Möllegården kultur

Varumärke tillhör BURLÖVS KOMMUN

Ansökningsnummer 200909671
Ansökningsdatum 2009-12-03
Registreringsnummer 409093
Registreringsdatum 2010-01-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-01-29
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; kulturarrangemang; kulturverksamhet.