Ansökningsnummer 200909678
Ansökningsdatum 2009-12-03
Registreringsnummer 408753
Registreringsdatum 2010-01-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-01-08
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; kulturarrangemang; kulturverksamhet.