Ansökningsnummer 2019-05935
Ansökningsdatum 2019-09-20
Registreringsnummer 604246
Registreringsdatum 2019-10-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-09-20
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Flytvästar för dykare.

Klass: 39

Garageuthyrning; uthyrning av garage; uthyrning av garage och parkeringsplatser; parkeringsplatser; uthyrning av parkeringsplatser; anordnande av sightseeingturer; arrangerande av sightseeingresor; arrangerande av sightseeingturer; bokning av resor via turistbyråer.

Klass: 41

Bibliotek; bibliotekstjänster; publiceringstjänster avseende digital video-, ljud- och multimedieunderhållning; produktion av ljud-, video- och multimedieinspelningar samt fotografering; skolor [utbildning]; utbildningstjänster erbjudna av skolor; undervisning och utbildning; offentliga badinrättningar [simbassänger]; trädgårdar öppna för allmänheten; tillhandahållande av utbildning på områdena jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk.

Klass: 42

Elektronisk lagring av digitala fotografier; elektronisk lagring av fotografier; arkitekttjänster och stadsplanering.

Klass: 43

Turistbyråtjänster avseende bokning av inkvartering; upplåtande av campingplatser.

Klass: 44

Tillhandahållande av flyttbara toaletter för evenemang.