Människan Bakom Uniformen

Varumärke tillhör GÖTEBORGS KOMMUN

Ansökningsnummer 201109755
Ansökningsdatum 2011-12-19
Registreringsnummer 504880
Registreringsdatum 2012-04-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-04-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: