SKÖVDE

Varumärke tillhör SKÖVDE KOMMUN

Ansökningsnummer 201604475
Ansökningsdatum 2016-06-22
Registreringsnummer 535239
Registreringsdatum 2016-10-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-10-24
Typ Figurativt

SKÖVDE

Varor & Tjänster

Klass: 16

Affischer; bildekaler; blanketter (tryckta); broschyrer; inbjudningskort; informationsblad; instruktionsmanualer; nyhetsbrev; tidningar; tidskrifter; tryckta program; tryckta rapporter; tryckta tidskrifter; väggplanscher; visitkort; fotografier; tryck; tryckt reklam.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; företagsadministration; företagsledning; kontorstjänster.

Klass: 36

Bostadsförvaltning; finansiella tjänster; monetära tjänster; information och konsultation avseende försäkringar.

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; asfaltläggning; renovering av byggnader; reparation/underhåll av byggnader; fordonsunderhåll; fordonsreparationer; gaturenhållning.

Klass: 39

Transporttjänster; emballering och paketering av gods.

Klass: 40

Avfallsbehandling; rening av avloppsvatten.

Klass: 41

Anordnande av handledning/instruktion; anordnande av undervisning; underhållning; anordnande av tävlingar och idrottstävlingar; kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga tjänster och forskning relaterad därtill; grafisk formgivning; teknisk utformning och konsultation; datanätstjänster; utveckling av maskinvara; datorprogrammering; ingenjörstjänster; väg- och vattenbyggnad; demografiska mätningar; inspektion av vägar; kartografi och kartläggning; lantmäteri; miljöbesiktning; arkitekt- och ingenjörstjänster; stadsplanering; stadsutformning.

Klass: 43

Anordnande av tillfälligt boende; ålderdomshem; daghem; upplåtande av barnomsorg; cateringtjänster; hämtmatstjänster; kafeterior; rådgivning för matlagning; restaurangtjänster; servering av mat och dryck till gäster.

Klass: 44

Hygienisk vård och skönhetsvård; medicinsk rådgivning; psykiatriska tjänster.

Klass: 45

Anordnande och ledning av konfessionslösa, icke-religiösa, borgerliga bröllopsceremonier; skyddstjänster för civila; äktenskapsrådgivning; släktforskning; juridisk rådgivning.