Helsingborgsmötet

Varumärke tillhör HELSINGBORGS KOMMUN

Ansökningsnummer 200901886
Ansökningsdatum 2009-03-09
Registreringsnummer 404391
Registreringsdatum 2009-06-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-06-12
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.