Bokvämt BO BEKVÄMT HELA LIVET

Varumärke tillhör BORÅS KOMMUN

Ansökningsnummer 200705225
Ansökningsdatum 2007-06-12
Registreringsnummer 392579
Registreringsdatum 2007-11-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-11-23
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

Klass: 45

Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.