Ansökningsnummer 201004581
Ansökningsdatum 2010-05-26
Registreringsnummer 412935
Registreringsdatum 2010-09-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-09-24
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 6

Annonspelare av metall.

Klass: 11

Ljusslingor för dekoration.

Klass: 16

Trycksaker; pappersvaror; affischer; kontorsmateriel.

Klass: 19

Annonspelare (ej av metall).

Klass: 20

Dekorationer av plast för livsmedel; kontorsmöbler, möbler, sittmöbler, ställ (möbler); blomställ (möbler); bänkar (möbler); skärmar (möbler).

Klass: 30

Ätliga dekorationer för tårtor; konditorivaror.

Klass: 35

Annonsering, även online; reklam; tv-reklamverksamhet, produktion av reklamfilmer; utomhusreklam; direktreklam; uppdatering av annons- och reklammaterial.

Klass: 41

Informationstjänster avseende interaktiva spel; publicering av hemsidor/webbsidor; ljussättningstjänster; publicering av texter (ej reklamtexter); textförfattande tjänster (annat än reklam); layouttjänster, andra än reklamändamål.

Klass: 42

Design/utformning av datormjukvara/webbplatser/websajter; utformning av hemsidor/webbsidor; design (formgivning, planering) av inredningar; formgivningar av emballage; grafisk formgivning.