Ansökningsnummer 201202500
Ansökningsdatum 2012-03-27
Registreringsnummer 507050
Registreringsdatum 2012-09-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-09-21
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.