Ansökningsnummer 200206183
Ansökningsdatum 2002-09-27
Registreringsnummer 360539
Registreringsdatum 2003-04-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-04-04
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: