Campus Varberg

Varumärke tillhör VARBERGS KOMMUN

Ansökningsnummer 201209270
Ansökningsdatum 2012-12-21
Registreringsnummer 511896
Registreringsdatum 2013-04-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-04-05
Typ Figurativt

Campus Varberg

Varor & Tjänster

Klass: 35

Anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av mässor och utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; mässor (anordnande av -) för kommersiella eller reklamändamål; organisation av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål.

Klass: 41

Undervisning- och utbildningsinformation; undervisning/utbildning; bibliotek; bibliotek (låne -); anordnande av handledning/instruktion; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; handledning; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; handledning och instruktion; yrkesvägledningstjänster (rådgivning avseende undervisning/utbildning och instruktion/handledning); anordnande av seminarier; anordnande av seminarier och konferenser; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; arrangerande och hållande av seminarier; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; upplåtande av lokaler för undervisning/utbildning.

Klass: 43

Restauranger; restaurangtjänster; utskänkning av mat och dryck; kaféer.