Visa allt om TORSBY KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 64 904 63 765 51 507
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 82 82 75
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 27 734 30 542 20 684
SUNNE KOMMUN (Kommun) 11 618 9 839 8 022
VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING (Landsting) 7 470 7 560 7 441
TRAFIKVERKET (Statlig enhet) 4 565 30 -
MALUNG-SÄLENS KOMMUN (Kommun) 2 096 1 490 816
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (25 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 335 203 310 722 349 240
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 718 1 749 1 778
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 603 1 626 1 661
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 115 123 117
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 327 314 324
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Kollektivtrafik, övrig 23 606 3 Värmlandstrafik Aktiebolag
(23 596)
Vård & Omsorg med Boende 20 809 18 SUNNE KOMMUN
(10 037)
Folkhögskoleutbildning 13 433 2 REGION VÄRMLAND-KOMMUNALFÖRBUND
(13 424)
Elhandel 12 098 4 Switch Nordic Green AB
(10 562)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 10 824 5 Menigo Foodservice AB
(10 302)
El-VVS & Bygginstallationer 10 725 40 A K J Energiteknik Aktiebolag
(2 025)
Anläggningsarbeten 10 369 25 Peab Anläggning AB
(4 990)
Värme & Kyla 10 170 3 Värmevärden AB
(8 415)
Byggverksamhet 9 358 10 Skanska Sverige AB
(8 259)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 8 964 32 Torsby Bostäder AB
(3 044)
Kreditgivning, övrig 8 519 7 Nordea Finans Sverige AB
(6 106)
Sociala insatser 7 309 34 HAGFORS KOMMUN
(1 817)
Callcenterverksamhet 7 201 1 Energikundservice Sverige AB
(7 201)
Telekommunikation, Trådbunden 6 164 6 Relacom AB
(2 868)
Förskoleutbildning 6 023 3 Föräldrakooperativet Kottarna i Torsby ek för
(3 414)
Rengöring & Lokalvård 5 893 13 Samhall Aktiebolag
(4 663)
Icke-farligt avfall 4 780 2 RenoNorden AB
(4 302)
Restaurangverksamhet 4 624 35 Fritid i Nordvärmland AB
(3 500)
Byggmaterialtillverkning 4 604 2 Skanska Industrial Solutions AB
(4 576)
Gymnasial utbildning 4 441 10 Klaragymnasium AB
(1 429)
Öppen Hälso- & Sjukvård 4 380 1 HÄLSOLÄNKEN Aktiebolag
(4 380)
Grundskoleutbildning 4 337 6 Transtrands Friskola ekonomisk förening
(2 908)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 4 047 1 Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag
(4 047)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 3 877 16 AB Karl Hedin Bygghandel
(1 671)
Sluten Sjukvård 3 841 5 VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING
(3 810)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 3 800 11 OCAY Sverige AB
(1 438)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 3 741 6 Swea Energi AB
(1 920)
Datakonsultverksamhet 3 546 25 Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
(1 548)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 3 410 19 OneMed Sverige AB
(2 846)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 3 304 12 Torsby Utveckling AB
(2 973)
Konsultverksamhet avseende företags org. 3 268 51 Jonas & Henriks Gräv AB
(683)
Livsmedelshandel 3 176 13 Toria Aktiebolag
(1 162)
Dataprogrammering 2 976 35 Phoniro Systems AB
(643)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 2 901 6 ÅF-Infrastructure AB
(1 461)
Transport stödtjänster, övriga 2 894 4 LBC WETAB Wermlands Transport AB
(2 884)
Maskiner, tillverkning 2 860 21 Ingenjörsfirma Ros Aktiebolag
(1 990)
Vandrarhemsverksamhet 2 706 5 Vistelse Brockenstrand AB
(1 652)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 2 529 13 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
(1 672)
Postorder- & Internethandel 2 428 21 Dustin Sverige AB
(2 169)
Måleriarbeten 2 364 1 Karl Nilssons Måleri Aktiebolag
(2 364)
VVS-varor, Partihandel 2 333 7 Dahl Sverige Aktiebolag
(1 444)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 2 290 2 Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge
(2 162)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 2 209 38 Processing Borgås AB
(567)
Utgivning av annan programvara 2 146 20 Visma Enterprise AB
(1 246)
Sportverksamhet, övrig 2 113 17 Svenska Rallyt Aktiebolag
(1 788)
Elartiklar, Partihandel 1 892 6 Siemens Aktiebolag
(791)
Uthyrning & Leasing övrigt 1 892 3 Expandia Moduler AB
(1 808)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 1 707 14 SKL Kommentus Inköpscentral AB
(852)
Säkerhetssystemtjänster 1 602 7 SOS Alarm Sverige AB
(686)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 1 471 12 Aquasvea AB
(634)
Skogsförvaltning 1 460 10 Bergvik Skog Väst AB
(998)
Teknisk Provning & Analys 1 267 10 ALcontrol AB
(1 033)
Metallindustri 1 259 17 Elms Mekaniska AB
(503)
Säkerhetsverksamhet 1 104 3 Q Security Värmland AB
(1 040)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 1 075 15 SKIDKLUBBEN BORE
(339)
Kemiska produkter, Partihandel 1 054 9 JA Kemi AB
(563)
Detaljhandel, övrig 1 049 4 JOBmeal Karlstad AB
(920)
Hotell & Restaurang 1 048 61 Bruksvallarnas Fjällhotell Aktiebolag
(141)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 971 23 act mediebyrå AB
(295)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 958 7 Kontorseliten i Karlstad AB
(726)
Post- & Kurirverksamhet 870 1 PostNord Sverige AB
(870)
Elektronikindustri 830 10 Torsby-Ugnen AB
(710)
Telekommunikation, övrig 826 1 Eltel Networks Infranet AB
(826)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 807 16 Concept Motion AB
(468)
Personaluthyrning 804 4 Continuum AB
(365)
Avloppsrening 794 1 Slam- & Brunnrensning i Karlstad Aktiebolag
(794)
Kontorsmöbler, Partihandel 774 10 A-D Boström Interiör AB
(477)
Museiverksamhet 772 6 STIFTELSEN VÄRMLANDS MUSEUM
(598)
Religiösa samfund 768 4 FRYKSÄNDE PASTORAT
(549)
Intressorganisationer, övriga 762 55 FÖRENINGEN VÄXTLUST VÄRMLAND
(340)
Tryckning av Böcker & Övrigt 760 10 Brand Factory Sverige AB
(261)
Maskiner, reparation 759 10 Partner54 i Karlstad AB
(523)
Revision 744 2 KPMG AB
(730)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 744 10 Nitro Consult Aktiebolag
(235)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 743 7 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
(312)
Möbler för hemmet, Butikshandel 733 2 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(730)
Intressebev. Branschorg. 716 13 TORSBY HANDEL
(308)
Ljud & Bild, Butikshandel 709 6 Radioelektriska i Torsby Aktiebolag
(514)
Hälso- & Sjukvård, övriga 704 13 Bildterapi och Psykologbyrån
(260)
Livförsäkring, övrig 677 2 Folksam ömsesidig livförsäkring
(403)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 665 2 BTJ Sverige AB
(662)
Annonstidningsutgivning 656 5 Torsbybladet Aktiebolag
(518)
Dagstidningsutgivning 653 9 Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag
(312)
Monetär finansförmedling, övrig 643 5 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(484)
Livsmedelsframställning 642 1 Gunnar Dafgård Aktiebolag
(642)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 636 5 ILT Inläsningstjänst AB
(458)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 629 2 AJ Offentlig Interiör AB
(441)
Utgivning av tidskrifter 596 24 LRF Media Aktiebolag
(304)
Skidsportanläggningar 574 8 STIFTELSEN IDRE FJÄLL
(229)
Personalutbildning 560 16 Brandförsvarsutbildning i Värmland AB
(125)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 551 13 Allsport Sverige Aktiebolag
(271)
Infrastrukturprogram 545 2 LANTMÄTERIET
(421)
Kläder & Skor, Partihandel 524 4 Fristads AB
(498)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 509 5 Aerzen Scandinavia AB
(239)
Teknisk konsult inom Industriteknik 475 2 ÅF-Industry AB
(469)
Järnhandelsvaror, Partihandel 470 8 Österbergs Industrihandel AB
(322)
Lufttransporter, stödtjänster 461 2 Torsby Flygplats AB
(410)
TV-program planering 458 2 TV4 Aktiebolag
(456)
Eldistribution 449 1 Ellevio AB
(449)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 444 1 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
(444)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 438 13 Sagitta Pedagog Aktiebolag
(110)
Linjebussverksamhet 436 4 Nettbuss Aktiebolag
(311)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 425 5 Bjälverud Store AB
(232)
Motorfordon, reparation & underhåll 397 10 Motorshopen Värmland AB
(239)
Teleprodukter, Partihandel 396 3 addcit AB
(324)
Stugbyverksamhet 378 4 Valbergsängen AB
(355)
Trafikskoleverksamhet 360 6 Trafikskolan i Torsby Aktiebolag
(270)
Företagstjänster, övriga 355 3 VÄRMLANDS LÄNS KALKNINGSFÖRBUND
(350)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 352 2 Örtlund konsult AB
(304)
Kontorstjänster 347 2 IDATA AB
(273)
Bokutgivning 338 26 Liber Aktiebolag
(76)
Lufttransport, Passagerartrafik 336 1 Svenska Direktflyg AB
(336)
Totalförsvaret 332 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(332)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 330 12 Hoist Group AB
(84)
Webbportaler 326 5 SkanPers Kommunikation AB
(206)
Artistisk verksamhet 325 10 Kanx Musikproduktion Aktiebolag
(84)
Universitets- & Högskoleutbildning 322 5 KARLSTADS UNIVERSITET
(313)
Mejerivarutillverkning 320 1 Arla Foods AB (publ)
(320)
Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 314 1 Bostadsrättsföreningen Mejeristen, Torsby
(314)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 297 5 Värm-Dal & Traktorservice AB
(188)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 296 2 Likenäs Bygg o Färg Aktiebolag
(293)
Datordrifttjänster 290 2 Tieto Sweden AB
(281)
Drivmedel, Detaljhandel 288 6 Mac 45 AB
(144)
Trävaror, tillverkning 285 3 Byggelit Sverige AB
(265)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 283 4 Torverk Industrial Doors Aktiebolag
(165)
Tvätteriverksamhet 281 2 Berendsen Textil Service AB
(276)
Kongresser & Mässor 272 11 Conector, utbildningskonsulten
(75)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 267 9 Gummiverkstan i Torsby AB
(113)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 263 2 Rekal Svenska Aktiebolag
(253)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 256 3 Torsby VA AB
(155)
Industrigasframställning 253 2 Air Liquide Gas Aktiebolag
(195)
Landtransport av passagerare, övrig 250 3 O-J Buss Aktiebolag
(105)
Litterärt & Konstnärligt skapande 236 12 SÖRENSEN, JOACIM
(88)
Finansiell leasing 231 3 Umeå Release Finans AB
(147)
Politiska organisationer 231 2 TORSBY-NORDVÄRMLANDS SOC ARBETAREKOMMUN
(171)
Industriförnödenheter, Partihandel 228 2 Heimbach Filtration AB
(215)
Arbetsmarknadsutbildning 228 3 Hermods Aktiebolag
(224)
Telekommunikation, Trådlös 221 4 N3M Group AB
(200)
Skadeförsäkring 217 4 Länsförsäkringar Värmland
(168)
Omsorg & Socialtjänst 215 1 FRYKSDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND
(215)
Kultur, Nöje & Fritid 207 5 FÖRENINGSRÅDET STJÄRNAN
(100)
Tillverkning, övrig 204 5 Interspiro Aktiebolag
(188)
Kroppsvård 196 2 FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND
(195)
Drivning 195 3 Krilles Skogs AB
(98)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 191 2 EO Stål Aktiebolag
(148)
Vägtransport, Godstrafik 190 6 Gunnar Arnessons Åkeri Aktiebolag
(98)
Arkitektverksamhet 185 1 Klara Arkitektbyrå i Karlstad Aktiebolag
(185)
Specialsortiment 185 3 Monkeysports Sweden AB
(141)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 182 2 SJ AB
(171)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 181 3 Universal Solutions Sweden AB
(131)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 180 2 Move About AB
(164)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 165 3 Mille's Torsby Elektriska Aktiebolag
(95)
Optiker, Butikshandel 161 4 L-G:s glasögon Aktiebolag
(148)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 155 1 Hyrmaskiner i värmland AB
(155)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 150 2 SRB Travel Group AB
(139)
Apotekshandel 150 2 Apotekstjänst Sverige AB
(86)
Glas & Porslin, Butikshandel 144 3 CARLSSON, ANNA-LENA
(113)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 142 3 Sandbackens Traktorkonsult AB
(125)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 139 8 Kontorsbolaget Selvin AB
(78)
Blommor & Växter, Butikshandel 137 4 Tynell & Fyhr Aktiebolag
(71)
Betongvarutillverkning 135 1 S:t Eriks AB
(135)
Textilier, Partihandel 131 3 Textilhuset Swelogent Handelsbolag
(81)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 130 1 Fogfria Golv i Sunne AB
(130)
Film, Video & TV 126 6 SÖRENSEN, LISELOTTE
(49)
Advokatbyråer 121 3 Advokatfirman Lyxell Florenius Kommanditbolag
(107)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 120 5 Värmlands Vildmarksarrangör VIV AB
(51)
Arkivverksamhet 120 2 EMIGRATION OCH HISTORIA
(114)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 118 2 HALTORP, BROR
(98)
Redovisning & bokföring 118 6 SKLFS Fakturatjänst AB
(77)
Inredningstextilier, Butikshandel 115 2 JYSK AB
(106)
Kläder & Textilier, tillverkning 114 6 Värnamo Sängkläder Aktiebolag
(68)
Inredningsarkitekt 108 1 VäxtinredningsGruppen i Örebro AB
(108)
Växtodling 101 3 Mölltorps Växtinredningar Aktiebolag
(87)
Juridisk verksamhet, övrig 99 5 Kommunlex AB
(50)
Mejeriprodukter, Ägg, Matolja & Matfett, Partihandel 97 1 Unilever Sverige AB
(97)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 97 10 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN
(42)
Flyttjänster 95 1 TK FRAKT
(95)
Byggnadssnickeriarbeten 94 6 Interoc Akustik AB
(45)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 91 5 Music Retail Sweden Aktiebolag
(62)
Verktygsmaskiner, Partihandel 87 4 U.S. Maskin Service
(37)
Bröd & Konditori, Butikshandel 87 1 Nya Wienerkonditoriet i Torsby AB
(87)
Dryckesframställning 86 1 Coca-Cola European Partners Sverige AB
(86)
Uttjänta fordon, Partihandel 84 2 Ringvägen Fordonskomponenter AB
(79)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 83 1 STATENS SKOLVERK
(83)
Uthyrning av Videokassetter & Dvd-skivor 82 1 Talangbolaget Stockholm AB
(82)
Samhällelig informationsförsörjning 81 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(81)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 81 5 Intrum Justitia Sverige Aktiebolag
(52)
Golfbanor 81 1 TORSBY GOLFKLUBB
(81)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 81 2 HALVARDSSON, PER JÖRGEN
(77)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 80 3 Svensk Storköksservice AB
(70)
Resebyråer 79 8 Pajala Resebyrå Aktiebolag
(32)
Kosmetika & Hygienartiklar, Butikshandel 76 2 La Rose i Torsby AB
(49)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 75 2 Fora AB
(44)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 73 2 Nestlé Sverige Aktiebolag
(60)
Vapen & Ammunition, tillverkning 72 1 Norma Precision Aktiebolag
(72)
Service till växtodling 71 2 Riverin Slänt & Grönytebearbetning
(69)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 69 3 Liseberg Aktiebolag
(41)
Gymanläggningar 65 1 60 Grader Nord Funktionell Träning AB
(65)
Blandat sortiment 65 2 Blosse Renhållnings- och Miljösystem Aktiebolag
(54)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 62 2 Swecon Anläggningsmaskiner AB
(31)
Radiosändning 61 1 Bauer Media AB
(61)
Partihandel, övrig 60 6 NT Skolmateriel AB
(24)
Takarbeten 59 2 HN Plåtslageri AB
(52)
Sportartikelstillverkning 57 2 HAGS Aneby AB
(41)
Insatsvaror övriga, Partihandel 56 3 Momentum Industrial AB
(45)
Intressebev. Yrkesorg. 55 5 KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
(44)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 52 1 Lecab Lastbilar AB
(52)
Turist- & Bokningsservice 50 2 Bovilgården Ekonomisk förening
(50)
Textilier, Kläder & Skodon, Partihandel 50 1 TAHARA
(50)
Utbildning, övrig 49 6 Teknikutbildarna i Norden AB
(17)
Taxi 49 1 Rudskoga Taxi AB
(49)
Glasmästeriarbeten 48 3 Sunne Glasmästeri & Ramaffär
(31)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 47 2 Karlstads Lindarverkstad Aktiebolag
(38)
Mattor & Väggbeklädnad, Butikshandel 46 1 Berteco Aktiebolag
(46)
Översättning & Tolkning 44 3 Nordic Connection Wermland
(40)
Sågning, Hyvling & Impregnering 43 1 Rinns Såg Aktiebolag
(43)
Finansiella stödtjänster, övriga 41 2 Atea Finance AB
(27)
Researrangemang 40 2 Munkfors Reseservice
(38)
Förlagsverksamhet, övrig 39 8 Johansson & Winge AB
(25)
Telekommunikation, Satellit 37 1 Canal Digital Sverige Aktiebolag
(37)
Campingplatsverksamhet 36 5 Torsby Camping AB
(18)
Mineralutvinning, övrig 36 1 Nordkalk Aktiebolag
(36)
Blommor & Växter, Partihandel 35 1 Mäster Grön ek. för.
(35)
Blandat jordbruk 34 1 Stensgårds Lantbruk
(34)
Konsumenttjänster, övriga 32 2 Rutan i Torsby AB
(24)
Elektronikkomponenter, Partihandel 32 3 Direktronik Aktiebolag
(13)
Sport- & Fritidsutbildning 31 1 Helsinge Ski Team AB
(31)
Färg & Lack, Butikshandel 29 2 Sörmarks Färg AB
(26)
Får- & Getuppfödning 29 2 BACK OLSSON, ÅSA BARBRO ANETTE
(24)
Butikshandel, övrig 28 4 SPORTEC Aktiebolag
(17)
Grafisk Designverksamhet 28 2 Sweet Street Design
(27)
Intressebev. Arbetstagarorg. 28 5 LÄRARNAS RIKSFÖRBUND
(25)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 28 1 JONSSON, THORE
(28)
Teknisk konsult inom Elteknik 27 3 EKG Elkonsultgruppen i Karlstad Aktiebolag
(13)
Sanitetsgods, Partihandel 25 1 Top Hygien Nordic AB
(25)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 25 5 Gustavsvik Resorts AB
(9)
Konferensanläggningar 25 4 Stockholm Meeting Selection AB
(17)
Databehandling & Hosting 24 7 Mediearkivet Svenska Aktiebolag
(10)
Band & Skivor, Partihandel 23 1 FörlagEtt AB
(23)
Emballage, Partihandel 22 5 Museiservice ABM AB
(11)
Spel & Leksaker, Butikshandel 22 3 A Rådströms Leksaks Aktiebolag
(20)
Läkemedel, tillverkning 22 1 Valneva Sweden AB
(22)
Textilier, Butikshandel 21 3 Stoff och Stil, Peters Resthall AB
(17)
Informationstjänster, övriga 20 1 Meltwater Sweden AB
(20)
Specialistläkare på sjukhus 19 2 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(10)
Marknads- & Opinionsundersökning 18 1 Demoskop Aktiebolag
(18)
Keramiska produkter, tillverkning 18 2 ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
(13)
Gödsel- & Kväveprodukter, tillverkning 16 1 Yara AB
(16)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 16 3 Solana Aktiebolag
(10)
Fastighetsförmedling 15 1 Fastighetsmäklaren Anders Mattson AB
(15)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 15 1 Sunne Alltjänst
(15)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 15 2 Tunnplåt i Gävle Aktiebolag
(14)
Tryckning av Tidsskrifter 14 1 Malungsbladet Aktiebolag
(14)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 14 4 Arkiv Digital AD AB
(5)
Torg- & Marknadshandel 14 1 Nordic Souvenir AB
(14)
Jord- & Skogsbruksmaskiner, tillverkning 14 1 Komatsu Forest AB
(14)
Kontorsutrustning & Datorer, Partihandel 14 2 EVRY Financing AB
(14)
Elgenerering 13 1 Batterielektronik Sverige AB
(13)
Industri- & Produktdesignverksamhet 13 2 SydSvenska MiljöProdukter AB
(11)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 13 2 TKP Arboristservice AB
(11)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 12 1 Prospectum Aktiebolag
(12)
Kultur, Miljö, Boende, administration 12 1 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
(12)
Belysningsarmaturtillverkning 12 1 Alfa Neon Aktiebolag
(12)
Brand- & Räddningsverksamhet 12 2 KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
(6)
Verktyg & Redskap, tillverkning 12 2 LSAB Sverige Produktion AB
(11)
Trähus, tillverkning 10 1 Moelven ByggModul Aktiebolag
(10)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 9 1 Key Code Security AB
(9)
Tidningsdistribution 8 1 Tidningstjänst Aktiebolag
(8)
Utgivning av dataspel 8 2 Ecoonline AB
(7)
Direktreklamverksamhet 8 2 DRS Reklam Aktiebolag
(6)
Hälso- & Sjukvård, administration 8 1 SOCIALSTYRELSEN
(8)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 7 2 Thommie Axelsson service & försäljnings Aktiebolag
(6)
Fabriksblandad Betongtillverkning 7 1 Thomas Betong AB
(7)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 7 2 Svenska artisters och musikers intresse- organisation (SAMI),ek.för
(6)
Skor, Butikshandel 7 3 Jobi Footright AB
(4)
Bibliotek 7 3 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(6)
Motorfordonstillverkning 7 1 Autokaross Rescue Systems i Floby AB
(7)
Cyklar, Butikshandel 7 2 L&H Abbas Mountainbikespecialist AB
(6)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 7 1 Eventgross i Jönköping AB
(7)
Yrkesförarutbildning 6 1 Nerikes Utbildningar AB
(6)
Personalmatsalar 6 1 Fazer Food Services AB
(6)
Arbetsförmedling & Rekrytering 6 1 ARBETSFÖRMEDLINGEN
(6)
Belysningsartiklar, Butikshandel 5 1 Montgomery's Produkter
(5)
Grafisk produktion 5 1 ISY Informationssystem AB
(5)
Datoriserad materialhanteringsutr, Partihandel 5 1 Forflex AB
(5)
Elapparatur övrig, tillverkning 5 1 Tjeders Industri Aktiebolag
(5)
Basplast, tillverkning 4 1 Skumplastförädling Karlstad AB
(4)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 4 1 Fernlöfs Pappershandel Aktiebolag
(4)
Choklad- & Konfektyrtillverkning 4 1 Naturpralinen AB
(4)
Landtransport, stödtjänster 4 1 Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
(4)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 4 1 Fiskevattenägarnas Service Aktiebolag
(4)
Transportmedelsindustri 3 2 ALL YOU NEED FRÅN STORUMAN Aktiebolag
(2)
Kläder, Butikshandel 3 1 Grolls AB
(3)
Kommunikationsutrustning, reparation 3 1 SmartCare Mobile
(3)
Böcker, Butikshandel 3 3 SF-Bokhandeln Aktiebolag
(1)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 3 1 Bruun Piano
(3)
Bärgning 3 1 PJ:s Bärgning AB
(3)
Urtillverkning 3 1 Westerstrand Urfabrik Aktiebolag
(3)
Musikinstrumenttillverkning 3 1 Sundberg Eco AB
(3)
Skomakare 3 1 Hantverkstan i Exär AB
(3)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 2 2 KINNUNEN, TONI
(1)
Partihandel 2 1 Nelson Garden AB
(2)
Verksamhet utförd av Värdepappers- & Varumäklare 2 1 C.A. Tegnér Aktiebolag
(2)
Porträttfotoverksamhet 2 1 Yderstigs Bildservice
(2)
Byggplastvarutillverkning 2 1 Gustavssons Byggdetaljer AB
(2)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 2 1 Jolife AB
(2)
Drycker, Partihandel 2 1 Rogers Alltjänst i Torsby AB
(2)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 2 1 Husvagnspoolen i Värmland Aktiebolag
(2)
Vävnadstillverkning 2 1 Ekelund, Linneväveriet i Horred AB
(2)
Plastvarutillverkning, övrig 1 1 Swevic i Köping AB
(1)
Patentbyråer 1 1 Hynell Patenttjänst Aktiebolag
(1)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 1 1 GÖTEBORGS MINERAL OCH STENGALLERI
(1)
Förpackningsverksamhet 1 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(1)
Förvaltning & Handel med värdepapper 1 2 AB Balken Finans Sweden
(1)
Hudar, Skinn & Läder, Partihandel 1 1 Aktiebolaget Johan Jerndahl
(1)
Herrkläder, Butikshandel 1 1 Wictors Hörna i Torsby Aktiebolag
(1)
Spel- & Vadhållningsverksamhet 1 1 Väner-Service Aktiebolag
(1)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 1 1 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET, INFORMATIONSAVD
(1)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 1 1 Dansstudion i Karlstad Aktiebolag
(1)
Damkläder, Butikshandel 0 1 Systrarna Eriksson i Torsby Aktiebolag
(0)
Juice & Safttillverkning 0 1 Vidasal AB
(0)
Skatteförvaltning & Indrivning 0 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(0)
Varuhus- & Stormarknadshandel 0 1 Hearts and Stars Aktiebolag
(0)
Hälsokost, Butikshandel 0 1 Hälsohuset B. Lindberg Aktiebolag
(0)
Finansförmedling, övrig 0 1 Klarna Bank AB
(0)
Köttprodukter 0 1 Atria Sverige AB
(0)
Filmvisning 0 1 SUNNE MUSIK O REVYFÖRENING
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...