AMIRALEN

Varumärke tillhör MALMÖ KOMMUN

Ansökningsnummer 201204348
Ansökningsdatum 2012-06-05
Registreringsnummer 509516
Registreringsdatum 2012-12-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-12-14
Typ Figurativt

AMIRALEN

Varor & Tjänster

Klass: 35

Företagsadministration; företagsledning av hotell; administrativ ledning av hotell.

Klass: 36

Uthyrning av våningar.

Klass: 41

Festarrangemang; underhållning; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); arrangerande och ledning av konserter; arrangerande och hållande av konferenser; nattklubbar; upplåtande av anläggningar för underhållning.

Klass: 43

Catering avseende mat och dryck; restauranger; utskänkning av mat och dryck; uthyrning av möteslokaler; upplåtande av konferensrum; upplåtande av utställningslokaler; hotell; kortvarigt boende.