Malmöpanelen

Varumärke tillhör MALMÖ KOMMUN

Ansökningsnummer 200806487
Ansökningsdatum 2008-07-04
Registreringsnummer 398136
Registreringsdatum 2008-10-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-10-10
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 38

Upplåtande av åtkomst till databaser med möjlighet för utvalda Malmöbor att regelbundet rådfrågas i politiska frågor som ett stöd för politikerna i Malmö.