Grästorp

Varumärke tillhör GRÄSTORPS KOMMUN

Ansökningsnummer 201703139
Ansökningsdatum 2017-05-03
Registreringsnummer 540812
Registreringsdatum 2017-07-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-07-19
Typ Figurativt

Grästorp

Varor & Tjänster

Klass: 16

Affischer; affischer, annonser; almanackor; tryckt marknadsföringsmaterial; tryck i form av bilder; tidskrifter; tidningar; vykort; reklamskyltar av papper eller kartong; klistermärken och dekaler; informationsblad; fotografier; förtryckta pappersvaror; evenemangsprogram; banderoller tillverkade av kartong; banderoller av papper; trycktyper; klichéer; trycksaker; instruktionsmaterial (ej apparater); sigillmärken; bildekaler; blanketter (tryckta); broschyrer; inbjudningskort; informationsblad; instruktionsmanualer; nyhetsbrev; tidningar; tidskrifter; tryckta program; tryckta rapporter; tryckta tidskrifter; väggplanscher; visitkort; fotografier; tryck; tryckt reklam.

Klass: 35

Reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; företagsledning; konsulttjänster avseende personaladministration; opinionsundersökningar; företagsinformation; personalrekrytering; anordnande av utställningar för kommersiella ändamål; företagsadministration; kontorstjänster; annons-och reklamverksamhet; kontorstjänster.

Klass: 36

Bostadsförvaltning; finansiella tjänster; monetära tjänster; information och konsultation avseende försäkringar.