Ansökningsnummer 198708713
Ansökningsdatum 1987-11-06
Registreringsnummer 212783
Registreringsdatum 1988-12-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-12-30
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 39

Kommunala servicetjänster, nämligen dykare, garagering, lastbilstrafik, parkeringsutrymme (uthyrning av), räddningstjänst, sightseeing, transport (ambulans-), turistbyråverksamhet, uthyrning av garage.

Klass: 41

Kommunala servicetjänster, nämligen bibliotek, fysisk fostran, förströelse, gymnastik, inspelning av ljud, kroppskultur, läroanstalter, orkestrar, skolor, utlåning av böcker samt boklån, undervisningsanstalter, undervisning, utbildning och underhållningstjänster över lag.

Klass: 42

Kommunala servicetjänster, nämligen analys (kemisk), arkitektverksamhet, badinrättningar, bakteriologisk forskning, barnkrubbor, campingplatser (upplåtande av), daghem (för barn), databehandling (ingenjörsteknisk), fotografering, fotoreportage, hushåll (förestående av), ingenjörsteknisk expertis, ingenjörstekniska utredningar och undersökningar, ingenjörsverksamhet (allmän), intellektuell verksamhet (ej byggande), juridiskt bistånd, campingplatser (upplåtande och uthyrning av), kemisk analys, juridisk konsulterande verksamhet, landskapsarkitekttjänster, plantskolor, privat information, projektering (ej ekonomisk), reportage, restauranger, ritkontor, rådgivning (ej affärs-), teknisk expertis, toaletter, trädgårdsarkitekttjänster, trädgårdsmästeri och trädgårdsodling, tältplatser (upplåtande av), upplysningsbyråer (allmänna), uthyrning av hytter, ingenjörsteknisk utredning och undersökning, juridisk utredning och undersökning, utställningar, växtförädling och -skydd, yrkesrådgivning samt ålderdomshem.