Visit Hornborgasjön Falköping Skara Skövde

Varumärke tillhör FALKÖPINGS KOMMUN

Ansökningsnummer 201600494
Ansökningsdatum 2016-01-25
Registreringsnummer 531603
Registreringsdatum 2016-05-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-05-02
Typ Figurativt

Visit Hornborgasjön Falköping Skara Skövde

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckta tidskrifter om turism.

Klass: 35

Analys inom annons- och reklamområdet; analyser av medvetenheten hos allmänheten om reklam; annons- och reklammaterial (spridning av -); annons- och reklamtjänster för främjande av mäkleri avseende aktier och andra värdepapper; annons- och reklamtjänster gjorda av radio- och tv-reklambyråer; annons- och reklamtjänster via databaser; annons- och reklamtjänster via internet; annons- och reklamtjänster för främjande av försäljning av drycker; annons- och reklamverksamhet avseende finansiell investering; annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamverksamhet särskilt inom området telematik och telefonnätverk; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet i massmedia; annons- och reklamverksamhetstjänster; annons- och reklamverksamhet avseende resebranschen; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annons- och reklamverksamhet; annonsering genom överföring av reklam online för tredje part på elektroniskt kommunikationsnät; annonserings- och reklamtjänster via tv, radio, post; annonserings- och reklamtjänster; anordnade av tillställningar för kommersiella- och reklamändamål; anordnande av annons- och reklamverksamhet; anordnande av annons- och reklamkontrakt åt andra; anordnande av branschmässor för kommersiella- och reklamändamål; anordnande av demonstrationer för reklamändamål; anordnande av distribution av reklamprover som svar på telefonförfrågningar; anordnande av festivaler för reklamändamål; anordnande av handelsmässor för reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella ändamål och reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av mässor och utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; anordnande av prisdragningar för reklamändamål; anordnande av reklamkontrakt åt andra; anordnande av utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; anordnande av utställningar för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av utställningar eller event för kommersiella eller reklammässiga ändamål; anordnande av utställningar och mässor för kommersiella och reklamändamål; anordnande av utställningar för reklamändamål; anordnande och genomförande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande och genomförande av reklamevenemang; arrangerande av distribution av reklamvaruprover; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; arrangerande och genomförande av mässor och utställningar för reklamändamål; demonstration av fotografisk utrustning för reklamändamål; design av reklammaterial; direktansluten reklam via datorkommunikationssystem; distribution av annons-, marknadsförings- och reklammaterial; distribution av annons- och reklammaterial; distribution av annons- och reklammaterial per post; distribution av reklamblad; distribution av reklambroschyrer; distribution av reklambudskap; distribution av reklamflygblad; distribution av reklammaterial (flygblad, prospekt, broschyrer, prover), speciellt för långdistansförsäljning via katalog, in- eller utrikes; distribution av reklammaterial (flygblad, prospekt, broschyrer, prover, särskilt kataloger för långdistans försäljning) över gränserna eller ej; distribution av reklammaterial; distribution av reklampost och reklambilagor bifogade med regelbundna utgåvor; distribution av reklamtexter; distribution av reklamvaruprover; distribution av tryckt reklammaterial; distribution och spridning av reklammaterial [häften, prospekt, trycksaker, prover]; elektronisk handel, nämligen upplåtande av produktinformation via telekommunikationsnät för reklam- och försäljningsändamål; färdigställande av annonser och reklam; förberedande och presentation av audiovisuella visningar för reklamändamål; företagskonsultation avseende reklam; företagsrådgivning rörande reklam; författande av reklamtexter; framställning av annons- och reklammaterial; framtagning av reklammaterial; genomförande, anordnande och organisering av branschmässor för kommersiella och reklamrelaterade ändamål; genomförande av utställningar för reklamändamål; grafiska reklamtjänster; information avseende annons- och reklamverksamhet; informationstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; iordningställande av skyltar för reklamändamål; komponerande av reklamtexter; konsultation avseende organisering av reklamkampanjer för företag; konsultation, rådgivning och assistans avseende reklam, marknadsföring och pr; konsultationer avseende reklam och marknadsföring; konsulttjänster avseende annons- och reklamverksamhet; konsulttjänster rörande reklam; kundklubbstjänster för kommersiella, säljfrämjande och/eller reklammässiga ändamål; kundlojalitetstjänster för kommersiella, säljfrämjande och/eller reklammässiga ändamål; layout-tjänster för reklamändamål; marknadsföring av affärsverksamhet [reklam]; marknadsföring, reklam och annonsverksamhet; marknadsundersökning för reklam; matchningstjänster i direktanslutna reklamnät som leder annonsörer till webbplatser; modellagenturtjänster för reklamändamål; modellagenturtjänster rörande reklam; modevisningar i reklamsyfte (anordnande av -); organisering, användning och övervakning av försäljnings- och säljfrämjande (reklam) stimulansprojekt; organisering av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål; organisering, hantering och övervakning av försäljnings- och reklamstimulerande program; planering för upplåtande av annons- och reklamutrymme i tidningar; planering och ledning av handelsmässor, utställningar och presentationer för ekonomiska eller reklamrelaterade ändamål; planeringstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; produktion av annons- och reklammaterial; produktion av ljudinspelningar för reklamändamål; produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av reklam; produktion av reklamfilmer; produktion av reklamvideoband, reklamvideoskivor och audiovisuella reklaminspelningar; produktion av videoinspelningar för reklamsyfte; produktion av videoinspelningar för reklamändamål; produktion av visuellt reklammateriel; publicering av annons- och reklammaterial; publicering av reklamlitteratur; publicering av reklammaterial; publicering av reklamtexter; publiceringstjänster avseende reklamtexter; rådgivningstjänster avseende reklam för franchiseföretag; rådgivningstjänster avseende reklam; rådgivningstjänster avseende reklamverksamhet; radio- och tv-reklam; redigering av texter för reklamändamål; reklam; reklam avseende transport och leverans; reklam, direktmarknadsföring; reklam för andra genom spridning och administrering av kort för privilegierade användare; reklam för andra på internet; reklam för andra säljares tjänster, som gör det möjligt för kunderna att enkelt och bekvämt se och jämföra dessa säljares tjänster; reklam för andra säljares varor, som gör det möjligt för kunderna att enkelt och bekvämt se och jämföra dessa säljares varor; reklam för företags webbplatser; reklam för varor och tjänster via internet åt andra; reklam i populärpress och professionell press; reklam i tidskrifter; reklam i tidskrifter, broschyrer och tidningar; reklam, inklusive marknadsföring av tredje parts varor och tjänster genom sponsring av arrangemang och licensavtal avseende internationella sportevenemang; reklam, inklusive reklam online via datornätverk; reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster; reklam- och annonstjänster utomhus; reklam- och annonstjänster för främjande av näthandel; reklam- och annonsverksamhet rörande farmaceutiska produkter och produkter för in vivo-bildframställning; reklam och marknadsföring; reklam- och marknadsföringstjänster samt relaterad rådgivning; reklam och sales promotion avseende varor och tjänster som offererats och beställts via telekommunikation eller på elektronisk väg; reklam och säljfrämjande verksamhet; reklam på elektroniska anslagstavlor; reklam via biofilm; reklambyråer; reklambyråtjänster; reklamförmedling; reklamombud; reklamtexter (komponerande av -); reklamtjänster; reklamtjänster avseende böcker; reklamtjänster avseende databaser; reklamtjänster avseende hotell; reklamtjänster avseende sjöfart och sjöfartsbranschen; reklamtjänster för arkitekter; reklamtjänster för att stärka allmänhetens medvetenhet om fördelarna med att handla lokalt; reklamtjänster för blomsterhandlare; reklamtjänster för främjande av allmänhetens medvetenhet om nefrotiskt syndrom och fokal segmental glomeruloskleros [fsgs]; reklamtjänster för handel; reklamtjänster för kommersiella fastigheter eller bostadsfastigheter; reklamtjänster för promotion av drycker; reklamtjänster i samband med finansiella tjänster; reklamtjänster i samband med kläder; reklamtjänster med hjälp av dubbelplakat; reklamtjänster med hjälp av ballongskyltar; reklamtjänster och säljfrämjande tjänster; reklamtjänster relaterade till affärsverksamhet; reklamtjänster relaterade till tidningar; reklamtjänster rörande farmaceutiska produkter för behandling av diabetes; reklamtjänster rörande offentliga arbeten; reklamtjänster rörande transportbranschen; reklamtjänster via betala-per-klick; reklamtjänster via telefon eller tv-skärmbaserad text; reklamtjänster via television; reklamverksamhet åt andra; reproduktion av annons- och reklammaterial; säljfrämjande reklam för undersökande projekt; säljfrämjande reklam relaterad till filosofisk skolning; sammanställning av annonser och reklam för användning som webbsidor på internet; sammanställning av annons- och reklammaterial för användning på internet; sammanställning av reklam; sammanställning, produktion och spridning av reklammaterial; skapande av varumärken (reklamtjänster); skötsel av reklam för sportpersonligheter; skyltningstjänster för reklamändamål; spridning av annons- och reklammaterial (häften, broschyr och trycksaker); spridning av annons- och reklammaterial; spridning av annonser och reklammaterial [flygblad, broschyrer, häften och prover]; spridning av data avseende annons- och reklamverksamhet; spridning av reklam för andras räkning via internet; spridning av reklam för andras räkning; spridning av reklam för andra via ett direktanslutet kommunikationsnät på internet; spridning av reklam-, marknadsförings- och publicitetsmaterial; spridning av reklam- och marknadsföringsmaterial; spridning av reklamannonser; spridning av reklambroschyrer; spridning av reklammaterial och kommersiella meddelanden; spridning av reklammaterial; spridning av reklammaterial på gator; stöd till ledningen för handelsföretag rörande reklam och annonsering; texter (komponerande av reklam -); tjänster avseende reklamutgivning; tjänster för att beräkning av tittare och lyssnares påverkan av annonser och reklam; tjänster i form av reklam och marknadsföring för skapande av varumärken; tv-reklamverksamhet; undersökningar avseende reklam; undersökningstjänster relaterade till annonsering och reklam; uppdatering av annons- och reklammaterial; uppdatering av reklaminformation i datoriserade databaser; upplåtande av annons- och reklaminformation; upplåtande av datoriserade reklamtjänster; upplåtande av reklamutrymme; upplåtande av reklamutrymme genom elektroniska hjälpmedel och globala informationsnätverk; upplåtande av reklamutrymmen i periodiska publikationer, tidningar och tidskrifter; upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor och tjänster; utarbetande av annons- och reklammaterial för användning som webbsidor; utarbetande av annons- och reklammaterial; utarbetande av audiovisuella presentationer i reklamsyfte; utarbetande av reklamdokument; utarbetande av reklamhäften; utarbetande av reklammaterial; utarbetande av reklampublikationer; utarbetande av reklamspalter; utarbetande av reklamtexter; utarbetande och genomförande, i media av reklamplaner och idéer; utdelning av produkter för reklamändamål; utdelning av varuprover för reklamändamål; utförande av annons- och reklamtjänster; utformning av reklam för användning som webbsidor; utformning av reklamblad; utformning av reklambroschyrer; utformning av reklamlogotyper; utgivning av reklamfoldrar; utgivning och uppdatering av reklamtexter; uthyrning av affischplank för reklamändamål; uthyrning av affischtavlor för reklamändamål; uthyrning av all reklam- och marknadspresentationsmaterial; uthyrning av annons- och reklammaterial; uthyrning av reklamhjälpmedel; uthyrning av reklammaterial; uthyrning av reklamplank; uthyrning av reklamutrustning; uthyrning av reklamutrymme på internet; uthyrning av reklamutrymme i häften; uthyrning av reklamutrymme och reklammaterial; uthyrning av reklamutrymme på järnvägsegendom; uthyrning av skyltar [reklamskyltar]; utställningar för kommersiella eller reklamrelaterade ändamål; utveckling av reklamkampanjer för affärsverksamhet; varudemonstration för reklamändamål; webbindexering för kommersiella eller reklamändamål.

Klass: 39

Anordnande av resor med turistbuss; anordnande av utflykter för turister; bokning av resor via turistbyråer; tillhandahållande av turistinformation om utflykter och sightseeing; turistguidning; turistinformation avseende resor; turistresebokning.

Klass: 40

Specialbeställd tryckning av bolagsnamn och logotyper för pr- och reklamändamål på andras varor; tryckning av reklammaterial.

Klass: 41

Publicering av kataloger avseende turism; anordnande av instruktionskurser för turister; utbildningstjänster tillhandahållna av semester- och turistortsetablissemang; utbildningstjänster tillhandahållna via turistortsetablissemang; anordnande av konferenser rörande reklam; elektronisk publicering av texter och trycksaker, ej reklamtexter, på internet; filmproduktion, ej reklamfilmer; författande av texter [ej reklamtexter]; författande av texter, ej reklamtexter, för sändning via teletexttjänster; författande (text- -) [annat än reklamtexter]; framställande och utgivning av texter, ej reklamtexter; instruktionskurser i strategisk planering relaterad till annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande verksamhet, marknadsföring och affärsverksamhet; layout-tjänster, andra än för reklamändamål; layouttjänster, ej för reklam- och annonsändamål; publicering av texter (ej reklamtexter) online via ett globalt datornätverk; publicering av texter och bilder, inklusive i elektronisk form, ej för reklamändamål; publicering av trycksaker, ej reklamtexter; publicering av trycksaker i elektronisk form, ej reklamtexter; publicering av trycksaker, även i elektronisk form, ej för reklamändamål; publiceringstjänster för periodiska och icke-periodiska publikationer, ej reklamtexter; skrivning av texter, ej reklamtexter; talskrivning, ej för reklamändamål; texter (publicering av -), ej reklamtexter; texter (utgivning av -), ej reklamtexter; textförfattande tjänster (annat än reklamtexter); textpublicering, ej reklamtexter; textskrivning, ej reklamtexter; textutgivning (ej reklamtexter); uppdragsskrivning, ej reklam [teaterpjäser, musikaler, för publikationer osv]; utbildning inom reklamområdet; utgivning av trycksaker innehållande bilder, ej för reklamändamål.

Klass: 42

Design av webbplatser för reklamändamål; utformningstjänster för skyltningssystem för reklamändamål; värdskap för elektroniska minnesutrymmen på internet för reklam för varor och tjänster.

Klass: 43

Anordnande av kortvarigt boende för turister; hotell, hostel och pensionat, semester- och turistboende; reservation av turistinkvarteringar; tillfälligt boende på turistrancher; turistbyråtjänster avseende bokning av inkvartering; turisthotellstjänster; turistlägertjänster [inkvartering]; turistrestauranger.