Visa allt om MELLERUDS KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 49 164 47 119 25 250
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 34 32 32
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 35 432 34 913 18 346
DALS-EDS KOMMUN (Kommun) 3 758 3 217 -2 635
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING (Landsting) 2 622 3 530 2 848
BENGTSFORS KOMMUN (Kommun) 1 522 - 1 447
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 1 501 - -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (24 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (24 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 247 036 266 791 228 320
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 298 1 389 1 346
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 192 1 281 1 238
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 106 108 108
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 296 298 300
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Sociala insatser 15 667 21 DALS-EDS KOMMUN
(3 539)
Gymnasial utbildning 10 426 16 KUNSKAPSFÖRBUNDET VÄST
(6 884)
Brand- & Räddningsverksamhet 9 551 1 NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
(9 551)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 9 030 5 Menigo Foodservice AB
(5 544)
Redovisning & bokföring 8 179 3 Skandikon Administration Aktiebolag
(8 106)
Datakonsultverksamhet 8 128 13 Atea Sverige AB
(5 861)
Personaluthyrning 7 837 3 Teambo Konsult AB
(6 859)
Icke-farligt avfall 7 781 4 Ragn-Sells KommunPartner AB
(4 443)
El-VVS & Bygginstallationer 7 543 26 Elinsta Telemontage AB
(3 461)
Linjebussverksamhet 6 090 4 Buss i Väst Aktiebolag
(6 036)
Anläggningsarbeten 5 722 11 NCC Industry Aktiebolag
(2 084)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 5 616 19 Indus Sverige AB
(943)
Kultur, Miljö, Boende, administration 5 398 2 DALSLAND MILJÖ- OCH ENERGIFÖRBUND
(5 270)
Elhandel 4 785 1 Elkraft Sverige AB
(4 785)
Kollektivtrafik, övrig 4 718 1 Västtrafik AB
(4 718)
Källsorterat material 4 338 2 Veolia Recycling Solutions Sweden AB
(4 219)
Callcenterverksamhet 3 735 2 Vattenfall Kundservice Aktiebolag
(3 673)
Specialistläkare på sjukhus 3 647 1 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(3 647)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 3 543 8 OCAY Sverige AB
(1 461)
Grundskoleutbildning 3 495 6 Fridaskolorna AB
(1 716)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 3 419 10 T Hedgren Energiteknik AB
(1 544)
Byggverksamhet 3 262 8 L:E Gruppen AB
(2 702)
Måleriarbeten 3 201 2 Paintab Sverige AB
(2 766)
Tvätteriverksamhet 3 160 3 Kåpi Tvätt AB
(3 134)
Kreditgivning, övrig 2 718 6 Nordea Finans Sverige AB
(2 269)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 2 648 16 OneMed Sverige AB
(2 008)
Värme & Kyla 2 446 1 NEOVA Aktiebolag
(2 446)
Livförsäkring, övrig 2 333 2 Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
(2 146)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 2 276 9 Bowltech Sweden AB
(1 431)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 2 253 37 Xylem Water Solutions Sweden AB
(521)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 2 230 13 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
(1 903)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 2 160 4 Paroy Energi AB
(1 671)
Trävaror, tillverkning 2 056 5 Scandbio AB
(1 962)
VVS-varor, Partihandel 2 038 7 AO Sverige AB
(1 421)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 2 004 9 Optimera Svenska AB
(1 566)
Vård & Omsorg med Boende 1 970 15 BENGTSFORS KOMMUN
(1 106)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 1 955 15 DGT Bygg AB
(1 135)
Säkerhetsverksamhet 1 788 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(1 788)
Intressorganisationer, övriga 1 681 39 STIFTELSEN FÖR DALSLANDS KANALS FRAMTIDA BESTÅND
(886)
Arkitektverksamhet 1 629 3 Arkitekttriangeln AB
(1 102)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 1 615 8 Roy Andersson Bilbolaget AB
(1 276)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 1 582 2 AJ Offentlig Interiör AB
(1 038)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 1 575 2 Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge
(1 482)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 1 562 6 Trollhättans Kontorsmaskiner Aktiebolag
(1 544)
Telekommunikation, Trådbunden 1 545 4 Tele2 Business AB
(826)
Elartiklar, Partihandel 1 539 5 Leading Light AB
(1 411)
Petroleumraffinering 1 512 1 Preem Aktiebolag
(1 512)
Konsultverksamhet avseende företags org. 1 504 29 ius innovation AB
(394)
Rengöring & Lokalvård 1 490 11 Arbetstjänst i Brålanda AB
(395)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 1 487 3 axima i Grästorp AB
(988)
Näringslivsprogram, övriga 1 385 1 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
(1 385)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 1 220 21 Dalslands Turist AB
(900)
Vägtransport, Godstrafik 1 212 4 Kents Åkeri i Berg Aktiebolag
(936)
Gymanläggningar 1 187 1 ELOFSSON, TONY
(1 187)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 1 158 3 Trestads Gräv- och Traktorcentral ek. för.
(1 069)
Dataprogrammering 1 104 22 Sokigo AB
(330)
Säkerhetssystemtjänster 1 069 6 Tunstall AB
(588)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 1 015 4 WSP Sverige AB
(532)
Maskiner, reparation 967 6 Ingemar Fredrikssons Mekaniska
(378)
Livsmedelshandel 948 6 Coop Väst Ekonomisk förening
(570)
Utgivning av annan programvara 872 14 Formpipe Software AB
(507)
Maskiner, tillverkning 866 18 Janfire AB
(264)
Kemiska produkter, Partihandel 850 10 Chemviron Carbon AB
(265)
Metallindustri 822 10 Byggstål Mellerud AB
(403)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 799 11 SKL Kommentus Inköpscentral AB
(551)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 758 3 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
(750)
Glasmästeriarbeten 752 3 Bengtsfors Glasmästeri Aktiebolag
(598)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 728 5 UWJ Portmontage AB
(557)
Telekommunikation, Trådlös 724 2 Tele2 Sverige Aktiebolag
(577)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 713 3 Maskinuthyrning T.L. AB
(529)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 691 17 Mediapoolen Västra Götaland AB
(502)
Kontorsmöbler, Partihandel 673 6 Orderinvest AB
(486)
Öppen Hälso- & Sjukvård 672 1 Avonova Hälsa AB
(672)
Möbler för hemmet, Butikshandel 660 4 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(606)
Infrastrukturprogram 659 1 LANTMÄTERIET
(659)
Översättning & Tolkning 650 3 Språktolkarna i Trollhättan Ekonomisk förening
(642)
Restaurangverksamhet 627 30 Mawongsa Trading Handelsbolag
(258)
Monetär finansförmedling, övrig 617 4 Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial
(551)
Hotell & Restaurang 608 35 Selma Spa+ AB
(147)
Bageri- & Mjölprodukter 558 2 Mårten Bagare Åmål AB
(538)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 540 1 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
(540)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 538 2 BTJ Sverige AB
(537)
Motorfordon, reparation & underhåll 536 3 Bröderna Brandt Personbilar aktiebolag
(436)
Bokutgivning 523 24 Boksnok Förlag AB
(124)
Blandat jordbruk 515 3 Peter Eriksson Gräv AB
(465)
Universitets- & Högskoleutbildning 515 5 HÖGSKOLAN VÄST
(470)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 507 3 Skövde Snabbgross AB
(291)
Kläder, Butikshandel 503 2 Svensk Industri & Kommunservice Aktiebolag
(441)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 500 1 FRYXELL - LANGENSKIÖLDSKA STIFTELSEN
(500)
Revision 495 1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(495)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 487 6 AudicomPendax AB
(383)
Hälso- & Sjukvård, övriga 478 11 Birgitta Dahl Psykologkonsult AB
(119)
Oorganiska baskemikalier, tillverkning 469 1 Feralco Nordic AB
(469)
Finansiell leasing 463 2 Trestad Finans AB
(348)
Annonstidningsutgivning 451 4 Melleruds Nyheter Aktiebolag
(437)
Databehandling & Hosting 416 7 OpusCapita AB
(303)
Artistisk verksamhet 412 15 Weeping AB
(141)
Personalutbildning 407 20 Pedagogisk Handledare Patrick Trondsen
(67)
Dagstidningsutgivning 404 4 Stampen Lokala Medier Aktiebolag
(290)
Möbler övriga, tillverkning 390 1 KPLN Design AB
(390)
Arbetsmarknadsutbildning 379 3 Hermods Aktiebolag
(344)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 357 5 Oljan i Mellerud AB
(264)
Postorder- & Internethandel 354 20 Miwex Fritid AB
(81)
Elektronisk & Optisk utrustning, reparation 353 2 Prodema Fastighetsteknik AB
(342)
Teknisk Provning & Analys 346 7 Eurofins Environment Testing Sweden AB
(219)
Intressebev. Branschorg. 339 12 Bonus Copyright Access, ek. för.
(128)
Tryckning av Böcker & Övrigt 325 7 Niklassons Tryckeri AB
(262)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 323 2 Svensk Storköksservice AB
(265)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 319 3 Frändefors Golv Aktiebolag
(222)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 312 5 TRANSPORTSTYRELSEN
(252)
Specialistläkare ej på sjukhus 288 1 Attendo Treklövern i Falköping AB
(288)
Omsorg & Socialtjänst 287 1 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG OCH MELLERUD
(287)
Kongresser & Mässor 287 10 Kunskapsdagarna Sverige AB
(75)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 268 1 XL Bygg Mellerud AB
(268)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 260 5 ILT Inläsningstjänst AB
(201)
Kroppsvård 257 4 Sun Like AB
(213)
Båt & Fartyg, tillverkning 254 2 Marinetek Sweden AB
(217)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 251 6 Kjell's Sport i Mellerud Aktiebolag
(155)
Taxi 244 1 Taxi Dalsland Buss AB
(244)
Detaljhandel, övrig 237 6 ED's kakel & Badrumsrenoveringar
(163)
Kultur, Nöje & Fritid 228 9 Unika Nöjen i Linköping AB
(156)
Järnhandelsvaror, Partihandel 215 5 Würth Svenska Aktiebolag
(80)
Litterärt & Konstnärligt skapande 202 14 Tobias Karlsson event AB
(44)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 190 1 SJ AB
(190)
Finansiella stödtjänster, övriga 188 1 Entropi AB
(188)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 186 6 MJK AUTOMATION Aktiebolag
(83)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 185 9 MELLERUDS IDROTTSFÖRENING
(134)
Textilier, Partihandel 184 3 Textilhuset Swelogent Handelsbolag
(93)
Konsumenttjänster, övriga 174 2 VERIS Kooperativ Ekonomisk förening
(104)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 164 3 Bohusläns Symaskiner Henrik Zackrisson AB
(105)
Mineralutvinning, övrig 154 3 Rådasand AB
(123)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 150 6 Ute&inne i Mellerud AB
(127)
Industrigasframställning 147 2 AGA Gas Aktiebolag
(147)
Slutbehandling av byggnader 143 1 Ljuddämpning LL AB
(143)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 141 2 Rekal Svenska Aktiebolag
(131)
Utgivning av tidskrifter 141 17 Dagens Samhälle AB
(63)
Webbportaler 136 5 JP Infonet AB
(64)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 127 4 Hotell & Konferens på Restad Gård AB
(111)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 126 3 Input Interiör Skaraborg Aktiebolag
(61)
Flyttjänster 124 1 Flyttgubbens Åkeri
(124)
Konferensanläggningar 117 6 FIAB i Dalsland Aktiebolag
(49)
Byggnadssnickeriarbeten 112 5 Lekplatsbyggarna Entreprenad i Sverige AB
(62)
Researrangemang 108 2 STIFTELSEN DAL VÄSTRA VÄRMLANDS JÄRNVÄG
(103)
Apotekshandel 104 3 Apoteket AB
(69)
Skadeförsäkring 104 4 Trygg-Hansa Försäkring filial
(51)
Post- & Kurirverksamhet 102 1 PostNord Sverige AB
(102)
Blommor & Växter, Butikshandel 100 6 Lindströms Blommor Handelsbolag
(79)
Uthyrning & Leasing övrigt 97 2 Tott Ljud & Nöjesproduktion
(49)
Tidningar, Butikshandel 95 1 Mellerud 4525536 AB
(95)
Betongvarutillverkning 94 2 Aktiebolaget Örs Cementgjuteri
(88)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 90 2 Söderberg & Partners Insurance Consulting AB
(58)
Fastighetsförmedling 90 2 Bohus - Dal Fastighetsförvaltning AB
(75)
Bröd & Konditori, Butikshandel 86 3 ASP, JESSICA
(82)
Kläder & Textilier, tillverkning 81 4 Syverkstan på Dal
(35)
Vatten & Avlopp 80 1 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN GRINSTADSVATTEN
(80)
Teknisk konsult inom Industriteknik 78 4 Projektengagemang Industri & Energi Sverige AB
(72)
Plastvaror, tillverkning 77 3 Västia Plastindustri Aktiebolag
(54)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 77 2 Musik Musik Blom Sören
(75)
Trafikskoleverksamhet 77 1 Hillengard Trafikskolor AB
(77)
Resebyråer 76 3 Resia AB
(47)
Optiker, Butikshandel 76 3 Roslinds Optik Aktiebolag
(70)
Partihandel, övrig 71 3 San Sac AB
(39)
Sportartikelstillverkning 71 3 HAGS Aneby AB
(52)
Sluten Sjukvård 70 4 BLEKINGE LÄNS LANDSTING
(63)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 68 2 A-Johan Larsson i Vänersborg AB
(66)
Datordrifttjänster 65 2 Tieto Sweden AB
(59)
Fisk, Skaldjur & Blötdjur, beredning 65 1 Väst Smak Aktiebolag
(65)
Utbildning, övrig 62 7 Anna Widell AB
(27)
Puts-, Fasad- & Stuckatörsarbeten 61 2 Backa Väglinje Aktiebolag
(56)
Service till växtodling 59 2 HJÄLTE, ROINE
(52)
Industri- & Produktdesignverksamhet 59 3 Eriksbyns Blomsterverkstad
(44)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 58 3 Siba Aktiebolag
(41)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 57 1 STATENS SKOLVERK
(57)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 56 2 Visab i Skandinavien AB
(52)
Företagstjänster, övriga 56 2 GAL, VINCENT MICHEL
(50)
Förskoleutbildning 54 2 MALMÖ KOMMUN
(51)
Glas- & Glasvarutillverkning 53 1 Håveruds Studio Glashytta, Johnny Persson
(53)
Skor, Butikshandel 53 2 Nyströms Skor i Mellerud Aktiebolag
(43)
Museiverksamhet 52 6 Universeum AB
(37)
Fisk & Skaldjur, Butikshandel 52 1 Håveruds Fisk & Vatten AB
(52)
Mejeriprodukter, Ägg, Matolja & Matfett, Partihandel 50 1 Unilever Sverige AB
(50)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 48 4 Javi Musik Aktiebolag
(22)
Intressebev. Yrkesorg. 47 6 KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
(36)
Skogsförvaltning 46 3 Fam. Andersson Skog AB
(43)
Film, Video & TV 45 5 Swedish Film AB
(20)
Elapparatur övrig, tillverkning 45 2 Doro Care AB
(44)
Intressebev. Arbetstagarorg. 43 4 LO-DISTRIKTET I VÄSTSVERIGE
(36)
Bärgning 43 1 Miljöbärgaren i Sverige AB
(43)
Spel & Leksaker, Butikshandel 42 3 Leksakshuset i Mellerud AB
(30)
Plastförpackningstillverkning 41 2 Standardbox AB
(26)
Plantskoleväxter, odling 38 1 Rökila Blomstergård
(38)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 37 1 Albertssons Ur och Guld AB
(37)
Juridisk verksamhet, övrig 36 4 Institutet för medicinsk rätt Aktiebolag
(19)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 34 4 Primulator AB
(25)
Torg- & Marknadshandel 32 2 JOHANNESSON, JAN-ERIK
(31)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 31 2 Kommunforskning i Västsverige Ideell förening
(31)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 30 2 KTT Motor Sweden Aktiebolag
(18)
Vandrarhemsverksamhet 30 2 ÅHLVIK SÖDERLUND, KERSTIN
(15)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 29 2 HANSSON, THOMAS
(21)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 29 2 Jolife AB
(16)
Utgivning av dataspel 28 1 Ecoonline AB
(28)
Sågning, Hyvling & Impregnering 27 1 Listspecialisten Arnemarks Såg & Hyvleri AB
(27)
Hälso- & Sjukvård, administration 26 1 SOCIALSTYRELSEN
(26)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 25 1 Högsbyns Fritids Center
(25)
Advokatbyråer 24 2 Engström & Hellman Advokatbyrå AB
(14)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 23 1 LÖFBERGS LILA AKTIEBOLAG
(23)
Folkhögskoleutbildning 23 2 NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN I KUNGÄLV
(22)
Samhällelig informationsförsörjning 23 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(23)
Emballage, Partihandel 23 1 ASM Packaging Systems AB
(23)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 23 2 Liseberg Aktiebolag
(13)
Ljud & Bild, Butikshandel 22 2 Electra Butik AB
(21)
Insatsvaror övriga, Partihandel 22 1 Hydroscand Aktiebolag
(22)
Transport stödtjänster, övriga 21 2 Schenker AB
(17)
Industri- Maskiner & Utrustning, installation 21 1 Processkomponent i Dingle AB
(21)
Totalförsvaret 20 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(20)
Takarbeten 20 1 Sven Norgrens Plåt Aktiebolag
(20)
Skidsportanläggningar 19 1 HOVFJÄLLET AB
(19)
Förlagsverksamhet, övrig 18 4 Seriline Aktiebolag
(7)
Teknisk konsult inom Elteknik 18 1 Svenska Teknikingenjörer Sting AB
(18)
Butikshandel, övrig 17 3 Karsjö Miljöprodukter Handelsbolag
(11)
Cyklar, Butikshandel 16 1 Motoraktiebolaget Alvar Andersson
(16)
Datorer & Kringutrustning, reparation 16 1 LAN-Master AB
(16)
Sjötransport, stödtjänster 14 1 SJÖFARTSVERKET
(14)
Växtodling 14 1 Mölltorps Växtinredningar Aktiebolag
(14)
Inredningstextilier, Butikshandel 14 2 JYSK AB
(13)
Reklamfotoverksamhet 13 1 Bergslagsbild Aktiebolag
(13)
Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 13 1 Invacare AB
(13)
Varuhus- & Stormarknadshandel 13 1 Gekås Ullared AB
(13)
Tillverkning, övrig 12 4 HÖGHEDENS SLALOMKLUBB
(5)
Partihandel 12 1 Orapi Nordic Oy Ab finska filial
(12)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 12 2 Dance and Music Örjan Torstensson
(10)
Spel- & Leksakstillverkning 12 1 ILKA Förskoleprodukter Aktiebolag
(12)
Förpackningsverksamhet 12 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(12)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 11 2 EO Stål Aktiebolag
(9)
Hemelektronik, reparation 11 1 Skövde Radio & TV Service AB
(11)
Slaktsvinuppfödning 10 1 Hjärtungens Lantbruk AB
(10)
Textilier, Butikshandel 10 2 E.N. Textil AB
(9)
Båtar, Butikshandel 10 2 Fritzéns Maskin Aktiebolag
(5)
Transportmedelsindustri 9 1 Bilinredning JP AB
(9)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 9 3 Sweden Midi Music Aktiebolag
(4)
Metallvaror, reparation 8 1 Plåtslageritjänst L Wånggren Aktiebolag
(8)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 7 2 Cont in Europe AB
(5)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 7 2 Key Code Security AB
(5)
Hälsokost, Butikshandel 7 1 FIRMA M.B.W CHRISTIANSSON
(7)
Frisörer 7 1 Klipparna Trollhättan AB
(7)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 7 1 Swecon Anläggningsmaskiner AB
(7)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 7 2 Motor4U AB
(3)
Sällskapsdjur, Butikshandel 7 1 Tuten Records
(7)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 6 1 Telefrang Aktiebolag
(6)
Industriförnödenheter, Partihandel 6 1 AB Poly-Produkter
(6)
Elektronikkomponenter, Partihandel 6 1 Censit Aktiebolag
(6)
Elektronikindustri 6 1 Aktiebolaget Micatrone
(6)
Möbler, Hushålls- & Järnhandelsvaror, Partihandel 6 1 Aders Möbler Aktiebolag
(6)
Verktyg & Redskap, tillverkning 6 1 LSAB Sverige Produktion AB
(6)
Landtransport, stödtjänster 5 3 SAMTRANS Skol- och Handikapptransporter Stockholm Aktiebolag
(3)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 5 1 Vattenpalatset Vänerparken Aktiebolag
(5)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 5 4 Bisnode Kredit AB
(3)
Datoriserad materialhanteringsutr, Partihandel 5 1 Forflex AB
(5)
Bibliotek 5 2 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(5)
Campingplatsverksamhet 5 2 Stenungsöns Resort & Camping AB
(4)
Jord- & Skogsbruksmaskiner, tillverkning 5 2 Dalums Mekaniska Verkstad Aktiebolag
(3)
Livsmedel övriga, Butikshandel 5 2 Evenstorps Gård AB
(3)
Plastvarutillverkning, övrig 5 1 SignMax AB
(5)
Catering 5 1 Håkans Bar & Festvåning AB
(5)
Teleprodukter, Partihandel 4 1 B.E.S.T. Marknad AB
(4)
Böcker, Butikshandel 4 2 LogistikTeamet Sverige AB
(2)
Direktreklamverksamhet 4 1 UC Marknadsinformation AB
(4)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 3 1 Rentera Syd AB
(3)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 3 2 Svenska artisters och musikers intresse- organisation (SAMI),ek.för
(2)
Religiösa samfund 3 3 EQUMENIA MELLERUD
(1)
Sportverksamhet, övrig 2 3 SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Köttprodukter 2 2 Atria Sverige AB
(2)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 2 2 SOS Event AB
(2)
Arkivverksamhet 2 1 RIKSARKIVET
(2)
Musikinstrumenttillverkning 2 1 Borduninstrument Alban Faust
(2)
Damkläder, Butikshandel 2 1 Modehuset Börsen Tjejer & Killar Aktiebolag
(2)
Blandat sortiment 2 2 Namnband i Göteborg Aktiebolag
(1)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 2 1 STIFTELSEN NORDENS ARK
(2)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 1 2 diwiton AB
(1)
Förvaltning & Handel med värdepapper 1 2 AB Balken Finans Sweden
(1)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 1 1 Liko Aktiebolag
(1)
Trav- & Galoppbanor 1 1 Dalslands Travsällskap
(1)
Belysningsartiklar, Butikshandel 1 1 Lyson AB
(1)
Sällskapsdjur, uppfödning 1 1 Dalskogs Häst & Hundcenter
(1)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 1 1 Habo Träfo AB
(1)
Mattor & Väggbeklädnad, Butikshandel 1 1 Berteco Aktiebolag
(1)
Polisverksamhet 1 1 POLISMYNDIGHETEN
(1)
Sport- & Fritidsutbildning 1 1 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET GÖTEBORG
(1)
Motorbanor 1 1 Göteborgs Gokartcenter AB
(1)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 1 1 MELLERUDS KRISTNA CENTER
(1)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 0 1 Stens Antik, Sten Torstensson
(0)
Choklad- & Konfektyrtillverkning 0 1 Grevskapet Dals Konfektyr Aktiebolag
(0)
Läkemedel, tillverkning 0 1 Dahl Medical AB
(0)
Keramiska produkter, tillverkning 0 1 ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
(0)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 0 1 Iris Hjälpmedel AB
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...