Alexandersoninstitutet

Varumärke tillhör VARBERGS KOMMUN

Ansökningsnummer 201209271
Ansökningsdatum 2012-12-21
Registreringsnummer 511897
Registreringsdatum 2013-04-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-04-05
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Affärsmässig projektledning; affärsplaneringstjänster för företag; affärsrådgivning; affärsutvecklingstjänster; affärsvärdering.

Klass: 41

Träningskurser som avser forskning och utveckling; anordnande av möten och konferenser; anordnande av seminarier och konferenser; anordnande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av konferenser; konferenser (arrangerande och hållande av -); konferenser, utställningar och seminarier; böcker (publicering av -); böcker (utgivning av -); utgivning av böcker.

Klass: 42

Forsknings- och utvecklingstjänster, ingående i klassen; forskning och utveckling (för tredje man).