Halmstad & Co

Varumärke tillhör HALMSTADS KOMMUN

Ansökningsnummer 200708792
Ansökningsdatum 2007-10-22
Registreringsnummer 393988
Registreringsdatum 2008-02-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-02-08
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Distribution av annonsblad; produktion av annonsmaterial; uppdatering av annonsinformation på databaser; annonsering; uthyrning av annonsutrymmen; annonsering on-line via datanätverk; uthyrning av annonseringstid på kommunikationsmedia; utomhusreklam; spridning av annons- och reklammaterial; direktreklam; uppdatering av annons- och reklammaterial; uthyrning av annons- och reklammaterial; publicering av reklamtexter; publicering av annons- och reklammaterial on-line; reklam; produktion av radioreklaminslag; produktion av tv-reklaminslag; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; annons- och reklamverksamhet; administrativ skötsel av sportanläggningar.

Klass: 41

Upplåtande av sportanläggningar; anordnande av idrottstävlingar; sport- och idrottsaktiviteter; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; kulturarrangemang; kulturverksamhet; produktion av sportevenemang för film/radio/TV.