TRAN FESTIVALEN

Varumärke tillhör FALKÖPINGS KOMMUN

Ansökningsnummer 201701251
Ansökningsdatum 2017-02-20
Registreringsnummer 539016
Registreringsdatum 2017-04-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-04-10
Typ Figurativt

TRAN FESTIVALEN

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckta tidskrifter om turism; trycksaker.

Klass: 35

Annonsering inom området turism och resor.

Klass: 41

Anordnande av festivaler för underhållningsändamål; anordnande av festivaler för kulturella ändamål; anordnande av festivaler för utbildningsändamål; anordnande av festivaler för undervisningsändamål; organisering av festivaler; publicering av kataloger avseende turism; tjänster avseende utbildning, underhållning och sport; naturlivstjänster [för rekreationsändamål]; anordnande av kulturevenemang.