Visa allt om LILLA EDETS KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 41 941 31 157 21 503
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 27 32 34
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 25 802 15 873 8 827
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING (Landsting) 2 837 3 195 2 646
LILLA EDETS KOMMUN (Kommun) 2 591 1 848 302
TRAFIKVERKET (Statlig enhet) 2 465 594 -
STATENS KULTURRÅD (Statlig enhet) 1 380 300 50
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (24 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (19 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 483 785 439 800 507 052
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 235 1 234 1 227
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 105 1 111 1 096
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 130 123 131
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 283 287 288
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 126 802 23 AB Edethus
(105 269)
Sociala insatser 59 102 31 TROLLHÄTTANS KOMMUN
(14 473)
Vård & Omsorg med Boende 53 225 58 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE
(11 512)
Gymnasial utbildning 26 840 33 KUNSKAPSFÖRBUNDET VÄST
(9 107)
Grundskoleutbildning 21 481 18 Nya Skolan Trollhättan Aktiebolag
(17 490)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 17 202 9 SOLTAK AB
(13 420)
Förskoleutbildning 14 829 15 OLSSON, MARIA
(10 637)
Byggverksamhet 14 104 9 Trollhättans HAKAB Aktiebolag
(8 151)
Kreditgivning, övrig 13 753 9 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag
(8 099)
Anläggningsarbeten 11 574 7 Peab Asfalt AB
(4 655)
Taxi 8 160 2 Göteborgs Buss AB
(6 488)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 6 663 5 Martin & Servera Aktiebolag
(6 429)
Säkerhetsverksamhet 5 342 3 iPATROL Security AB
(3 180)
Finansförmedling, övrig 4 802 3 Prioritet Finans AB
(4 792)
Datakonsultverksamhet 4 376 15 Atea Sverige AB
(2 027)
Icke-farligt avfall 3 669 4 Renova Miljö AB
(3 610)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 3 389 12 Ramböll Sverige AB
(1 185)
Specialistläkare på sjukhus 3 069 2 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(3 042)
Kultur, Miljö, Boende, administration 2 972 2 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
(2 950)
Finansiella stödtjänster, övriga 2 968 5 Scandem AB
(2 817)
Finansiell leasing 2 941 2 Telia Finance Aktiebolag
(2 933)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 2 618 10 Lekolar AB
(1 341)
Källsorterat material 2 606 3 Veolia Recycling Solutions Sweden AB
(2 588)
Kollektivtrafik, övrig 2 492 1 Västtrafik AB
(2 492)
Elgenerering 2 300 2 Vattenfall Elanläggningar AB
(2 269)
Konsultverksamhet avseende företags org. 2 276 34 Allmas AB
(1 307)
Postorder- & Internethandel 2 191 14 Dustin Aktiebolag
(1 977)
El-VVS & Bygginstallationer 2 190 21 AARSLEFF Rörteknik Aktiebolag
(780)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 2 164 9 SWECO Environment AB
(1 839)
Callcenterverksamhet 2 163 2 Vattenfall Kundservice Aktiebolag
(2 162)
Avloppsrening 2 065 1 CLEANPIPE Sverige AB
(2 065)
Kontorsmöbler, Partihandel 2 014 6 Input Interiör Göteborg Aktiebolag
(1 431)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 1 921 21 OneMed Sverige AB
(1 533)
Revision 1 877 3 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(1 720)
Motorfordon, reparation & underhåll 1 794 14 IZOMASKIN AB
(642)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 1 630 2 PCS Modulsystem i Göteborg AB
(1 629)
Arbetsförmedling & Rekrytering 1 614 5 Socialaktörerna AB
(891)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 1 446 6 ÅF-Infrastructure AB
(861)
Utgivning av annan programvara 1 363 11 Axiell Group AB
(541)
Frukt & Grönsaker, Butikshandel 1 363 1 Grönsakshuset i Norden AB
(1 363)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 1 295 10 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
(1 080)
Skadeförsäkring 1 169 5 Länsförsäkringar Älvsborg
(768)
Översättning & Tolkning 1 147 4 TOLKFÖRMEDLING I VÄST
(716)
Skatteförvaltning & Indrivning 1 141 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(1 141)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 1 101 21 LILLA EDETS TENNISKLUBB
(452)
Livsmedelshandel 1 091 6 Boström Centrum Aktiebolag
(844)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 1 079 24 Skandinaviska Ifab Filtrering Aktiebolag
(240)
Telekommunikation, Trådbunden 1 045 4 Telia Sverige AB
(874)
Teknisk Provning & Analys 1 025 8 Abesiktning AB
(493)
Säkerhetssystemtjänster 1 003 5 Securitas Direct Sverige AB
(365)
Intressorganisationer, övriga 793 45 LEADER LÄNGS GÖTA ÄLV-LOKAL LEDD UTVECKLING
(346)
Oorganiska baskemikalier, tillverkning 766 1 Feralco Nordic AB
(766)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 720 8 Lyreco Sverige AB
(322)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 709 9 Staples Connect Sweden AB
(446)
Mejerivarutillverkning 701 1 Arla Foods AB (publ)
(701)
Dataprogrammering 634 16 Enera International Aktiebolag
(114)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 619 14 Lilla Edet FöretagsCentrum Ekonomisk förening
(456)
Hotell & Restaurang 586 25 Belindy Aktiebolag
(120)
Service till Skogsbruk 559 1 Movab AB
(559)
Öppen Hälso- & Sjukvård 527 2 Hälsobolaget i Uddevalla AB
(449)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 519 2 Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge
(309)
Järnhandelsvaror, Partihandel 507 5 TOOLS Sverige AB
(503)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 470 9 Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag
(170)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 464 2 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
(461)
Drivmedel, Detaljhandel 461 3 Qstar Försäljning Aktiebolag
(260)
Emballage, Partihandel 444 1 Procurator AB
(444)
Omsorg & Socialtjänst 439 3 SAMORDNINGSFÖRBUNDET TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OCH GRÄSTORP
(424)
Eftergymnasial utbildning 438 1 Peabskolan AB
(438)
Infrastrukturprogram 420 1 LANTMÄTERIET
(420)
VVS-varor, Partihandel 420 5 LERJEDALENS VATTENMÄTARTEKNIK Handelsbolag
(331)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 403 11 Linfre Education AB
(188)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 400 2 BTJ Sverige AB
(399)
Sluten Sjukvård 394 5 HALLANDS LÄNS LANDSTING
(276)
Rengöring & Lokalvård 389 8 Lödöse Städ Aktiebolag
(158)
Hälso- & Sjukvård, övriga 343 9 Slutplattan JEGLA 101046 AB
(111)
Metallindustri 339 10 Göta Neon Skyltsupport AB
(84)
Intressebev. Branschorg. 337 8 Svenskt Vatten AB
(151)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 336 2 Lilla Edets Däckservice AB
(308)
Bokutgivning 325 23 Programmet Vägledande Samspel ICDP AB
(82)
Kläder, Butikshandel 317 5 Grolls AB
(150)
Elöverföring 302 1 Trollhättan Energi Elnät Aktiebolag
(302)
Te- & Kaffetillverkning 297 1 Kahls Kaffe Aktiebolag
(297)
Universitets- & Högskoleutbildning 296 4 HÖGSKOLAN VÄST
(231)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 281 5 OK-Q8 AB
(167)
Utgivning av tidskrifter 277 15 ALEKURIREN AB
(228)
Byggmaterialtillverkning 276 1 Skanska Industrial Solutions AB
(276)
Mineralutvinning, övrig 275 3 SIBELCO NORDIC AB
(266)
Värme & Kyla 271 1 Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag
(271)
Personalutbildning 263 10 Vård & Omsorgsutveckling i Väst
(77)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 263 7 TRANSPORTSTYRELSEN
(174)
Advokatbyråer 247 4 Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
(138)
Resebyråer 245 7 Egencia Sweden AB
(202)
Politiska organisationer 232 4 LILLA-EDETS SOCIALDEMOKRATISKA ARB.KOMMUN
(112)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 209 1 Frälsningsarmen
(209)
Litterärt & Konstnärligt skapande 206 10 Kraftsamlaren Ekonomisk förening
(64)
Mejeriprodukter, Ägg, Matolja & Matfett, Partihandel 200 1 Skånemejerier Storhushåll AB
(200)
Kongresser & Mässor 187 6 Kistamässan AB
(53)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 187 2 Kinnarps Holding AB
(183)
Livförsäkring, övrig 186 1 KPA Livförsäkring AB (publ)
(186)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 182 4 Visma Collectors AB
(180)
Skogsskötsel 181 4 Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag
(169)
Elartiklar, Partihandel 179 4 Rexel Sverige AB
(86)
Maskiner, tillverkning 179 7 Sulzer Pumps Sweden AB
(69)
Datordrifttjänster 178 2 Tieto Sweden AB
(177)
Kemiska produkter, Partihandel 174 4 AB Grönytor Jan-Olof Berggren
(85)
Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 170 1 Tjörnbagarn AB
(170)
Teknisk konsult inom Industriteknik 167 6 LMT Elteknik Aktiebolag
(142)
Brand- & Räddningsverksamhet 165 4 NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
(147)
Arkitektverksamhet 161 2 Rådhuset Arkitekter Aktiebolag
(154)
Maskiner, reparation 161 1 KIC Pump- och Slamteknik AB
(161)
Industrigasframställning 158 1 AGA Gas Aktiebolag
(158)
Restaurangverksamhet 149 24 Gustafsbergs Badrestaurang AB
(58)
Personaluthyrning 148 1 Rent a Doctor and Nurse in Scandinavia AB
(148)
Insatsvaror övriga, Partihandel 146 4 Papyrus Supplies AB
(114)
Glasmästeriarbeten 145 1 Sunes Glas Aktiebolag
(145)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 142 7 Stendahls Bil AB
(101)
Måleriarbeten 138 1 JOHANSSON, LINUS
(138)
Filmvisning 137 3 SF Bio Aktiebolag
(128)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 135 2 Rekal Svenska Aktiebolag
(132)
Teleprodukter, Partihandel 130 3 B.E.S.T. Marknad AB
(84)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 124 2 AV Syd Aktiebolag
(113)
IT- & Datatjänster, övriga 124 1 Svensk e-identitet AB
(124)
Post- & Kurirverksamhet 122 1 PostNord Sverige AB
(122)
Totalförsvaret 118 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(118)
Optiker, Butikshandel 112 3 Liljelood Optiker Aktiebolag
(108)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 110 6 Gösta Ericson Radio TV Sport Aktiebolag
(85)
Tryckning av Böcker & Övrigt 107 8 PostNord Strålfors AB
(33)
Blommor & Växter, Butikshandel 105 3 Wäxthuset i Lilla Edet AB
(73)
Artistisk verksamhet 103 8 LajvVerkstaden Väst ekonomisk förening
(43)
Skogsförvaltning 101 2 Lekvall Gård
(100)
Redovisning & bokföring 101 2 SKLFS Fakturatjänst AB
(82)
Apotekshandel 100 2 Apoteket AB
(100)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 99 1 Göteborgs Symaskinsagentur Aktiebolag
(99)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 91 1 Erik Svetsare AB
(91)
Databehandling & Hosting 90 4 Stay Secure Sweden AB
(67)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 89 7 Andreassons Musik & Data Aktiebolag
(68)
Förpackningsverksamhet 87 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(87)
Webbportaler 82 1 JP Infonet AB
(82)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 78 4 Bröderna Hanssons i Göteborg export Aktiebolag
(62)
Utbildning, övrig 75 6 salvare education AB
(31)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 74 1 BKJ Maskinuthyrning AB
(74)
Landtransport, stödtjänster 73 3 Taxi Väst Aktiebolag
(72)
Metallvaror, reparation 71 3 Maskin & Trädgårdsservice i Lilla Edet Handelsbolag
(46)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 65 1 HSB Nordvästra Götaland Ekonomisk förening
(65)
Köttprodukter 63 2 Gröna gårdar AB
(63)
Verktygsmaskiner, Partihandel 61 1 Wennergrens Maskin Aktiebolag
(61)
Tillverkning, övrig 59 2 Interspiro Aktiebolag
(45)
Glas & Porslin, Butikshandel 56 2 Gold Invest Scandinavia
(56)
Textilier, Partihandel 56 2 Textilhuset Swelogent Handelsbolag
(54)
Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 55 1 Invacare AB
(55)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 53 1 STATENS SKOLVERK
(53)
Elhandel 53 3 Bixia AB
(37)
Färg & Lack, Butikshandel 51 1 VIKINGSSON, EIVE
(51)
Konferensanläggningar 49 6 Aspenäs Herrgård AB
(17)
Dryckesframställning 47 1 Spendrups Bryggeriaktiebolag
(47)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 45 3 Akvarie-Leasing Väst AB
(28)
Intressebev. Yrkesorg. 45 4 SAMHÄLLSVÄGLEDARNAS YRKESFÖRENING
(21)
Arbetsmarknadsutbildning 45 2 Hermods Aktiebolag
(44)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 42 2 Strömma Turism & Sjöfart AB
(30)
Plastvarutillverkning, övrig 42 2 Fristad Plast AB
(33)
Näringslivsprogram, övriga 39 2 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
(32)
Detaljhandel, övrig 38 5 Zafe Care Systems AB
(17)
Samhällelig informationsförsörjning 35 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(35)
Industri- & Produktdesignverksamhet 34 1 UHR Utbildning AB
(34)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 34 7 Rantzows Sport Aktiebolag
(8)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 33 2 Dormit Products Sweden AB
(21)
Transportmedelsindustri 33 3 Wikners Förlag
(14)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 33 4 HACH LANGE AB
(22)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 33 4 Kommanditbolaget Älvhögsborg
(19)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 32 1 Fora AB
(32)
Hälsokost, Butikshandel 32 1 HumanComfort J&L AB
(32)
Transport stödtjänster, övriga 32 1 Uddevalla Lastbilcentral AB
(32)
Tvätteriverksamhet 30 2 Berendsen Textil Service AB
(29)
Inredningstextilier, Butikshandel 29 1 JYSK AB
(29)
Betong-, Cement- & Gipsvaror, övriga 29 1 Saferoad Traffic AB
(29)
Juridisk verksamhet, övrig 27 2 VA Strategi Sverige Ekonomisk förening
(20)
Konsumenttjänster, övriga 24 1 Städy AB
(24)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 24 2 K.A. Backlunds Maskinaffär Aktiebolag
(23)
Telekommunikation, övrig 24 1 iCentrex Sweden AB
(24)
Intressebev. Arbetstagarorg. 24 5 SPF SENIORERNA LILLA EDETBYGDEN
(11)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 22 3 Kommunforskning i Västsverige Ideell förening
(19)
Sport- & Fritidsutbildning 22 1 PL Professionell Utveckling
(22)
Spel & Leksaker, Butikshandel 21 2 Lindome Lek AB
(19)
Vägtransport, Godstrafik 21 1 Lödöse Åkeri Aktiebolag
(21)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 19 3 Long Kalsong Records Handelsbolag
(11)
Kläder & Textilier, tillverkning 19 2 Hasselberga Sport & Reklam Aktiebolag
(10)
Religiösa samfund 19 3 TORSBY PASTORAT
(12)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 18 1 Erikssons Transmissions Teknik
(18)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 18 3 Svensk Storköksservice AB
(9)
Fastighetsförmedling 18 1 Göteborgs Värderingsinstitut & Partner Kommanditbolag
(18)
Kroppsvård 17 5 Friskhantering Anna-Karin Öbom
(9)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 17 4 Cadshop Sweden AB
(9)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 17 5 Pure Comfort AB
(17)
Primärvårdsmottagning 17 1 Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral AB
(17)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 16 1 Liseberg Aktiebolag
(16)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 15 6 Klätterdomen AB
(4)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 15 1 JOBmeal Trestad AB
(15)
Sportverksamhet, övrig 15 4 SPORTDYKARKLUBBEN VÅTT 69 TROLLHÄTTAN-VÄNERSBORG
(8)
Utformning av Byggprojekt 14 1 EXPLO AB
(14)
Blandat jordbruk 14 1 Vincent Persson
(14)
Teknisk konsult inom Elteknik 14 2 Rejlers Sverige AB
(13)
Vandrarhemsverksamhet 14 3 Colonial Hotel Stockholm Handelsbolag
(10)
Plantskoleväxter, odling 14 1 HOLMEDAL, SVEN-ERIK
(14)
Böcker, Butikshandel 14 1 LogistikTeamet Sverige AB
(14)
Ljud & Bild, Butikshandel 13 1 Elgiganten Aktiebolag
(13)
Trafikskoleverksamhet 13 1 Stora Holms Trafikövningsplats AB
(13)
Avfallshantering & Återvinning 13 1 Bilåtervinning i Trollhättan Aktiebolag
(13)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 13 1 SJ AB
(13)
Keramiska produkter, tillverkning 12 2 ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
(12)
Torg- & Marknadshandel 12 1 Jobmeal Göteborg AB
(12)
Takarbeten 12 2 TW:s Byggnadsplåtslageri Aktiebolag
(8)
Elapparatur övrig, tillverkning 11 1 Ragnar Stålskog Aktiebolag
(11)
Direktreklamverksamhet 11 1 DRS Reklam Aktiebolag
(11)
Elektronikindustri 11 2 Aiab energy AB
(10)
Bibliotek 11 3 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(7)
Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 10 1 Bostadsrättsföreningen Ryrsjön vid Göta älv
(10)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 10 1 TORGBACKENS SAMFÄLLIGHETSFÖR
(10)
Tandläkare 9 1 Tandläkarpraktiken Anna-Carin Stenhamre AB
(9)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 9 2 SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
(6)
Folkhögskoleutbildning 9 2 FÖRENINGEN SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA
(5)
Spel- & Leksakstillverkning 9 1 ILKA Förskoleprodukter Aktiebolag
(9)
Hälso- & Sjukvård, administration 9 1 SOCIALSTYRELSEN
(9)
Museiverksamhet 9 1 Universeum AB
(9)
Grafisk produktion 8 2 ISY Informationssystem AB
(8)
Skor, Butikshandel 8 3 Nilson Group AB
(5)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 8 2 B.I.M.A. Plastteknik Aktiebolag
(5)
Film, Video & TV 8 1 ViaSat AB
(8)
Service till växtodling 8 1 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET VÄST
(8)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 7 1 Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag
(7)
Datoriserad materialhanteringsutr, Partihandel 7 1 Forflex AB
(7)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 7 1 Trygganpassning Sverige AB
(7)
Dagstidningsutgivning 7 1 AB Dagens Nyheter
(7)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 7 2 Sweden Rent A Car AB
(6)
Specialsortiment 7 1 Palmenco Förvaltning AB
(7)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 6 2 Jula AB
(4)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 5 1 Företagsprodukter i Karlskoga AB
(5)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 5 1 Liftresursen i Fråstad
(5)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 5 2 BEVARA REPSLAGARBANAN
(4)
Trävaror, tillverkning 5 2 Svenska Flytblock Aktiebolag
(4)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 5 1 Karo Pharma Sverige AB
(5)
Fotoutrustning, Butikshandel 4 1 Kamerahuset i Stenungsund Aktiebolag
(4)
Trähus, tillverkning 4 1 Nordiska VA Teknik AB
(4)
Sågning, Hyvling & Impregnering 4 1 Södra Skogsägarna ekonomisk förening
(4)
Förlagsverksamhet, övrig 4 3 Notposten Aktiebolag
(2)
Fisk & Skaldjur, Butikshandel 4 1 Lilla Edets fisk och skaldjur
(4)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 4 1 Werma Wermlands Maskin Aktiebolag
(4)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 3 1 Oberthur Technologies Sweden AB
(3)
Telekommunikation, Trådlös 3 1 Telenor Sverige Aktiebolag
(3)
Möbler övriga, tillverkning 3 1 H Sundling AB
(3)
Belysningsartiklar, Butikshandel 3 1 Lilla Edets Elektriska, Bengt Sahlström
(3)
Bärgning 2 1 Assistansbärgning i Trestad AB
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 2 1 BE Yrkesbilder
(2)
Herrkläder, Butikshandel 2 1 Dressmann AB
(2)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 2 1 STIFTELSEN NORDENS ARK
(2)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 2 1 Key Code Security AB
(2)
Varuhus- & Stormarknadshandel 2 1 Gekås Ullared AB
(2)
Monetär finansförmedling, övrig 2 1 SBAB Bank AB (publ)
(2)
Möbler, Hushålls- & Järnhandelsvaror, Partihandel 1 1 Trendrum AB
(1)
Partihandel, övrig 1 1 Besteco AB
(1)
Bröd & Konditori, Butikshandel 1 1 Farmor Gretas Bageri & Konditori AB
(1)
Polisverksamhet 1 1 POLISMYNDIGHETEN
(1)
Verktyg & Redskap, tillverkning 1 1 LSAB Sverige Produktion AB
(1)
Butikshandel, övrig 1 1 Tomtens krukmakeri och trädgård
(1)
Domstolsverksamhet 1 1 SVERIGES DOMSTOLAR
(1)
Sjötransport, stödtjänster 1 1 SJÖFARTSVERKET
(1)
Partihandel 1 1 Nelson Garden AB
(1)
Sprängämne, tillverkning 1 1 Björnax Aktiebolag
(1)
Fisk, Skaldjur & Blötdjur, beredning 1 1 Nordsjöfisk Aktiebolag
(1)
Förvaltning & Handel med värdepapper 1 1 AB Balken Finans Sweden
(1)
Kosmetika & Hygienartiklar, Butikshandel 1 1 Kristina Ögren AB
(1)
Bageri- & Mjölprodukter 1 1 Ritzsons Konditori Aktiebolag
(1)
Choklad- & Konfektyrtillverkning 1 1 Emanuel Andrén Gastronomy AB
(1)
Grafisk Designverksamhet 1 1 Grafonomen AB
(1)
Mattor & Väggbeklädnad, Butikshandel 1 1 Kilands Mattor AB
(1)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 0 2 Antikvariat & Bokhandel Röda Rummet i Uppsala Aktiebolag
(0)
Civilt försvar & Frivilligförsvar 0 1 SVENSKA BLÅ STJÄRNAN
(0)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 0 1 Naturcentrum Aktiebolag
(0)
Kultur, Nöje & Fritid 0 1 Krax Produktion
(0)
Livsmedelsframställning 0 1 Gymvaruhuset Sverige AB
(0)
Annonstidningsutgivning 0 1 Sagax Media AB
(0)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 0 1 RYLÉN, GERT
(0)
Arkivverksamhet 0 1 RIKSARKIVET
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...