Ängelholm Land och hav. Liv och lust.

Varumärke tillhör ÄNGELHOLMS KOMMUN

Ansökningsnummer 200610018
Ansökningsdatum 2006-12-27
Registreringsnummer 388897
Registreringsdatum 2007-05-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-05-11
Typ Figurativt

Ängelholm Land och hav. Liv och lust.

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; anordnande av utställningar för kommersiella och reklamändamål.

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer.

Klass: 39

Emballering av gods; anordnande av resor.

Klass: 41

Anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck.