Vänersborgs kretslopp & Vatten

Varumärke tillhör VÄNERSBORGS KOMMUN

Ansökningsnummer 201407394
Ansökningsdatum 2014-11-12
Registreringsnummer 523847
Registreringsdatum 2015-03-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-03-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 37

Reparation och underhåll av anläggningar för vattenrening; renovering av avloppsrör; underhåll av avloppsrör; installation av avloppsledningar; regelbunden översyn av avloppsrör; väg- och vattenbyggnadsarbeten; reparation av ledningar.

Klass: 39

Sophämtning; uppsamling av avloppsvatten genom kommunala avloppsledningar.

Klass: 40

Återvinning; behandling av avloppsvatten; vattenrening; behandling av avloppsvatten från industriprocesser

Klass: 42

Mätningstjänster