Visa allt om GÖTENE KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 70 206 66 962 43 655
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 27 34 27
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
SKARA KOMMUN (Kommun) 33 040 38 029 28 635
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 30 808 24 139 10 883
TRAFIKVERKET (Statlig enhet) 1 113 22 -
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN (Statlig enhet) 1 005 - -
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING (Landsting) 1 001 1 399 1 104
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (21 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (20 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 434 880 451 413 361 471
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 016 1 074 1 088
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 918 971 988
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 98 103 100
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 270 258 277
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Sociala insatser 231 643 19 SKARA KOMMUN
(162 345)
Redovisning & bokföring 26 689 3 Skandikon Administration Aktiebolag
(26 586)
Vård & Omsorg med Boende 26 128 20 Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem
(21 978)
Kollektivtrafik, övrig 13 730 1 Västtrafik AB
(13 730)
Damkläder, Butikshandel 12 022 2 You First AB
(12 021)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 10 533 2 GÖLISKA IT
(10 104)
Datakonsultverksamhet 8 503 13 Atea Sverige AB
(6 123)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 7 059 14 Jättadalen Fastighets Aktiebolag
(2 172)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 6 280 4 Västerbybadet Götene AB
(6 207)
Gymnasial utbildning 4 688 11 Vänergymnasiet AB
(2 686)
Religiösa samfund 4 291 5 EQUMENIAKYRKAN GÖTENE
(4 020)
Grundskoleutbildning 4 088 11 Broholmskolans ekonomiska förening
(2 746)
El-VVS & Bygginstallationer 3 880 11 Sälles Rör AB
(2 520)
Livförsäkring, övrig 3 078 3 Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
(2 866)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 2 842 8 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
(1 393)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 2 600 4 Martin & Servera Aktiebolag
(1 411)
Avloppsrening 2 415 2 Götene Vatten & Värme AB
(2 377)
Kroppsvård 2 351 6 Götene Lifeclub Aktiebolag
(2 050)
Utgivning av annan programvara 2 225 5 Visma Enterprise AB
(2 048)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 2 096 7 OneMed Sverige AB
(2 024)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 1 903 7 Staples Sweden AB
(1 022)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 1 858 2 Kinnarps AB
(1 849)
Intressorganisationer, övriga 1 810 45 UNIONENKLUBBEN PÅ TELENOR SVERIGE AB
(855)
Turist- & Bokningsservice 1 691 2 Destination Läckö-Kinnekulle AB
(1 648)
Landtransport, stödtjänster 1 670 3 Taxibudsgruppen i Västra Götaland AB
(1 648)
Linjebussverksamhet 1 559 3 Nettbuss Aktiebolag
(1 507)
Översättning & Tolkning 1 534 1 TOLKFÖRMEDLING I VÄST
(1 534)
Öppen Hälso- & Sjukvård 1 464 2 Avonova Hälsa AB
(1 219)
Konferensanläggningar 1 287 4 Lundsbrunn Konferens & Kurort AB
(1 265)
Anläggningsarbeten 1 219 4 Wikstrands Maskin Aktiebolag
(1 014)
Specialistläkare på sjukhus 1 175 1 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(1 175)
Taxi 1 166 1 Lundsbrunns Buss AB
(1 166)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 1 115 14 GÖTENE IDROTTSFÖRENING
(393)
Livsmedelshandel 1 107 4 Götenehallen Aktiebolag
(872)
Kreditgivning, övrig 1 097 6 De Lage Landen Finans AB
(979)
Landtransport av passagerare, övrig 1 046 2 PER-ERIK NYBERG BUSS Aktiebolag
(524)
Arkitektverksamhet 1 021 3 PE Arkitektur Skaraborg AB
(809)
Restaurangverksamhet 1 021 25 HALLENBERG, KARIN ELSIE VIVI-ANNE
(753)
Skatteförvaltning & Indrivning 1 019 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(1 019)
Konsultverksamhet avseende företags org. 1 001 27 Revolute AB
(138)
Byggnadssnickeriarbeten 982 1 Spacem2 For smart living AB
(982)
Trähus, tillverkning 975 2 Nils Tolsgårdens Kooperativ Ekonomisk förening
(878)
Blandat jordbruk 934 6 Götene Ljud
(565)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 809 12 Skaraborgs-räcket Handelsbolag
(297)
Eldistribution 767 2 Götene Elförening ek. för.
(575)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 761 9 Olsonic AB
(519)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 735 9 STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
(274)
Revision 716 1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(716)
Postorder- & Internethandel 698 10 Adlibris Aktiebolag
(564)
Petroleumraffinering 697 1 Preem Aktiebolag
(697)
Artistisk verksamhet 687 11 JOHANSSON, ROBERT
(530)
Personalutbildning 642 13 Inside Partner AB
(257)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 629 13 Mediapoolen Västra Götaland AB
(516)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 626 3 Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge
(588)
Bokutgivning 614 34 GOTHIA FORTBILDNING AB
(194)
Säkerhetssystemtjänster 598 4 Tunstall AB
(572)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 579 2 Input Interiör Skaraborg Aktiebolag
(566)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 550 6 GÖTENE RYTTARKLUBB
(400)
Maskiner, tillverkning 550 3 Götene Ufo AB
(436)
Hotell & Restaurang 524 46 Best Hostel Old Town AB
(118)
Säkerhetsverksamhet 480 2 Säkerhetstjänst i Väst AB
(366)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 429 7 Bilia Personbilar AB
(228)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 410 1 BTJ Sverige AB
(410)
Hälso- & Sjukvård, övriga 402 14 Psykologpraktik Skylvik AB
(74)
Arbetsmarknadsutbildning 400 2 Swedish Empowerment Center Ek. för.
(398)
Utgivning av tidskrifter 359 13 Nya Lidköpings-Tidningen Aktiebolag
(199)
Golfbanor 355 2 LUNDSBRUNNS GOLFKLUBB
(354)
Tryckning av Böcker & Övrigt 354 15 Arkitektkopia Aktiebolag
(92)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 338 2 Folksam Service AB
(305)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 329 8 Athena Nordic Aktiebolag
(228)
Post- & Kurirverksamhet 323 1 PostNord Sverige AB
(323)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 319 9 Rune Wänerstedt Aktiebolag
(205)
Omsorg & Socialtjänst 314 2 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG
(252)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 313 2 SWECO Environment AB
(297)
Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 307 1 HSBs Bostadsrättsförening Hästen i Götene
(307)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 289 7 ILT Inläsningstjänst AB
(239)
Dataprogrammering 287 17 SBL Data Aktiebolag
(74)
Tobaksvaror, Butikshandel 274 1 Butik 4025281 Skara Jvg AB
(274)
Kläder, Butikshandel 271 4 Göran Rydén Försäljnings Aktiebolag
(231)
Livsmedelsframställning 270 1 Gunnar Dafgård Aktiebolag
(270)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 265 1 SJ AB
(265)
Dagstidningsutgivning 253 3 Hallpressen AB
(245)
Oorganiska baskemikalier, tillverkning 221 1 PLS Produkter Aktiebolag
(221)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 204 5 Götene Bygg & Fastigheter AB
(101)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 203 1 STATENS JORDBRUKSVERK
(203)
Litterärt & Konstnärligt skapande 201 17 HÄLLEKIS MUSIKKÅR
(50)
IT- & Datatjänster, övriga 201 2 Cuebid AB
(157)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 193 4 Hifab AB
(105)
Kongresser & Mässor 191 6 CompassFairs Sweden AB
(75)
Kultur, Miljö, Boende, administration 176 3 STATENS KULTURRÅD
(91)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 173 7 Talarforum i Skandinavien AB
(65)
Växtodling 165 3 Nya Mästers Handelsträdgård i Götene AB
(158)
Uthyrning & Leasing övrigt 165 2 Cramo Adapteo AB
(161)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 163 3 Jula Sverige AB
(75)
Motorfordonstillverkning 154 1 Volvo Personvagnar Aktiebolag
(154)
Intressebev. Branschorg. 154 5 Bonus Copyright Access, ek. för.
(117)
Drivmedel, Detaljhandel 151 3 PR Green Petroleum AB
(149)
Filmvisning 151 4 FILMFÖRENINGEN FLIMMER
(76)
Samhällelig informationsförsörjning 144 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(144)
Textilier, Partihandel 142 2 Textilhuset Swelogent Handelsbolag
(114)
Kultur, Nöje & Fritid 141 8 Ljud Anton
(28)
Universitets- & Högskoleutbildning 139 5 HÖGSKOLAN I SKÖVDE
(92)
Webbportaler 137 3 JP Infonet AB
(118)
Potatisodling 136 1 Mariedals Lantbruk Aktiebolag
(136)
Arkivverksamhet 131 2 Depona AB
(111)
Bageri- & Mjölprodukter 129 6 Mössebergsbagaren Aktiebolag
(123)
Datordrifttjänster 127 1 Tieto Sweden AB
(127)
Textilier, Butikshandel 122 7 Skara Symaskinaffär, R. Andersson & Co Handelsbolag
(111)
Förskoleutbildning 120 3 Hälsoförskolor Skaraborg AB
(66)
Inredningstextilier, Butikshandel 120 4 JYSK AB
(112)
Utbildning, övrig 115 3 UrKraft Teamutveckling Handelsbolag
(81)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 111 2 Henrik Belfrage Tillämpad Evidensbaserad Kriminologi AB
(100)
Telekommunikation, Trådbunden 109 3 Telia Sverige AB
(52)
Politiska organisationer 107 4 VÄNSTERPARTIET
(34)
Kläder & Textilier, tillverkning 106 3 Textilverkstan Götene
(96)
Rengöring & Lokalvård 106 3 Matic Jakobsen AB
(76)
Detaljhandel, övrig 106 6 ÖoB Aktiebolag
(41)
Tillverkning, övrig 103 2 Dekor Anders, Götene
(102)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 100 5 TRANSPORTSTYRELSEN
(78)
Kött & Köttvaror, Partihandel 100 1 Livsmedelsservice i Skara AB
(100)
Infrastrukturprogram 95 2 LANTMÄTERIET
(87)
Motorfordon, reparation & underhåll 94 2 Aktiebolaget Götene Gummiverkstad
(90)
Kontorstjänster 87 1 IDATA AB
(87)
Tvätteriverksamhet 86 2 Tidaholms Tvätteri Handelsbolag
(63)
Finansiella stödtjänster, övriga 85 1 NYFÖRETAGARCENTRUM SKÖVDE
(85)
Företagstjänster, övriga 83 1 Informationstjänst Tietopalvelut Oy, filial i Sverige
(83)
Arbetsförmedling & Rekrytering 81 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN
(47)
Sportartikelstillverkning 81 1 Kontroll, Gymnastik, Montage i Hultsfred AB
(81)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 77 4 Kommunforskning i Västsverige Ideell förening
(33)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 77 4 Skara Sommarland AB
(53)
Klockor, Butikshandel 76 1 Handelsbolaget Bonanders Ur & Guld
(76)
Icke-farligt avfall 76 3 Ragn-Sells Aktiebolag
(47)
Databehandling & Hosting 76 3 S4F Progress AB
(44)
Ljud & Bild, Butikshandel 75 4 CHAP i Lidköping AB
(46)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 73 3 Skaraborgs Skog & Landskapsservice AB
(61)
Folkhögskoleutbildning 73 4 STIFTELSEN AXEVALLA FOLKHÖGSKOLA
(39)
Juridisk verksamhet, övrig 69 2 Kommunlex AB
(67)
Skadeförsäkring 68 3 AIG EUROPE S.A.
(61)
Elartiklar, Partihandel 68 2 Siemens Aktiebolag
(66)
Apotekshandel 64 3 Apoteksgruppen i Götene Nr 1 AB
(34)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 63 2 Office Västra Götaland AB
(32)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 63 2 KonPro AB
(62)
Researrangemang 63 1 MK Buss AB
(63)
Band & Skivor, Partihandel 60 1 FörlagEtt AB
(60)
Skogsförvaltning 59 2 JOHANSSON, TOMAS
(50)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 59 1 Skandinaviska Bensinaktiebolaget Din-X
(59)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 56 3 Trädakuten Ekalak AB
(48)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 55 2 STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT
(53)
Elektronikkomponenter, Partihandel 55 2 Direktronik Aktiebolag
(55)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 53 5 Javi Musik Aktiebolag
(24)
Radiosändning 52 1 Närradioföreningen Radio Götene med firma Närradioföreningen Radio Götene
(52)
Film, Video & TV 51 3 Swedish Film AB
(40)
Museiverksamhet 49 6 STIFTELSEN TEKNISKA MUSEET
(14)
Kontorsmöbler, Partihandel 49 2 Lammhults Biblioteksdesign AB
(26)
Kemiska produkter, Partihandel 49 1 Pole & Position Technology AB
(49)
Intressebev. Yrkesorg. 48 3 KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
(42)
Resebyråer 46 4 Resia AB
(21)
Möbler för hemmet, Butikshandel 46 3 Fricks Möbler Eftr. Aktiebolag
(26)
Grafisk Designverksamhet 45 2 Advant Produktionsbyrå AB
(30)
Mineralutvinning, övrig 41 1 Lundsbrunns Grus Aktiebolag
(41)
Teknisk Provning & Analys 39 5 Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
(14)
Glasmästeriarbeten 38 1 Götene Glasmästeri AB
(38)
Måleriarbeten 37 1 Jan Erikssons Måleri
(37)
Maskiner, reparation 37 2 Franks Verktyg och maskiner Handelsbolag
(35)
Optiker, Butikshandel 36 1 Uhlins Optik AB
(36)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 36 2 Sagitta Pedagog Aktiebolag
(34)
Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 36 2 Invacare AB
(29)
Butikshandel, övrig 34 4 Höron Sound Aktiebolag
(28)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 34 4 Svea Inkasso Aktiebolag
(19)
Sport- & Fritidsutbildning 34 1 Göteborgs Yoga Centrum AB
(34)
Byggverksamhet 33 3 Albanssons Byggtjänst
(18)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 33 1 Oscar Medtec AB
(33)
Spel & Leksaker, Butikshandel 32 2 Spader 2 AB
(32)
Näringslivsprogram, övriga 32 1 STATENS ENERGIMYNDIGHET
(32)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 31 1 Närebo Agro-Garden Aktiebolag
(31)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 30 4 Stadium Sweden Aktiebolag
(21)
Blandat sortiment 29 1 Heraco Aktiebolag
(29)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 28 1 HSB Nordvästra Götaland Ekonomisk förening
(28)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 28 3 Bröderna Hanssons i Göteborg export Aktiebolag
(19)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 28 2 S.M.A.R.T. MEDIA SVERIGE AB
(25)
Får- & Getuppfödning 27 1 NILSSON, MATTIAS
(27)
Sportverksamhet, övrig 27 5 BRÄNNEBRONA FLYGKLUBB
(11)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 26 2 Lidköpings Biltjänst Hyr AB
(24)
Utgivning av dataspel 25 1 Step 2 Sales Group Handelsbolag
(25)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 23 2 BKJ Maskinuthyrning AB
(17)
Glas & Porslin, Butikshandel 22 2 Aktiebolaget Butiken Hem och Hobby i Hjo
(17)
Emballage, Partihandel 21 3 Procurator AB
(18)
Sluten Sjukvård 20 2 SOMMARSOL, STIFTELSEN
(11)
Motorbanor 20 1 Sverab Aktiebolag
(20)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 17 1 Key Code Security AB
(17)
Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 17 2 Go'Berts Konfektyr AB
(10)
Insatsvaror övriga, Partihandel 17 4 Cupola AB
(11)
Fotoutrustning, Butikshandel 17 1 Borgfilm
(17)
Hälso- & Sjukvård, administration 16 2 SOCIALSTYRELSEN
(15)
Grafisk produktion 16 3 ISY Informationssystem AB
(9)
Totalförsvaret 16 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(16)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 15 1 JOBmeal Skövde AB
(15)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 15 1 Metria AB
(15)
Dörrar av Trä, tillverkning 14 1 Höjentorps Snickerier Aktiebolag
(14)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 14 1 BK Library Interiors AB
(14)
Uthyrning & Leasing av Lastbilar & andra tunga Motorfordon 14 1 Budcentralen i Lidköping AB
(14)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 13 1 Maskinfirma GLAJ AB
(13)
Campingplatsverksamhet 13 1 Framnäs Camping i Lidköping Aktiebolag
(13)
Skidsportanläggningar 13 1 Sventagården AB
(13)
Förlagsverksamhet, övrig 13 3 Seriline Aktiebolag
(9)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 13 2 BRORSSON, ANNELI
(8)
Flyttjänster 11 1 Skara-Lidköpings Flyttningsbyrå AB
(11)
Fastighetsförmedling 11 1 Fastighetsbyrån V SKBG AB
(11)
Polisverksamhet 11 1 POLISMYNDIGHETEN
(11)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 11 1 Jubels Golv Aktiebolag
(11)
Böcker, Butikshandel 11 5 FRANSKA HUSETS FÖRLAG
(4)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 10 1 STATENS SKOLVERK
(10)
Stenhuggning 10 1 Thorsbergs Stenhuggeri Aktiebolag
(10)
Möbler & Heminredning, reparation 9 1 Götene Textil & Möbler
(9)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 9 2 Borås Djurpark Aktiebolag
(5)
Takarbeten 9 1 Götene Plåtslageri Aktiebolag
(9)
Varuhus- & Stormarknadshandel 9 1 Coop Göteborg-Skaraborg AB
(9)
Teknisk konsult inom Elteknik 8 1 Devicefix Sverige AB
(8)
Blommor & Växter, Butikshandel 8 4 Lidens Blommor och Trädgård Aktiebolag
(4)
Monetär finansförmedling, övrig 8 1 Svea Bank AB
(8)
Finansförmedling, övrig 8 1 Klarna Bank AB
(8)
Sanitetsgods, Partihandel 8 1 Top Hygien Nordic AB
(8)
Tidningar, Butikshandel 7 1 Götonat AB
(7)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 7 1 Karlsro Fritid & Fordon AB
(7)
Cyklar, Butikshandel 6 1 Perssons Cykelaffär
(6)
Urtillverkning 6 1 Westerstrand Urfabrik Aktiebolag
(6)
Vandrarhemsverksamhet 6 1 Fridhemsplan Hotell Aktiebolag
(6)
Metallindustri 6 4 Everand International Aktiebolag
(2)
Bibliotek 5 1 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(5)
Datoriserad materialhanteringsutr, Partihandel 5 1 Forflex AB
(5)
Färg & Lack, Butikshandel 5 1 Färgcity i Götene Göran Karlsson Handelsbolag
(5)
Industrigasframställning 5 2 AGA Gas Aktiebolag
(4)
Keramiska produkter, tillverkning 5 1 ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
(5)
Skor, Butikshandel 5 1 Nilson Group AB
(5)
Specialsortiment 5 1 Palmenco Förvaltning AB
(5)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 4 2 Arkiv Digital AD AB
(4)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 4 1 Siba Aktiebolag
(4)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 4 1 Meningsskapande och Motivation i Jönköping AB
(4)
Direktreklamverksamhet 4 1 UC Marknadsinformation AB
(4)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 3 1 Svenska artisters och musikers intresse- organisation (SAMI),ek.för
(3)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 3 1 Biltema Sweden AB
(3)
Spel- & Leksakstillverkning 3 1 ILKA Förskoleprodukter Aktiebolag
(3)
Callcenterverksamhet 3 1 SKALLMEJA MARKETING
(3)
Kläder & Skor, Partihandel 3 3 VSS Stradecon AB
(2)
Förvaltning & Handel med värdepapper 3 1 Cyrus Holding Aktiebolag
(3)
Stugbyverksamhet 3 1 STIFTELSEN ISABERGSTOPPEN
(3)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 3 1 LARSSON, PETER
(3)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 2 1 Independance Academy AB
(2)
Förpackningsverksamhet 2 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(2)
Partihandel, övrig 2 1 Lär & Lek, Malmö AB
(2)
Konfektyr, Butikshandel 2 1 Bröderna Falk AB
(2)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 2 1 Lena & Fredrik, silver- & guldsmide Handelsbolag
(2)
Personalmatsalar 2 1 Fazer Food Services AB
(2)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 2 1 Frälsningsarmen
(2)
Bärgning 2 1 a a a Skara Bilbärgning
(2)
Bröd & Konditori, Butikshandel 2 1 Kerim & Boulos AB
(2)
Sötvattensfiske 1 1 Ströms fisk, Christer Ström
(1)
Industri- & Produktdesignverksamhet 1 1 VEIDEC Sverige AB
(1)
Bijouteritillverkning 1 1 LOVE AND BE PROUD
(1)
Intressebev. Arbetstagarorg. 1 1 LÄRARFÖRBUNDET
(1)
Byggplastvarutillverkning 1 1 L K Konsult i Ås Aktiebolag
(1)
Magasinering & Varulagring 1 1 Axstores AB
(1)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 1 1 Elaffären ELON i Lidköping AB
(1)
Fruktodling 1 1 EMAC Maskin & Consult
(1)
Transport stödtjänster, övriga 1 1 DHL Freight (Sweden) AB
(1)
TV-program planering 1 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(1)
Choklad- & Konfektyrtillverkning 0 1 Almquist Konfektyr Aktiebolag
(0)
Värme & Kyla 0 1 Lidköping Energi AB
(0)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 0 1 STIFTELSEN WORLD´S CHILDREN´S PRIZE FOUNDATION
(0)
Köttprodukter 0 1 Skara Lammslakteri AB
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...