Visa allt om SJÖBO KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 53 005 38 760 32 916
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 40 48 44
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 24 419 17 861 8 638
TOMELILLA KOMMUN (Kommun) 6 303 7 362 9 099
TRAFIKVERKET (Statlig enhet) 4 332 740 -
LUNDS KOMMUN (Kommun) 3 437 3 450 3 623
YSTAD KOMMUN (Kommun) 2 589 3 094 3 108
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (23 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 660 822 601 780 530 710
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 861 1 804 1 596
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 739 1 672 1 478
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 122 132 118
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 337 341 317
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 162 723 42 Aktiebolaget Sjöbohem
(155 658)
Grundskoleutbildning 57 082 25 LUNDS KOMMUN
(18 913)
Sociala insatser 48 450 28 YSTAD KOMMUN
(26 901)
Anläggningsarbeten 48 322 22 Barslund Sverige AB
(36 470)
Förskoleutbildning 38 446 27 Förskolan Lekande Lätt Ekonomiska förening
(4 828)
Icke-farligt avfall 25 114 4 Ohlssons i Landskrona AB
(17 380)
Gymnasial utbildning 18 596 32 Ljud & Bildskolan LBS AB
(2 940)
Vård & Omsorg med Boende 16 186 31 TOMELILLA KOMMUN
(3 116)
Datakonsultverksamhet 15 895 21 EVRY Sweden AB
(6 108)
Brand- & Räddningsverksamhet 13 635 2 SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND-SÖRF
(13 535)
Landtransport av passagerare, övrig 13 564 3 Österlenbuss AB
(7 037)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 11 073 2 Martin & Servera Aktiebolag
(11 071)
Byggverksamhet 10 992 16 Skanska Sverige AB
(9 750)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 8 961 7 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN
(8 341)
Sluten Sjukvård 7 782 5 SKÅNE LÄNS LANDSTING
(7 601)
Elhandel 6 973 3 Energi Försäljning Sverige AB
(6 294)
Kreditgivning, övrig 5 192 9 Volvofinans Bank AB
(2 680)
Transport stödtjänster, övriga 5 061 4 AkkaFRAKT i Skåne ek för
(4 195)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 4 135 5 Nordic Truckcenter AB
(4 086)
Postorder- & Internethandel 4 122 28 Dustin Sverige AB
(3 784)
Blommor & Växter, Butikshandel 3 978 7 Husargårdens Bed & Breakfast
(3 802)
Eldistribution 3 901 1 Sjöbo Elnät Aktiebolag
(3 901)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 3 805 9 Tyréns AB
(1 199)
Utgivning av annan programvara 3 767 20 Visma Enterprise AB
(1 862)
Avloppsrening 3 747 1 Puls - Planerad Underhållsservice Aktiebolag
(3 747)
Dataprogrammering 3 598 27 Technology Nexus Secured Business Solutions AB
(1 418)
Källsorterat material 3 477 2 SYSAV Industri AB
(3 393)
VVS-varor, Partihandel 3 159 4 Onninen Aktiebolag
(2 326)
Rengöring & Lokalvård 2 983 12 Samhall Aktiebolag
(1 350)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 2 841 4 Lannen Tractors AB
(2 799)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 2 795 2 RP Frukt AB
(2 318)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 2 600 14 Lekolar AB
(1 216)
Maskiner, tillverkning 2 402 10 Ljungby Maskin AB
(1 585)
Arbetsmarknadsutbildning 2 262 1 Hermods Aktiebolag
(2 262)
Telekommunikation, Trådbunden 2 228 5 Teleservice Bredband Skåne AB
(1 417)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 2 218 35 Dala Kommunalteknik Aktiebolag
(324)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 2 151 9 Caperio AB
(1 822)
Intressorganisationer, övriga 2 148 80 LEADER SYDÖSTRA SKÅNE
(499)
Intressebev. Branschorg. 2 134 12 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE
(1 667)
Telekommunikation, Trådlös 2 100 1 Telenor Sverige Aktiebolag
(2 100)
Konsultverksamhet avseende företags org. 2 069 52 Bridging the Gap AB
(270)
Service till växtodling 2 052 2 Magnus Maskin o Gräv i Lövestad AB
(1 752)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 1 991 5 OK-Q8 AB
(1 632)
El-VVS & Bygginstallationer 1 905 16 Lassessons Elektriska Aktiebolag
(383)
Öppen Hälso- & Sjukvård 1 726 3 Novakliniken Företagshälsa AB
(1 362)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 1 700 38 BLENTARPS BK
(189)
Mejeriprodukter, Ägg, Matolja & Matfett, Partihandel 1 682 2 Skånemejerier Storhushåll AB
(1 608)
Insatsvaror övriga, Partihandel 1 664 6 Papyrus Supplies AB
(1 498)
Kött & Charkuterier, Butikshandel 1 632 1 STRÖMBÄCK, LEIF ARNE KRISTER
(1 632)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 1 593 11 Staples Sweden AB
(971)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 1 429 3 Folksam Service AB
(1 123)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 1 414 8 Aktiebolaget Bil-Bengtsson
(1 157)
Revision 1 413 2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(1 356)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 1 391 9 COWI AB
(459)
Skatteförvaltning & Indrivning 1 382 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(1 382)
Glasmästeriarbeten 1 357 1 Eddies Glas Handelsbolag
(1 357)
Elapparatur övrig, tillverkning 1 320 1 Doro Care AB
(1 320)
Kontorsmöbler, Partihandel 1 303 10 Senab AB
(490)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 1 275 7 Teleservice Skåne Aktiebolag
(1 252)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 1 245 4 BTJ Sverige AB
(1 077)
Översättning & Tolkning 1 221 7 Språkservice Sverige AB
(1 053)
Personaluthyrning 1 211 8 Brightby AB
(398)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 1 118 4 Sjöbo Järn AB
(743)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 1 061 15 Linfre Education AB
(730)
Textilier, Partihandel 1 015 5 Almedahls Alingsås AB
(836)
Livsmedelshandel 1 003 9 P-A Olofsson Sjöbo Aktiebolag
(655)
Tryckning av Böcker & Övrigt 925 13 Tryckeri Aktiebolaget C.A. Andersson & Co
(459)
Möbler för hemmet, Butikshandel 915 7 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(874)
Datordrifttjänster 860 3 Tieto Sweden AB
(851)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 849 3 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
(714)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 849 2 Kinnarps Holding AB
(565)
Infrastrukturprogram 824 2 LANTMÄTERIET
(617)
Folkhögskoleutbildning 801 4 FÖRENINGEN ÖSTERLENS FOLKHÖGSKOLA
(793)
Metallindustri 800 15 Stål & Plåt i Sjöbo AB
(225)
Bokutgivning 781 24 NE Nationalencyklopedin Aktiebolag
(186)
Kemiska produkter, Partihandel 766 6 Aktiebolaget Hanson & Möhring
(373)
Säkerhetssystemtjänster 748 8 Tunstall AB
(458)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 728 2 AV Syd Aktiebolag
(719)
Resebyråer 722 8 Lingmerths Resebyrå Aktiebolag
(660)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 703 4 Hako Ground & Garden Aktiebolag
(611)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 680 4 SNICKAR-HÅKAN
(660)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 679 26 Fikon Design AB
(151)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 648 3 Jensen education Aktiebolag
(605)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 644 6 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET SKÅNE
(600)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 634 3 AJ Offentlig Interiör AB
(605)
Skogsförvaltning 630 20 STIFTELSEN SKÅNSKA LANDSKAP
(424)
Inredningstextilier, Butikshandel 617 2 Bazaar India
(521)
Oorganiska baskemikalier, tillverkning 596 1 Feralco Nordic AB
(596)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 586 6 Trafik & Fritid Skandinavien AB
(256)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 586 8 SWECO Environment AB
(438)
Campingplatsverksamhet 561 2 Sjöbo Camping AB
(553)
Teknisk konsult inom Elteknik 547 1 Rejlers Sverige AB
(547)
Teknisk Provning & Analys 526 10 ALcontrol AB
(451)
Personalutbildning 521 23 INCONDIA Aktiebolag
(175)
Hotell & Restaurang 508 33 Sjöbo Gästgifveri Aktiebolag
(137)
Taxi 496 2 Olles Taxi AB
(381)
Skadeförsäkring 476 4 Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigt
(392)
Artistisk verksamhet 475 19 FÖRENINGEN MARSVINSHOLMSTEATERN
(113)
Restaurangverksamhet 468 38 Östarps Gästgivaregård Aktiebolag
(96)
Post- & Kurirverksamhet 459 2 BRING CITYMAIL SWEDEN AB
(296)
Arbetsförmedling & Rekrytering 449 4 Rektorsuthyrning i Sverige AB
(383)
Film, Video & TV 433 16 Pellevision AB
(126)
Monetär finansförmedling, övrig 431 6 Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial
(372)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 428 13 Rantzows Sport Aktiebolag
(138)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 422 14 Nutricia Nordica Aktiebolag
(170)
Advokatbyråer 419 6 Advokatfirman Åberg & Co Aktiebolag
(269)
Byggnadssnickeriarbeten 415 6 Conny Andersson Bygg AB
(327)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 411 7 ABF ÖSTERLEN
(99)
Vägtransport, Godstrafik 406 12 Vvs-frakt Sweden AB
(97)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 373 8 Visma Collectors AB
(221)
Kontorstjänster 360 1 IDATA AB
(360)
Dagstidningsutgivning 360 7 Aktiebolaget Skånska Dagbladet
(138)
Säkerhetsverksamhet 348 4 AVARN Security Services AB
(264)
Utbildning, övrig 338 8 Motivera CSR AB
(133)
Växtodling 322 5 Österlenkryddor AB
(267)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 313 3 Dans o Musikal i Lund AB
(307)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 296 2 Hyrmaskiner i Sjöbo AB
(185)
Detaljhandel, övrig 290 7 Granngården AB
(137)
Kultur, Nöje & Fritid 286 7 Malmö Stadsteater Aktiebolag
(199)
Omsorg & Socialtjänst 280 1 SYDÖSTRA SKÅNES SAMORDNINGSFÖRBUND
(280)
Mineralutvinning, övrig 262 4 Aktiebolaget Sydsten
(162)
Redovisning & bokföring 261 6 SKLFS Fakturatjänst AB
(119)
Bageri- & Mjölprodukter 256 5 Aktiebolaget Reimans Bröd
(221)
Livförsäkring, övrig 246 1 KPA Livförsäkring AB (publ)
(246)
Litterärt & Konstnärligt skapande 245 22 SJÖBO UNGDOMSORKESTER
(68)
Sportverksamhet, övrig 240 11 SJÖBO HUNDPARKSFÖRENING
(75)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 239 8 SJÖBO GOLVENTREPRENAD
(143)
Tvätteriverksamhet 237 2 Berendsen Textil Service AB
(218)
Partihandel 222 5 Skånefrö AB
(161)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 219 4 Feldt's Fisk och Skaldjur Aktiebolag
(202)
Hälso- & Sjukvård, övriga 217 13 Serviti
(50)
Golfbanor 207 2 SJÖBO GOLFKLUBB
(201)
Politiska organisationer 207 5 SVERIGEDEMOKRATERNA, SJÖBO
(92)
Utgivning av tidskrifter 189 16 Dagens Samhälle AB
(99)
Kläder & Skor, Partihandel 186 3 IDÉ House of Brands Sweden AB
(162)
Motorfordon, reparation & underhåll 182 13 Peter Lundells Motorsport AB
(129)
Takarbeten 177 2 Skånska Tak Entreprenad AB
(176)
Uthyrning & Leasing övrigt 173 8 TLS Container Trading Aktiebolag
(79)
Webbportaler 173 6 JP Infonet AB
(133)
Museiverksamhet 170 3 KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN FÖR SÖDRA SVERIGE
(163)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 169 5 Musiklagret Butik i Borås AB
(102)
Tillverkning, övrig 161 2 SF Reklam AB
(157)
Civilt försvar & Frivilligförsvar 158 3 SKÅNE FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUND
(100)
Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 157 2 Aktiebolaget Cool & Candy
(157)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 154 5 Saferoad Smekab AB
(63)
Färg & Lack, Butikshandel 152 2 Anders Ingvarsson Färghandel Aktiebolag
(76)
Vatten & Avlopp 149 1 Sydvatten Aktiebolag
(149)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 146 13 Sjöbo Folketshusförening och Park utan personlig ansvarighet
(49)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 146 1 STATENS SKOLVERK
(146)
Livsmedelsframställning 145 5 EcoPar AB
(108)
Drivmedel, Detaljhandel 141 4 Qstar Försäljning Aktiebolag
(87)
Intressebev. Arbetstagarorg. 137 7 KLUBB 69 SJÖBO AVD.162 AV S.P.F.
(80)
Apotekshandel 132 4 Svensk dos AB
(96)
Glas & Porslin, Butikshandel 127 5 Timeway/Cargobike AB
(65)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 126 11 awp design AB
(44)
Trafikskoleverksamhet 123 1 STS Trafikskola AB
(123)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 121 3 DAHLGREN, HANS ALLAN
(69)
Ljud & Bild, Butikshandel 120 4 Elgiganten Aktiebolag
(97)
Elartiklar, Partihandel 119 3 Elektroskandia Sverige AB
(84)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 118 3 Äventyrscampen i Sövde Handelsbolag
(85)
Dryckesframställning 117 1 Krönleins Bryggeri Aktiebolag
(117)
Samhällelig informationsförsörjning 115 2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(113)
Fjäderfä, uppfödning 113 1 Fridshills och Raskarums Kyckling
(113)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 108 9 Statisticon AB
(27)
Databehandling & Hosting 108 7 DKAB Service AB
(60)
Filmvisning 105 2 SF Bio Aktiebolag
(94)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 103 2 P M i Eggelstad AB
(101)
Sportartikelstillverkning 103 2 HAGS Aneby AB
(102)
Elgenerering 101 2 Österlens Kraft Försäljnings Aktiebolag
(94)
Blandat jordbruk 98 21 LARSSON, LARS-ERIK
(43)
Grafisk Designverksamhet 98 3 Art Industry Malmö AB
(76)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 94 9 LEICA Geosystems Aktiebolag
(22)
Plantskoleväxter, odling 92 4 Flyinge Plantshop Aktiebolag
(87)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 89 4 Svensk Markservice Aktiebolag
(57)
Juridisk verksamhet, övrig 84 5 Ekolagen Miljöjuridik AB
(37)
Utrustning Reparation, övrig 83 1 Svenssons Musik/Verkstad
(83)
Specialistläkare på sjukhus 82 1 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(82)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 82 4 Kommunforskning i Västsverige Ideell förening
(48)
Optiker, Butikshandel 80 6 Aoptik Sjöbo AB
(54)
Kongresser & Mässor 79 7 Kistamässan AB
(41)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 78 9 ILT Inläsningstjänst AB
(42)
Researrangemang 77 4 Noscasi Aktiebolag
(63)
Skogsskötsel 77 3 Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag
(41)
Transportmedelsindustri 75 3 Accustor AB
(47)
Kroppsvård 75 7 Linda's massage centra
(36)
Tidningsdistribution 74 1 TIDNINGSBÄRARNA KOMMANDITBOLAG, SKÅNSK TIDNINGS- DISTRIBUTION AB O CO
(74)
Sågning, Hyvling & Impregnering 73 3 Joakim Perssons Åkeri AB
(35)
Kläder, Butikshandel 69 3 Sahlins på Österlen AB
(36)
Konferensanläggningar 68 3 Blåsingsborg AB
(36)
Band & Skivor, Partihandel 68 3 The Walt Disney Company Nordic AB
(62)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 66 4 Pure Comfort AB
(55)
Järnhandelsvaror, Partihandel 65 4 Prevex AB
(57)
Maskiner, reparation 65 2 Vollsjö Lantbruksservice Aktiebolag
(62)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 65 4 OLSSON, KNUT OSVALD
(61)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 63 3 ANDERSSON, ALLAN
(58)
IT- & Datatjänster, övriga 63 1 Datapartner i Helsingborg AB
(63)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 63 4 Pitney Bowes Svenska Aktiebolag
(25)
Motorbanor 59 3 Sturup Raceway AB
(50)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 55 4 Biltema Sweden AB
(29)
Annonstidningsutgivning 53 1 Lokaltidningen Mediacenter Sverige AB
(53)
Frukt, Bär & Nötter, odling 51 1 Eriksgården i Sjöbo AB
(51)
Sjötransport, stödtjänster 50 1 BJÄRSJÖLAGÅRDS FRIVILIGA RÄDDNINGSVÄRN
(50)
Specialistläkare ej på sjukhus 50 1 Nordic IVF Center Malmö AB
(50)
Trähus, tillverkning 49 1 Mellby Garage AB
(49)
Avfallshantering & Återvinning 49 2 ÅGAB Syd Aktiebolag
(44)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 44 3 Tosselilla Skånes Sommarland AB
(27)
Landtransport, stödtjänster 41 4 Telepass AB
(38)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 39 2 Van Ameyde Sweden Aktiebolag
(21)
Partihandel, övrig 39 4 San Sac AB
(36)
Totalförsvaret 35 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(35)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 34 2 Zodiac Sverige AB
(28)
Industriförnödenheter, Partihandel 33 1 Runelandhs Försäljnings Aktiebolag
(33)
Teknisk konsult inom Industriteknik 33 2 Äventyret Sweden AB
(32)
Butikshandel, övrig 33 6 Barnfamiljen AB
(20)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 33 1 Nestlé Sverige Aktiebolag
(33)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 32 4 T9 Fastighets AB
(31)
Direktreklamverksamhet 32 2 UC Marknadsinformation AB
(27)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 31 3 Aktiebolaget Kristianstads Kylservice
(22)
Finansförmedling, övrig 31 2 Prioritet Finans AB
(25)
Betong-, Cement- & Gipsvaror, övriga 31 1 Saferoad Traffic AB
(31)
Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 30 1 Bestic AB
(30)
Gymanläggningar 29 1 Massive Performance AB
(29)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 29 3 BLENTARP-SÖVDES LOKALAVD I FRILUFTSFRÄMJANDET
(24)
Industrigasframställning 27 2 AGA Gas Aktiebolag
(22)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 27 1 Anatronic Aktiebolag
(27)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 26 2 Skånes Djurpark Resort AB
(23)
Uthyrning & Leasing av Jordbruksmaskiner & Jordbruksredskap 26 1 K. Lööws Maskinstation Aktiebolag
(26)
Emballage, Partihandel 25 2 Aktiebolaget Tingstad Papper
(25)
Kläder & Textilier, tillverkning 24 3 NORD.H.SYTT
(11)
Intressebev. Yrkesorg. 23 3 KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
(23)
Blandat sortiment 22 3 CEBEX Keramikexperterna Aktiebolag
(15)
Arkitektverksamhet 22 1 Temagruppen Sverige AB
(22)
Religiösa samfund 21 1 TOMELILLABYGDENS FÖRSAMLING
(21)
Dörrar av Trä, tillverkning 21 1 Vännäs Dörr AB
(21)
Trävaror, tillverkning 19 2 S-FOTO, ÅKE SKIÖLD
(14)
Sport- & Fritidsutbildning 19 2 DRW Cricket
(17)
Fastighetsförmedling 18 1 Objekt Vision AB
(18)
Universitets- & Högskoleutbildning 18 5 MALMÖ HÖGSKOLA
(12)
Grönsaker, frilandsodling 17 2 SVENSSON, KAROLINA
(9)
Spel- & Leksakstillverkning 17 2 ILKA Förskoleprodukter Aktiebolag
(11)
Betongvarutillverkning 17 2 STARKA Betongindustrier Kommanditbolag
(14)
Förlagsverksamhet, övrig 16 4 Notposten Aktiebolag
(11)
Grafisk produktion 16 3 Systemtext AB
(7)
Uttjänta fordon, Partihandel 15 1 KOMMANDITBOLAGET MALMÖ METALLTEKNIK
(15)
Inredningsarkitekt 14 2 n.u.n design
(8)
Frisörer 14 7 EKELUND, LISBETH
(7)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 14 2 Hyrbolaget i Skåne AB
(9)
Kultur, Miljö, Boende, administration 14 2 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
(7)
Catering 13 2 Romelebygdens Catering
(8)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 13 1 OLSSONS SYMASKINSERVICE
(13)
Elektronikkomponenter, Partihandel 13 2 Fält Communications AB
(12)
Linjebussverksamhet 13 1 Sundspärlans Buss & Taxi AB
(13)
Kommunikationsutrustning, tillverkning 12 1 Scandinavian Radio Technology AB
(12)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 12 1 Iduna AB
(12)
Finansiella stödtjänster, övriga 11 1 Invoice Finance AB
(11)
Juice & Safttillverkning 11 1 Kommanditbolaget Sövde Musteri
(11)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 10 2 Comfort Audio i Halmstad AB
(6)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 10 1 Laserow Antik Aktiebolag
(10)
Porträttfotoverksamhet 10 1 BENGTSSON WACHNER, HANS
(10)
Turist- & Bokningsservice 8 2 Pedagogix
(7)
Elapparatur, Reparation 8 1 Olssons Elektromekaniska i Rydsgård Aktiebolag
(8)
Skor, Butikshandel 8 3 Jobi Footright AB
(4)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 8 3 Crossfix AB
(3)
Hälso- & Sjukvård, administration 8 1 SOCIALSTYRELSEN
(8)
Reklamfotoverksamhet 7 1 Bergslagsbild Aktiebolag
(7)
Glasfibertillverkning 7 1 Glasfiberprodukter i Trehörningsjö Aktiebolag
(7)
Konsumenttjänster, övriga 7 2 LYSSNARE UTAN GRÄNSER
(4)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 7 1 SJ AB
(7)
Godshantering, övrig 7 1 LILJEQVIST, ROLF THOMAS BERTIL
(7)
Vandrarhemsverksamhet 7 1 Turistlogi i Ystad AB
(7)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 7 1 Rekal Svenska Aktiebolag
(7)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 7 1 SKOGSSTYRELSEN
(7)
Företagstjänster, övriga 6 1 PERSSON, TONY GÖRAN RICKARD
(6)
Skomakare 6 1 Pär Örnmarker o Co Handelsbolag
(6)
Plastvarutillverkning, övrig 6 3 Formac Production AB
(4)
Fruktodling 6 2 SCHMIDT, MARIANNE
(5)
Förpackningsverksamhet 6 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(6)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 6 2 Svenska artisters och musikers intresse- organisation (SAMI),ek.för
(5)
Finansiell leasing 5 3 Umeå Release Finans AB
(4)
Torg- & Marknadshandel 5 3 MÅRTENSSON, EMELIE
(3)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 5 1 Rabattvaruköp i Skåne AB
(5)
Skönhetsvård 5 3 Naturkliniken Öresund
(2)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 4 2 Big Bowl Sverige AB
(3)
Värme & Kyla 4 1 Rindi Syd AB
(4)
Spel- & Vadhållningsverksamhet 4 2 Malmgrens Lotteriservice
(4)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 4 1 A Hassel AB
(4)
Kosmetika & Hygienartiklar, Butikshandel 4 1 Bibbi Bergkvist Design
(4)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 4 2 Bauhaus & Co Kommanditbolag
(2)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 4 1 Habo Träfo AB
(4)
Hästuppfödning 3 3 PERSSON, RASMUS
(2)
Polisverksamhet 3 1 POLISMYNDIGHETEN
(3)
Keramiska produkter, tillverkning 3 2 Lars Tärn AB
(3)
Specialsortiment 3 1 B.I Skötbordspecialisten Aktiebolag
(3)
Bibliotek 3 1 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(3)
Belysningsarmaturtillverkning 3 1 Roos Neon Produktion AB
(3)
Byggplastvarutillverkning 3 1 Järven Plast & Smide Aktiebolag
(3)
Böcker, Butikshandel 3 2 LogistikTeamet Sverige AB
(2)
Veterinärverksamhet 3 1 Aktiebolaget Maglebergs Gård
(3)
Risk- & Skadebedömning 3 1 SOS International AB
(3)
Smyckestillverkning 3 1 TEK-en Funktioner o tjänster
(3)
Klockor, Butikshandel 2 1 Ragnar Larsson Ur- & Optik Aktiebolag
(2)
Fotoutrustning, Butikshandel 2 1 B.A. Foto Bengt Andersson Aktiebolag
(2)
Organiska baskemikalier, tillverkning 2 1 Kombidelta AB
(2)
Verktygsmaskiner, Partihandel 2 1 Smen Tools
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Köksmöbler, tillverkning 2 1 Galleri Form AB
(2)
Uthyrning av Videokassetter & Dvd-skivor 2 1 Arab Cinema in Sweden AB
(2)
Bärgning 2 1 Falck Räddningskår Aktiebolag
(2)
Mejerivarutillverkning 2 1 Räven & Osten
(2)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 2 1 Lian Trading i Vaxholm
(2)
Holdingverksamhet i finansiella koncerner 2 1 Klarna Holding AB
(2)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 2 1 PIANOSTÄMMARE INGE DAHLIN
(2)
Hälsokost, Butikshandel 1 2 INGEMARS HÄLSOPRODUKTER Handelsbolag
(1)
Choklad- & Konfektyrtillverkning 1 1 Peters hemkokta karameller
(1)
Verktyg & Redskap, tillverkning 1 1 LSAB Sverige Produktion AB
(1)
Glas- & Glasvarutillverkning 1 1 BJURMAN, EVA
(1)
Konfektyr, Butikshandel 1 2 Björnes Kiosk och Video Aktiebolag
(1)
Magasinering & Varulagring 1 1 Axstores AB
(1)
Textilier, Butikshandel 1 1 Stoff och Stil, Peters Resthall AB
(1)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 1 1 FÖRENINGEN ERIKSHJÄLPEN SECOND HANDBUTIKER
(1)
Patentbyråer 1 1 ABE Partners AB
(1)
Får- & Getuppfödning 1 1 ANDERSSON, CLAS ERIK INGEMAR
(1)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 1 1 STIFT. RONALD MCDONALD HUS VID UNIV.SJUK. I LUND
(1)
Varuhus- & Stormarknadshandel 1 1 Gekås Ullared AB
(1)
Sällskapsdjur, Butikshandel 1 1 Zooja AB
(1)
Borstbinderitillverkning 1 1 ML Borstteknik AB
(1)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 1 1 Rederiaktiebolaget Ventrafiken
(1)
Drivning 1 1 OLSSON, INGEGÄRD
(1)
Livsmedel övriga, Butikshandel 1 1 Tehuset Java Aktiebolag
(1)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 0 1 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
(0)
Bröd & Konditori, Butikshandel 0 1 Hälsopinglan
(0)
Industri- & Produktdesignverksamhet 0 1 Ruggi Design
(0)
Eftergymnasial utbildning 0 1 NYA SNOFED
(0)
Textil-, Sy- & Stickmaskiner, Partihandel 0 1 Indukta AB
(0)
Fotolaboratorieverksamhet 0 1 Fujicolor Sverige filial till Fujifilm Imaging Products & Solutions Ger
(0)
Verksamhet utförd av Värdepappers- & Varumäklare -5 1 Söderberg & Partners Securities AB
(-5)
Marknads- & Opinionsundersökning -60 1 Visma Commerce AB
(-60)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...