Landskrona Foto

Varumärke tillhör LANDSKRONA KOMMUN

Ansökningsnummer 201401229
Ansökningsdatum 2014-02-19
Registreringsnummer 519307
Registreringsdatum 2014-05-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-05-23
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Demonstration av fotografisk utrustning (för utbildningsändamål); demonstration av fotografisk utrustning [för träningsändamål]; filmredigering (fotografisk); fotobibliotekstjänster; fotografering; fotografverksamhet; fotoredigering; fotoreportage; fotoreportage i form av fotosammanställning för andras räkning; handledning/instruktion i användning av fotografisk utrustning; ljud- och videoproduktion samt fotografering; söktjänster avseende fotobibliotek; undervisning/utbildning avseende fotografering; undervisning/utbildning avseende fotografisk tryckning; undervisning/utbildning avseende fotografisk framkallning; uthyrning av fotografiska reproduktioner; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål (utbildningsändamål); anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för underhållningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål; anordnande av utställningar för utbildningsändamål; anordnande av utställningar i underhållningssyfte; arrangering av utställningar för utbildningsändamål; genomförande av utställningar för kulturella ändamål; konferenser, utställningar och seminarier; konferenser, utställningar och tävlingar; ledning av utställningar för rekreationsändamål; ledning av utställningar för underhållningsändamål; ledning av utställningar för utbildningsändamål; museiverksamhet [visningar och utställningar]; (organisering av -) utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; organisering av utställningar rörande utbildning; organisering av utställningar för utbildningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för underhållningsändamål; upplåtande av utställnings- och museilokaler; utställningar (anordnande av -) för kulturella eller utbildningsändamål; utställningar för underhållningsändamål; utställnings verksamhet för utbildningsändamål; anordnande av festivaler för kulturändamål; anordnande av festivaler kulturella ändamål; anordnande av instruktioner för kulturella ändamål; anordnande av konferenser rörande kulturaktiviteter; anordnande av kulturevenemang; anordnande av kulturverksamhet; anordnande av presentationer för kulturändamål; anordnande av sammankomster för kulturella ändamål; anordnande av seminarier avseende kulturverksamhet; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av visningar för kulturändamål; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; biljettreservation och -bokning för underhållning, sport- och kulturevenemang; kultur- och idrottsverksamhet; kulturella tjänster; kulturverksamhet; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings-och idrottsändamål; organisering av fester för kulturella ändamål; organisering av kultur- och konstevenemang; organisering av kulturella föreställningar; organisering av lokala idrotts- och kulturevenemang; organisering av shower för kulturella ändamål; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter; anordnande av festivaler för utbildningsändamål; anordnande av festivaler för undervisningsändamål; anordnande av festivaler för underhållningsändamål; anordnande av festivaler för träningsändamål; anordnande av festivaler för rekreationsändamål; arrangemang av festivaler för underhållningsändamål; organisering av festivaler; anordnande av prisutdelningar för erkännande av prestation; anordnande av prisutdelningsceremonier; arrangerande och hållande av prisutdelningsceremonier; organisation av tävlingar och prisutdelningar; prisdragningar [lotterier]; upplåtande av anläggningar för sportevenemang, sport- och friidrottstävlingar samt utdelning av priser; värdskap och anordnande av prisutdelningar; konstgalleritjänster; konstgalleritjänster tillhandahållna via direktanslutning via en telekommunikationslänk; konstnärsmodeller; konstutställningar; ledning av studiegrupper och seminarier i konstvärdering; modellagentur för konstnärer; skoltjänster avseende konstundervisning; undervisning/utbildning avseende konst; uthyrning av konstverk; direktanslutna bibliotekstjänster, nämligen tillhandahållande av elektroniska bibliotekstjänster med avseende på tidningar, tidskrifter, fotografier och bilder via ett direktanslutet datornät; framförande av liveföreställningar med ljud och bilder; produktion av ljud-och bildupptagningar på ljud- och bildmedier; redigering eller inspelning av ljud och bilder; information och rådgivning avseende underhållning; anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning; anordnande av tävlingar avseende utbildning; anordnande av tävlingar för utbildningsändamål; anordnande av tävlingar inom utbildning; anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av tävlingar [utbildning eller underhållning]; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utbildningstävlingar; anordnande av utbildningskurser avseende formgivning; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningssymposier; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utbildningskurser; anordnande av visningar för utbildningsändamål; anordnande av yrkesinriktade studiecirklar och utbildningskurser; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; audiovisuella visnings- och presentationstjänster för utbildningsändamål; demonstrationer i utbildningssyfte; genomförande av utbildningar; genomförande av utbildningsseminarier; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; information avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; information avseende utbildning; information om undervisning/utbildning; information om utbildningsexaminationtjänster; information om utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); information (utbildnings -); informationstjänster relaterade till utbildning; intervjuer med samtida personer for utbildningsändamål; konsultation avseende utbildning; konsultation avseende utbildning av anställda; konsultation avseende utbildning och fortbildning; leasing av utbildningsmaterial; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser; ledning av utbildningsseminarier för kunder; organisation av utbildningssymposier; organisation av utbildningsrelaterade tävlingar; organisering av fester för utbildningsändamål; organisering av möten inom utbildningsområdet; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; organisering av shower för utbildningsändamål; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); organisering av utbildningsrelaterade konferenser; organisering av utbildningskonventioner; organisering av utbildningstävlingar; organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter; organisering av utbildningsseminarier; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier för utbildningsändamål; praktisk utbildning; praktisk utbildning [instruktion]; spridning av utbildningsmaterial; symposier relaterad till utbildning; tävlingar (anordnande av -) [utbildning eller underhållning]; tävlingar (organisation av -) [utbildning eller underhållning]; tillhandahållande av utbildningskurser; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; workshopar för utbildningsändamål.

Klass: 42

Arkitektoniska tjänster och utformningstjänster avseende utställningar; design av visningssystem för utställningar; designtjänster för utställningar; formgivning avseende modelltillverkning för utställningsändamål; utformning av utställningsmontrar; forskning; forsknings- och utvecklingstjänster; äkthetsbevisning av värdefull konst; äkthetsgranskning av konstföremål; äkthetsintygande avseende konstverk; formgivning av kommersiell konst; formgivning av konstverk; formgivningstjänster avseende konstverk; framtagning av konstruktionsparametrar för visuella bilder; grafiska konsttjänster; konstnärlig formgivning; konstnärlig formgivning [industriell]; konstnärliga formgivningstjänster; äkthetsgranskning av bilder; design av programvara för bildbehandling; kodning av digitala bilder; kryptering av digitala bilder; utveckling och utformning av digitala ljud- och bildbärare.