Visa allt om TIBRO KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 71 146 90 950 67 625
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 52 54 59
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 27 762 34 365 18 010
KARLSBORGS KOMMUN (Kommun) 19 346 21 175 17 710
HJO KOMMUN (Kommun) 15 666 21 273 15 474
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN (Statlig enhet) 1 240 1 217 -
FALKÖPINGS KOMMUN (Kommun) 727 679 -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (24 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 305 033 273 112 264 486
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 537 1 553 1 575
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 428 1 434 1 457
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 109 119 118
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 327 321 337
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Sociala insatser 30 862 34 SKÖVDE KOMMUN
(26 011)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 27 789 13 Aktiebolaget Tibrobyggen
(23 219)
Värme & Kyla 18 524 2 NEOVA Aktiebolag
(18 524)
Elgenerering 17 443 1 Tibro Energi AB
(17 443)
Byggverksamhet 13 929 9 Skeppsviken Bygg i Skövde AB
(9 506)
Taxi 9 921 3 Flexbuss Sverige AB
(8 137)
Datakonsultverksamhet 9 744 11 Atea Sverige AB
(6 899)
Anläggningsarbeten 8 193 13 XR Maskincentralen AB
(3 714)
Gymnasial utbildning 8 136 12 IT Gymnasiet Sverige AB
(2 400)
El-VVS & Bygginstallationer 7 998 23 Elektrobyrån Hjo Aktiebolag
(2 852)
Trähus, tillverkning 7 666 2 Flexator Aktiebolag
(7 313)
Kollektivtrafik, övrig 7 397 1 Västtrafik AB
(7 397)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 7 095 4 Menigo Foodservice AB
(6 823)
Brand- & Räddningsverksamhet 6 425 2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG
(6 425)
Landtransport av passagerare, övrig 5 078 1 Tibrobuss Aktiebolag
(5 078)
Förskoleutbildning 4 281 1 SOLBACKENS FÖRSKOLA TIBRO MISSIONSKYRKA
(4 281)
Motorfordonstillverkning 4 090 1 Volvo Personvagnar Aktiebolag
(4 090)
Kreditgivning, övrig 3 642 10 Nordea Finans Sverige AB
(2 664)
Konsultverksamhet avseende företags org. 3 548 44 InTibro AB
(1 976)
Specialistläkare på sjukhus 3 356 2 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(3 355)
Landtransport, stödtjänster 2 826 2 Hjo Taxi Beställningscentral Aktiebolag
(2 789)
Vård & Omsorg med Boende 2 761 18 HJO KOMMUN
(1 461)
Livförsäkring, övrig 2 382 3 Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
(2 102)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 2 255 11 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
(1 381)
Telekommunikation, Trådbunden 2 251 8 Telia Sverige AB
(1 220)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 2 071 11 Staples Sweden AB
(1 095)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 1 975 14 BOANN AB
(684)
Frukt & Grönsaker, Butikshandel 1 969 3 Grönsakshuset i Norden AB
(1 831)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 1 945 30 Storköksgruppen Syd Svenska Aktiebolag
(625)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 1 725 5 SA Möbler Aktiebolag
(766)
Säkerhetssystemtjänster 1 692 8 Tunstall AB
(967)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 1 665 2 Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag
(1 594)
Kultur, Miljö, Boende, administration 1 664 2 MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG
(1 652)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 1 634 8 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
(1 523)
Monetär finansförmedling, övrig 1 621 2 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(1 618)
Restaurangverksamhet 1 615 31 Kruset Bar & Bowling i Tibro AB
(1 127)
Mejeriprodukter, Ägg, Matolja & Matfett, Partihandel 1 512 2 Skånemejerier Storhushåll AB
(1 506)
Livsmedelshandel 1 509 4 Magnussons livs i Tibro AB
(1 484)
Grundskoleutbildning 1 508 5 KARLSBORGS KOMMUN
(1 496)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 1 471 18 OneMed Sverige AB
(1 206)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 1 413 10 Björkholm Bil AB
(788)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 1 316 12 KOMPAN Sverige AB
(851)
Översättning & Tolkning 1 293 5 TOLKFÖRMEDLING I VÄST
(1 152)
VVS-varor, Partihandel 1 182 4 Ahlsell Sverige AB
(1 129)
Maskiner, tillverkning 1 181 14 Swegon Operations Aktiebolag
(809)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 1 134 18 XL-Bygg Tibro AB
(560)
Dataprogrammering 1 121 18 Esri Sverige AB
(304)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 1 091 15 Mediapoolen Västra Götaland AB
(891)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 1 068 5 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND
(1 055)
Kemiska produkter, Partihandel 1 031 6 UNIVAR BV
(424)
Skadeförsäkring 1 014 3 Länsförsäkringar Skaraborg - ömsesidigt
(947)
Måleriarbeten 1 007 2 Nya Färg & Form Måleri i Skövde AB
(972)
Icke-farligt avfall 960 1 XR Miljöhantering AB
(960)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 886 28 Skaraborgs-räcket Handelsbolag
(320)
Dagstidningsutgivning 871 9 Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag
(734)
Säkerhetsverksamhet 848 3 Securitas Sverige Aktiebolag
(748)
Intressebev. Branschorg. 812 14 Svenskt Vatten AB
(331)
Utgivning av annan programvara 808 15 InfoMentor - P.O.D.B AB
(209)
Motorfordon, reparation & underhåll 790 13 Euromaster Aktiebolag
(211)
Rengöring & Lokalvård 768 11 Solhems Fönsterputs & Takvård AB
(228)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 759 8 Bengt Dahlgren Skövde AB
(333)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 739 3 Prisma Light AB
(507)
Personalutbildning 729 15 NovoVia Consulting AB
(166)
Hälso- & Sjukvård, övriga 722 13 Hälsobyrån CANIWA AB
(292)
Möbler övriga, tillverkning 712 4 Noa:s Snickeri i Tibro AB
(486)
Öppen Hälso- & Sjukvård 710 2 Skaraborgshälsan AB
(709)
Kläder, Butikshandel 692 2 Grolls AB
(687)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 682 3 Swea Energi AB
(616)
Arkitektverksamhet 678 6 Glantz Arkitektstudio Aktiebolag
(251)
Elartiklar, Partihandel 669 6 Siemens Aktiebolag
(312)
Kött & Köttvaror, Partihandel 666 1 Livsmedelsservice i Skara AB
(666)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 635 3 Stenåsens Kött & Svets AB
(610)
Teknisk Provning & Analys 630 9 Inspecta Sweden AB
(285)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 620 6 COWI AB
(402)
Intressorganisationer, övriga 598 50 LEADER ÖSTRA SKARABORG LLU
(258)
Plastvaror, tillverkning 567 1 Uponor Infra AB
(567)
Sportverksamhet, övrig 560 10 VÄSTERGÖTLANDS IDROTTSFÖRBUND
(458)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 552 2 BTJ Sverige AB
(548)
Oorganiska baskemikalier, tillverkning 551 1 PLS Produkter Aktiebolag
(551)
Tryckning av Böcker & Övrigt 549 10 Tida Reklam Aktiebolag
(249)
Skatteförvaltning & Indrivning 536 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(536)
Databehandling & Hosting 513 14 Arbetsgivarkonsulterna i Åhus Handelsbolag
(241)
Hotell & Restaurang 512 44 Hotel Management Sverige AB
(122)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 510 9 Ricoh Sverige AB
(324)
Livsmedelsframställning 491 1 Mat Fab Sala Västerås AB
(491)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 467 8 Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB
(206)
Trafikskoleverksamhet 457 7 AB Skövdebygdens Trafikskolor
(121)
Bokutgivning 451 29 DraftIT AB
(125)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 433 2 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
(428)
Järnhandelsvaror, Partihandel 426 14 TOOLS Sverige AB
(224)
Revision 421 2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(347)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 419 2 Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge
(333)
Finansiella stödtjänster, övriga 418 5 Consularis Investment Advisors AB
(156)
Möbler för hemmet, Butikshandel 418 6 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(344)
Industri- Maskiner & Utrustning, installation 410 2 Francks Kylindustri i Göteborg AB
(408)
Skogsskötsel 409 2 KARLSSON, MATTIAS
(396)
Post- & Kurirverksamhet 407 1 PostNord Sverige AB
(407)
Växtodling 400 2 Mölltorps Växtinredningar Aktiebolag
(400)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 389 3 Stängselproffs i Skövde AB
(355)
Teknisk konsult inom Industriteknik 366 4 Last Mile Communication AB
(107)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 365 2 Svensk Storköksservice AB
(335)
Omsorg & Socialtjänst 356 1 SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÖSTRA SKARABORG
(356)
Politiska organisationer 349 7 TIBRO SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN
(116)
Bageri- & Mjölprodukter 343 9 Gerdas Bröd i Grästorp AB
(192)
Cyklar, Butikshandel 343 2 Tibro Cykel och Service AB
(333)
Kontorsmöbler, Partihandel 341 7 Gerdmans Inredningar Aktiebolag
(151)
Callcenterverksamhet 335 2 Vattenfall Kundservice Aktiebolag
(334)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 334 6 Visa Uppskattning Norden AB
(304)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 322 3 Skövde Snabbgross AB
(258)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 322 1 SJ AB
(322)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 314 5 ILT Inläsningstjänst AB
(217)
Litterärt & Konstnärligt skapande 314 11 TÖRNQVIST, KJELL
(109)
Kongresser & Mässor 302 11 Sweden MEETX AB
(153)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 300 7 ACL Trading AB
(195)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 300 3 Axelsson & Schönborg i Skövde Aktiebolag
(255)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 297 2 Börje Wallins Entreprenad
(182)
Postorder- & Internethandel 287 23 Adlibris Aktiebolag
(92)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 282 3 HLL Hyreslandslaget Mitt AB
(122)
Gjutning 274 1 Mölltorps Gjuteri & Mekaniska Verkstad Aktiebolag
(274)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 264 7 Swecon Anläggningsmaskiner AB
(99)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 261 3 Ottossons Golv Aktiebolag
(251)
Redovisning & bokföring 260 5 SKLFS Fakturatjänst AB
(196)
Catering 259 2 DARHEDEN, MIKAEL
(203)
Infrastrukturprogram 256 2 LANTMÄTERIET
(256)
Utbildning, övrig 253 8 Trafiksäkerhet i Tidaholm AB
(169)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 252 2 BINNBERG, ROGER
(250)
Skönhetsvård 243 1 MOBERG, CAMILLA
(243)
Personaluthyrning 237 2 Manpower Aktiebolag
(121)
Sportartikelstillverkning 236 3 Slottsbro AB
(218)
Glasmästeriarbeten 229 1 Glasmästarn i Tibro AB
(229)
Detaljhandel, övrig 227 7 Selecta AB
(153)
Utgivning av tidskrifter 223 21 Dagens Samhälle AB
(98)
Webbportaler 218 6 JP Infonet AB
(92)
Drivning 218 2 Sydved Aktiebolag
(206)
Maskiner, reparation 217 4 AB Pump Service Götaland
(163)
Metallindustri 217 7 AB Provia Vägmärkning
(144)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 212 1 STATENS SKOLVERK
(212)
Teknisk konsult inom Elteknik 211 2 TELID AB
(121)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 206 9 Kamstrup Aktiebolag
(80)
Glas & Porslin, Butikshandel 198 6 Aktiebolaget Butiken Hem och Hobby i Hjo
(177)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 192 7 Offentlig Säkerhet i Sverige AB
(66)
Slaktsvinuppfödning 184 1 SAMUELSSON, STIG ARNE HILDOF
(184)
Porträttfotoverksamhet 182 3 Kreoteket AB
(162)
Artistisk verksamhet 174 14 Tibro Film & Teater AB
(35)
Tidningar, Butikshandel 174 1 Helins PB AB
(174)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 172 5 G J Maskin Aktiebolag
(51)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 169 10 Maxxat world wide AB
(116)
Datordrifttjänster 167 2 Tieto Sweden AB
(164)
Kläder & Skor, Partihandel 163 3 GLK i Tibro AB
(163)
Universitets- & Högskoleutbildning 161 3 HÖGSKOLAN I SKÖVDE
(98)
Elektronikindustri 160 5 Wideco Sweden AB
(76)
Betongvarutillverkning 159 1 Benders Sverige AB
(159)
Insatsvaror övriga, Partihandel 156 5 Ragnarssons Brandservice Aktiebolag
(120)
Konferensanläggningar 155 3 Karstorp Konferenscenter AB
(138)
Eldistribution 152 1 Tibro Elnät AB
(152)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 137 11 Smart Super Music and Art Production in Scandinavia AB
(69)
Takarbeten 136 2 Icopal Entreprenad Aktiebolag
(131)
Film, Video & TV 133 4 Ekman & Winroth AB
(101)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 132 2 Fenix sport&gymnastikservice AB
(129)
Ljud & Bild, Butikshandel 127 3 Elgiganten Aktiebolag
(119)
Resebyråer 127 5 Resia AB
(48)
Religiösa samfund 124 7 Skara stift med firma Skara stift
(87)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 122 6 TIBRO MOTORKLUBB
(80)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 121 3 Liseberg Aktiebolag
(84)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 120 3 Ecolab Aktiebolag
(102)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 117 5 TRANSPORTSTYRELSEN
(58)
Marknads- & Opinionsundersökning 114 2 Markör Marknad & Kommunikation AB
(106)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 114 1 JOBmeal Skövde AB
(114)
Emballage, Partihandel 111 4 Procurator AB
(106)
Företagstjänster, övriga 111 2 K-ÅL:s Produkter
(57)
Sällskapsdjur, Butikshandel 105 2 Animal Cooperation i Tibro AB
(59)
Apotekshandel 104 2 Apoteket AB
(100)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 101 2 Tibro Icetech Aktiebolag
(96)
Kultur, Nöje & Fritid 101 6 Folkparkernas Programbolag AB
(40)
Konsumenttjänster, övriga 96 1 GUSTAVSSON, BENGT
(96)
Finansiell leasing 96 1 SN Finans Nord AB
(96)
Service till växtodling 94 1 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET SKARABORG
(94)
Turist- & Bokningsservice 92 5 Marcel Bokning Aktiebolag
(33)
Juridisk verksamhet, övrig 92 4 Optio AB
(38)
Kommunikationsutrustning, reparation 91 3 Sandgren Electronics AB
(90)
Optiker, Butikshandel 86 9 Beckmanns Optik i Skaraborg Aktiebolag
(34)
Kroppsvård 86 7 PL Hälsocenter AB
(46)
Trävaror, tillverkning 85 7 Kjellkvist måleri och bygg
(38)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 80 7 Andreassons Musik & Data Aktiebolag
(27)
Hälso- & Sjukvård, administration 79 1 SOCIALSTYRELSEN
(79)
Uthyrning & Leasing övrigt 77 1 Public Sound Skaraborg Handelsbolag
(77)
Blandat jordbruk 73 5 GUSTAFSSON, ROLF
(52)
Textilier, Partihandel 72 2 Textilhuset Swelogent Handelsbolag
(65)
Industrigasframställning 72 2 Air Liquide Gas Aktiebolag
(36)
Vandrarhemsverksamhet 65 2 OLSSON, MATS
(61)
Verksamhet utförd av Värdepappers- & Varumäklare 65 1 Söderberg & Partners Securities AB
(65)
Blommor & Växter, Butikshandel 63 5 Hugos Blommor Aktiebolag
(59)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 62 2 Key Code Security AB
(32)
Urtillverkning 58 1 Westerstrand Urfabrik Aktiebolag
(58)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 57 2 Elfa Distrelec AB
(48)
Textilier, Butikshandel 56 3 Titt in i Rosenlund Aktiebolag
(51)
Tvätteriverksamhet 55 3 Tidaholms Tvätteri Handelsbolag
(52)
Vägtransport, Godstrafik 54 4 Dalslunds Åkeri Aktiebolag
(30)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 51 3 ITM Meeting Solutions AB
(48)
Spel & Leksaker, Butikshandel 51 3 Lindome Lek AB
(21)
Industriförnödenheter, Partihandel 50 3 Mellansvenska Industriprodukter AB
(33)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 49 2 Fora AB
(34)
Elektronikkomponenter, Partihandel 47 5 Nedis AB
(16)
Glas- & Glasvarutillverkning 45 1 Tibro Glasverkstad
(45)
Böcker, Butikshandel 44 4 Elanders Bokhandel AB
(38)
Grafisk produktion 41 2 Skyltab i Väst AB
(26)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 41 2 Internetgruppen Karlstad AB
(38)
Byggmaterialtillverkning 40 1 Skanska Industrial Solutions AB
(40)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 39 2 WIDAB reparation, service, installation och reservdelar i Skaraborg AB
(36)
Transport stödtjänster, övriga 39 3 XR Logistik AB
(29)
Drivmedel, Detaljhandel 38 3 Tibro Bensin & Bilservice Aktiebolag
(27)
Förlagsverksamhet, övrig 36 5 Notposten Aktiebolag
(14)
Näringslivsprogram, övriga 35 2 STATENS ENERGIMYNDIGHET
(19)
Skogsförvaltning 33 4 WIDERFALK, PER OLA
(17)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 32 3 Kommunforskning i Västsverige Ideell förening
(19)
Källsorterat material 31 1 Stena Recycling AB
(31)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 31 1 G.J.A Trading
(31)
Fastighetsförmedling 30 2 Objekt Vision AB
(23)
Totalförsvaret 29 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(29)
Båt & Fartyg, tillverkning 29 3 Marinetek Sweden AB
(17)
Inredningsarkitekt 28 2 fixa&dona - Hildur Blad
(18)
Grafisk Designverksamhet 28 2 Olausson Group AB
(20)
Klockor, Butikshandel 27 2 Pagoldhs Ur Aktiebolag
(25)
Inredningstextilier, Butikshandel 27 2 JYSK AB
(26)
Verktygsmaskiner, Partihandel 25 3 Jon Stenberg Aktiebolag
(22)
Transportmedelsindustri 24 3 Primoto
(17)
Arbetsförmedling & Rekrytering 24 2 ARBETSFÖRMEDLINGEN
(24)
Färg, Lack & Tryckfärg, tillverkning 24 1 Screentec i Haparanda Aktiebolag
(24)
Butikshandel, övrig 23 4 Höron Sound Aktiebolag
(21)
Fabriksblandad Betongtillverkning 23 1 Thomas Betong AB
(23)
Industri- & Produktdesignverksamhet 22 1 STIFTELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN
(22)
Intressebev. Arbetstagarorg. 22 6 SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING
(10)
Partihandel, övrig 22 2 NT Skolmateriel AB
(18)
Uttjänta fordon, Partihandel 21 4 Eklunds Bildelslager AB
(16)
Blommor & Växter, Partihandel 20 1 Hagens Plantskola AB
(20)
Folkhögskoleutbildning 19 2 SKARA STIFTS FOLKHÖGSKOLA, STIFTELSEN
(18)
Veterinärverksamhet 19 1 Stall Magnolia
(19)
Möbler & Heminredning, reparation 18 1 Tapetserarlag1 Stig Lagerin
(18)
Motorbanor 18 3 Sverab Aktiebolag
(11)
Arkivverksamhet 18 2 SKARABORGS FÖRENINGSARKIV
(17)
Museiverksamhet 17 2 Universeum AB
(17)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 17 1 Medcam AB
(17)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 16 1 Redport AB
(16)
Begravningsverksamhet 16 1 Stedts Begravningsbyrå Aktiebolag
(16)
Avloppsrening 15 3 Aktiebolaget PR-slamsugning
(8)
Hemelektronik, reparation 15 2 Skövde Radio & TV Service AB
(14)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 14 1 Iduna AB
(14)
Specialsortiment 13 2 Tidsam Aktiebolag
(11)
Mineralutvinning, övrig 13 1 Dalbo Kvartsit Aktiebolag
(13)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 13 1 Europeisk Biluthyrning Aktiebolag
(13)
Sport- & Fritidsutbildning 13 2 WiCare
(11)
Belysningsarmaturtillverkning 13 1 STRIHL Scandinavia AB
(13)
Uthyrning & Leasing av Lastbilar & andra tunga Motorfordon 12 1 VFS Nordic AB
(12)
Torg- & Marknadshandel 12 1 S Gustafssons Kläder
(12)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 11 3 Eleiko Group AB
(9)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 11 1 Kjell & Co Elektronik AB
(11)
Tillverkning, övrig 11 3 Solica (energi system)
(4)
Intressebev. Yrkesorg. 10 4 KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
(4)
Direktreklamverksamhet 10 1 Magnus Direktreklam
(10)
Utvinning, stödtjänster 10 1 Sandmaster Skandinavien AB
(10)
Samhällelig informationsförsörjning 10 2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(8)
Partihandel 10 2 Skånefrö AB
(7)
Advokatbyråer 10 1 Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg Handelsbolag
(10)
Keramiska produkter, tillverkning 9 3 Fröbäckens Krukmakeri
(4)
Finansförmedling, övrig 9 2 Klarna Bank AB
(9)
Stugbyverksamhet 9 1 Säfsen Resort AB
(9)
Betong-, Cement- & Gipsvaror, övriga 9 1 R-Betong Aktiebolag
(9)
Blandat sortiment 8 2 CEBEX Keramikexperterna Aktiebolag
(7)
Båtar, Butikshandel 8 1 Marinaman Sweden AB
(8)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 8 2 Directgruppen AB
(7)
Reklamfotoverksamhet 7 1 Bergslagsbild Aktiebolag
(7)
Kött & Charkuterier, Butikshandel 7 1 Jonsboda Gård Aktiebolag
(7)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 7 1 OJ's Verktyg Handelsbolag
(7)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 7 1 Habo Träfo AB
(7)
Golfbanor 7 3 Hökensås Golf Ekonomisk förening
(6)
Glasstillverkning 7 1 Kling Glass AB
(7)
Vatten & Avlopp 6 1 Kyrkortens vattenförening i Ransberg ekonomisk förening
(6)
Skor, Butikshandel 6 2 Jobi Footright AB
(5)
Kontorstjänster 6 1 Lagrell Information Aktiebolag
(6)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 6 2 Fribergs Fritidscenter i Skövde AB
(5)
Kläder & Textilier, tillverkning 6 1 A&T Textiltryckeri AB
(6)
Köttprodukter 6 1 SCHMITZ SAMUELSSON, HANS-GÜNTHER
(6)
Varuhus- & Stormarknadshandel 5 1 Gekås Ullared AB
(5)
Metallvaror, reparation 5 1 Lundgrens Cisternvård Aktiebolag
(5)
Elapparatur övrig, tillverkning 5 1 Tjeders Industri Aktiebolag
(5)
Filmvisning 5 2 SF Bio Aktiebolag
(3)
Personalmatsalar 5 1 Fazer Food Services AB
(5)
Ur & Guldssmedsvaror, Partihandel 5 1 Backemarks Grafiska Aktiebolag
(5)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 5 1 Askersunds Skärgårdstrafik AB
(5)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 4 1 Skaraborgs Ljus & Förstärkarteknik
(4)
Avfallshantering & Återvinning 4 2 Södertälje Bil & Alldemo Aktiebolag
(2)
Skidsportanläggningar 4 1 Falköping Alpin ek. för.
(4)
Vävnadstillverkning 3 1 Vävnamn-Snabbtjänst Aktiebolag
(3)
Utrustning Reparation, övrig 3 1 JA Transportband Aktiebolag
(3)
Färg & Lack, Butikshandel 3 3 KR Distribution AB
(2)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 3 1 STATENS JORDBRUKSVERK
(3)
Plastvarutillverkning, övrig 3 4 Fristad Plast AB
(1)
Sluten Sjukvård 3 2 KRONOBERGS LÄNS LANDSTING
(2)
Köksmöbler, tillverkning 2 1 JOHANSSON, EJNE JONAS ERIK
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Spel- & Leksakstillverkning 2 1 ILKA Förskoleprodukter Aktiebolag
(2)
Fiskodling 2 1 Hökensås Sportfiske Aktiebolag
(2)
Magasinering & Varulagring 2 1 Axstores AB
(2)
Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 2 1 Go'Berts Konfektyr AB
(2)
Choklad- & Konfektyrtillverkning 1 1 Grahns Konfektyr AB
(1)
Förpackningsverksamhet 1 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(1)
Belysningsartiklar, Butikshandel 1 1 Ljusexperten i Skövde AB
(1)
Hälsokost, Butikshandel 1 1 Tibros Hälsokost AB
(1)
Fisk & Skaldjur, Butikshandel 1 1 Klanghams Fisk Handelsbolag
(1)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 1 1 AIFO AB
(1)
Bröd & Konditori, Butikshandel 1 1 Nymans Café o. Keramik Aktiebolag
(1)
Telekommunikation, Trådlös 1 1 Telenor Sverige Aktiebolag
(1)
Trav- & Galoppbanor 1 1 Ideella föreningen Västergötlands travsällskap med firma Västergötlands travsällskap
(1)
Bärgning 1 1 LL Bärgning och Transport AB
(1)
Polisverksamhet 1 1 POLISMYNDIGHETEN
(1)
Tryckning av Tidsskrifter 1 1 Eksjö Publikation AB
(1)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 1 1 Borås Djurpark Aktiebolag
(1)
Band & Skivor, Butikshandel 1 1 Old-Rock Records Aktiebolag
(1)
Bibliotek 1 1 BIBLIOTEKSMUSEIFÖRENINGEN
(1)
Fotoutrustning, Butikshandel 1 1 CEWE Sverige AB
(1)
Fjäderfä, uppfödning 0 1 Munkebo Lantbruks Aktiebolag
(0)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 0 1 Helens Dansskola AB
(0)
Kommunikationsutrustning, tillverkning 0 1 Svebry Electronics Aktiebolag
(0)
Teleprodukter, Partihandel 0 1 Brightstar 20:20 (SWE) AB
(0)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 0 1 Hjo Hem & Hushåll AB
(0)
Djuruppfödning, övrig 0 1 Stråkinstrumentmakare A. Eckerbom
(0)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader - 1 STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT
(-)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...