Göteborgs Stad

Varumärke tillhör GÖTEBORGS KOMMUN

Ansökningsnummer 200704061
Ansökningsdatum 2007-05-07
Registreringsnummer 390291
Registreringsdatum 2007-07-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-07-20
Typ Figurativt

Göteborgs Stad

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

Klass: 39

Transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor.

Klass: 40

Behandling av ämnen och material.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

Klass: 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.

Klass: 45

Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov;.