ESLÖVS KOMMUN

Varumärke tillhör ESLÖVS KOMMUN

Ansökningsnummer 201603820
Ansökningsdatum 2016-05-25
Registreringsnummer 536210
Registreringsdatum 2016-11-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-11-30
Typ Figurativt

ESLÖVS KOMMUN

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker, tidningar, tidskrifter, kalendrar, böcker, nyhetsbrev; fotografier, kontroll- och sigillmärken, dekaler, pappersvaror(skriv- och kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; kommersiell information och kommersiella informationstjänster; näringslivsinformation; information om kommersiell företagsverksamhet och affärsinformation; affärsrådgivning; information avseende affärsverksamhet, annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; informationstjänster avseende företagsfrågor och konsumentefterfrågan; informationstjänster avseende arbete och utvecklingsmöjligheter; tjänster avseende företagsrådgivning, -konsultation och -information; konsultverksamhet avseende personaladministration, arbetsförmedlingar, personalrekrytering, opinionsundersökningar, affärs- och företagsutredningar; anordnande av utställningar for kommersiella ändamål och reklamändamål; tjänster avseende omlokalisering av företag.

Klass: 39

Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor och utflykter for turister, samt information därtill; information avseende resor, rundturer och biljettpriser; turistbyråtjänster, nämligen turistguidning, turistresebokning, turistinformation avseende resor, bokning av resor via turistbyråer, tillhandahållande av turistinformation om utflykter och sightseeing; information avseende vägar och trafik; bilparkeringar; bil-och busstransporter, taxitransporter; magasineringstjänster; transporter och lagring av avfall och sopor; uthyrning av lagerlokaler; vattendistribution; vattenförsörjning; åkerier; räddningsoperationer (transporttjänster).

Klass: 41

Undervisning/utbildning; information avseende utbildning och skolor; anordnande av handledning/instruktion, konferenser, kongresser och seminarier; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet; anordnande och organisering av idrottsevenemang, tävlingar och sportturneringar; idrottsanläggningar; informationstjänster i samband med sport och rekreation; upplåtande av sport- och rekreationsanläggningar; anordnande av konferenser och seminarier rörande kulturaktiviteter; anordnande av kulturverksamhet, kulturevenemang och underhållningsevenemang; anordnande av festivaler för kulturändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål eller utbildningsändamål; anordnande av nöjestillställningar; nöjes- och underhållningsinformation; upplåtande av nöjesanläggningar och nöjesinrättningar; bokning av biljetter, nämligen bokning av biljetter till teater- och andra nöjestillställningar, sportevenemang, musikkonserter; anordnande av tävlingar (utbildning och underhållning); utgivning av skrifter och böcker; bibliotek; bibliotekstjänster; bokbusstjänster.