O söderåsen öppnar en ny värld

Varumärke tillhör SVALÖVS KOMMUN

Ansökningsnummer 200701228
Ansökningsdatum 2007-02-09
Registreringsnummer 389058
Registreringsdatum 2007-05-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-05-18
Typ Figurativt

O söderåsen öppnar en ny värld

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker, kartor, broschyrer; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial, målarpenslar; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser).

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; återförsäljning av kläder, paraplyer, flaggor, bildekorer, husgeråd, glas och porslin, prydnadsartiklar, bijouterier, film, textilier, leksaker, pappersvaror och trycksaker.

Klass: 39

Transport; anordnande av resor; bokning av resor; bilparkering; turistbyråer (ej hotellbokning); uthyrning av cyklar, bilar, hästar, parkeringsplatser, kanoter och båtar.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; information avseende rekreation, nöjen och underhållning; rekreationstjänster; semesteranläggningstjänster (underhållning); anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; utbildning vid turistanläggningar; uthyrning av tennisbanor och utomhusarenor.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende; uthyrning av möteslokaler och tält.