Kristianstad Arena

Varumärke tillhör KRISTIANSTADS KOMMUN

Ansökningsnummer 200907143
Ansökningsdatum 2009-09-21
Registreringsnummer 407910
Registreringsdatum 2009-11-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-11-27
Typ Figurativt

Kristianstad Arena

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.