SIMRISHAMN ÖSTERLEN Barn- och utbildningsförvaltningen Österlengymnasiet

Varumärke tillhör SIMRISHAMNS KOMMUN

Ansökningsnummer 201401446
Ansökningsdatum 2014-02-27
Registreringsnummer 519450
Registreringsdatum 2014-05-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-05-30
Typ Figurativt

SIMRISHAMN ÖSTERLEN Barn- och utbildningsförvaltningen Österlengymnasiet

Varor & Tjänster

Klass: