Ansökningsnummer 201408546
Ansökningsdatum 2014-12-29
Registreringsnummer 524679
Registreringsdatum 2015-05-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-05-12
Typ Figurativt

Y

Varor & Tjänster

Klass: