Fritid Helsingborg

Varumärke tillhör HELSINGBORGS KOMMUN

Ansökningsnummer 200707531
Ansökningsdatum 2007-09-17
Registreringsnummer 393694
Registreringsdatum 2008-01-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-01-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Utbildningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); utbildning relaterad till hälsa; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns intellektuella förmåga; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns mentala förmåga; utbildningsakademier; utbildningstjänster; undervisning/utbildning.