MUNKFORS KOMMUN

Ansökningsnummer 201005128
Ansökningsdatum 2010-06-15
Registreringsnummer 413163
Registreringsdatum 2010-10-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-10-01
Typ Figurativt

MUNKFORS RANSÄTER Munkfors Kommun

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende datorer, datormjukvaror och databehandlingsutrustning; återförsäljartjänster avseende bilar; återförsäljartjänster avseende möbler; faktureringstjänster; layouttjänster för reklamändamål; återförsäljartjänster avseende böcker, tidskrifter, skriv- och kontorsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), varor av papper och kartonger, fotografier, vykort, gratulationskort, affischer, kartor, plastmappar samt plastmaterial för emballering; återförsäljartjänster avseende koffertar och resväskor, paraplyer, parasoller och promenadkäppar; återförsäljartjänster avseende papper, kartong, varor av papper och kartong, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), trycktyper, klichéer; återförsäljartjänster avseende obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas) samt varor av glas, porslin och keramik; återförsäljartjänster avseende vävnader och textila produkter, sängkläder och bordsdukar; återförsäljartjänster avseende spel och leksaker; återförsäljartjänster avseende gymnastik- och sportartiklar; återförsäljartjänster avseende kläder, huvudbonader, väskor, smycken; återförsäljartjänster avseende kläder, fotbeklädnader och huvudbonader; återförsäljartjänster avseende livsmedel; inventeringstjänster; marknadsföringstjänster; konsulttjänster avseende organisationsutveckling; datoriserade affärsinformationstjänster; datoriserade informationstjänster till företags gynnsamhetsvärdering; fackliga verksamhetstjänster för kommersiella ändamål; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; konsulttjänster avseende PR-inriktad bearbetning av internationella massmedia; public relations-tjänster; rådgivningstjänster för företagsledning; marknadsundersökningstjänster; sekreterartjänster; telefonsvarartjänster; ordbehandlingstjänster; inköp av varor och tjänster för annans räkning; nyhetsklippningstjänster; affärsrådgivningstjänster relaterade till val av datorer; affärsutvecklingstjänster; annons- och reklamtjänster on-line; automatiska bokföringstjänster; automatiska revisionstjänster; kontorstjänster; kommersiell administration av licensiering av varor och tjänster för andra; bokföringstjänster.

Klass: 41

Träningstjänster relaterad till arbetsträning; utbildningstjänster relaterad till terapeutisk behandling; talträningstjänster; instruktionstjänster; utbildningstjänster; orkestertjänster; mobila lånebibliotekstjänster; redigeringstjänster för datorprogram; informationstjänster avseende interaktiva spel; tjänster för implementering av utbildningsprocedurer; tjänster för implementering av utlärningsprocedurer; träningstjänster relaterad till arbetsterapeutisk hälsa; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; utbildningstjänster vid semesteranläggningar; utbildningstjänster vid turistanläggningar; textförfattande tjänster (annat än reklamtexter); kalligrafitjänster; layout-tjänster, andra än för reklamändamål; examinatortjänster; semesteranläggningstjänster (underhållning); idrottslägertjänster; digitala bildhanteringstjänster; nyhetsreportertjänster; översättningstjänster; friskvårdstjänster (instruktion/information); personliga introduktionstjänster via datorer (utbildning).

Klass: 44

Landskapsdesigntjänster; farmaceutiska tjänster för att expediera recept; psykosociala tjänster; farmaceutiska tjänster; terapeutiska tjänster; blodtesttjänster; hälsohemstjänster (medicinska); hälsoklinikstjänster; hälsovårdskonsultationstjänster (medicinsk); informationstjänster relaterad till hälsovård; informationstjänster relaterad till veterinärfarmaceutisk industrin; konsultationstjänster relaterade till hälsovård; konsultationstjänster relaterade till medicinsk hälsovård; konsulttjänster avseende förbättrad arbetsmiljö; kurortstjänster (medicinska); mikrobiologiska diagnostiktjänster; rådgivningstjänster relaterad till hälsa; upplåtande av hälsovårdstjänster i hemmet; vaccinationstjänster; veterinära rådgivande tjänster; veterinära tjänster; drogrehabiliteringstjänster; arbetspsykologiska tjänster; landskapsarkitekttjänster; sjukskötersketjänster; psykologtjänster; alternativmedicinska tjänster; arkitektuella tjänster relaterad till utveckling av land; medicinska tjänster via telefon; medicinska tjänster; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; tjänster inom jordbruk; tjänster inom trädgårdsskötsel; tjänster inom skogsbruk.

Klass: 45

Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; politiska föreningstjänster i form av juridiska tjänster; politiska partier (juridiska tjänster); bevakningstjänster; datoriserade bevakningstjänster relaterad till inbrott; fackliga verksamhetstjänster ej för kommersiella ändamål; identifieringstjänster; konsultationstjänster relaterade till säkerhet; rådgivningstjänster relaterad till brandsäkerhet; utdelning av mat till svältande och hemlösa (sociala tjänster); övervakningstjänster av hus; granskningstjänster av privatpersoner; licensiering av datormjukvaror (juridiska tjänster); registrering av domännamn (juridiska tjänster); barnvaktstjänster; juridiska tjänster; licensiering av datorprogram (juridiska tjänster); medlingstjänster; bevakningstjänster avseende immaterialrättsliga rättigheter; bevakning av jakträtt för markägare och jakträttshavare (juridiska tjänster).